Mobilā versija

10 lietas, ko labāk nerakstīt savā CV

Darba meklēšana 10 lietas, ko labāk nerakstīt savā CV

10 lietas, ko labāk nerakstīt savā CV

Tipiskākās kļūdas, kādēļ kandidāti izgāžas darba intervijās ir: nepareiza apģērba izvēle, sliktas atsauksmes par saviem iepriekšējiem darba devējiem, neieinteresētība, iedomīgums, nepietiekamas vai neprecīzas atbildes uz konkrētiem jautājumiem un jautājumu neuzdošana.

Galvenie problēmu tipi ir sekojoši:

Neieinteresētība

• zināšanu trūkums par uzņēmumu, amatu, pienākumiem;
• jautājumu neuzdošana;
• intereses un vēlēšanās neizrādīšana par konkrēto vakanci intervijas beigās;
• follow-up e-pasta nenosūtīšana pēc intervijas;
• nevēlēšanās strādāt virsstundas, vai darīt rutīnas darbus;
• pārāk augstas prasības pret darba devēju, nevēlēšanās sākt ar zemāko pakāpienu;
• nevēlēšanās strādāt komandā.

darba intervija
Profesionalitātes trūkums
• gramatikas kļūdas CV;
• koncentrēšanās uz naudu un labumiem, atalgojuma jautājuma uzdošana nepiemēroti ātri;
• ierašanās uz "nopratināšanu", nevis diskusijas veidošana un jautājumu uzdošana;
• intervijas kavēšana;
• nabadzīga, piesārņota (patiesībā, īstenībā, teiksim) valoda, slenga vai vienkāršrunas lietošana (tobiš, doķis), pamazināmo formu lietošana (dokumentiņš, klientiņš);
• nespēja savu iepriekšējo darba pieredzi sasaistīt ar nākotnes darba prasībām;
• pārmērīga profesionālās terminoloģijas lietošana, ja intervijā piedalās ne Jūsu nozares pārstāvji;
• savu uzskatu deklarēšana.

Negatīvisms
• slikta stāstīšana par patreizējo vai bijušo darba devēju, tiešo vadītāju vai jebkuru citu cilvēku;
• sūdzēšanās, žēlošanās, citu vainošana savās neveiksmēs;
• aizspriedumainība;
• stūrgalvība, ietiepība, savu uzskatu, viedokļa uzspiešana, takta trūkums;
• nespēja uzklausīt kritiku;

Nepietiekama sagatavošanās
• informācijas neievākšana par uzņēmumu (nozare, lielums, mērķi, filosofija, utt.);
• sludinājuma rūpīga neizstudēšana;
• zināšanu un izpratnes trūkums par amata pienākumiem, prasībām;
• nesagatavošanās atbildēt uz klasiskiem jautājumiem par motivāciju pieteikties, darba uzteikšanas iemesliem, savām stiprajām pusēm;
• nevērīga attieksme telefona sarunā, atbildē uz e-pastu, slikti aizpildītas pieteikuma formas vai jebkura cita veida komunikācijā ar uzņēmumu vai rekrūteriem.

Nedabiska izturēšanās
• samākslota uzvedība;
• meli CV, intervijas laikā;
• iepriekš iestudētas runas lietošana;
• atbildes "no mācību grāmatas";
• savu negatīvo īpašību pārvēršana pozitīvās īpašībās (godīgums).

Koncentrēšanās uz sevi (egocentrisms)
• intervētāja pārtraukšana;
• pārāk daudz jautājumu uzdošana;
• iedomīgums, agresivitāte, "viszinīša" attieksme;
• pārāk liela atalgojuma prasīšana, nekā šī pozīcija ir vērta;
• izplūšana stāstījumā, pārāk garas atbildes;
• liekas, personīgas informācijas izpaušana;
• intervētāja laika necienīšana;
• familiaritāte, izturēšanās pret intervētāju kā pret senu draugu, "tu" uzruna.

Uzvedības problēmas
• pārlieka emocionalitāte;
• izmisuma izrādīšana;
• rupjība;
• joki.

Pašpārliecinātības trūkums
• nesmaidīšana, noslēgtības demonstrēšana;
• aprautas, neizvērstas atbildes (jā, nē);
• jautājuma nepārjautāšana vai nelūgšana to pārfrāzēt, ja Jūs nesaprotat jautājumu;
• nevienlīdzības izrādīšana, izturēšanās kā zemākstāvošam, mazvērtīgākam;
• stresa izrādīšana.

Neverbālās komunikācijas problēmas
• rokasspiediens (ļengans, pārāk ciešs satvēriens, roka tiek pasniegta sēžot);
• izvairīšanās no acu kontakta;
• ārējais izskats;
• neatbilstošs apģērbs (džinsu bikses vai otrādi – vakarkleita);
• nekārtīgs, netīrs apģērbs;
• uzmācīgas smaržas vai nemazgāšanās sekas;
• šļaugana poza un neadekvāta ķermeņa valoda;
• runāšana pa mobilo telefonu intervijas laikā;
• uzpīpēšana pirms intervijas;
• dīdīšanās, kāju šūpošana, u.c. "nekontrolētas darbības" intervijas laikā.