Būvniecības projektu vadītājs/-a / Руководитель по проектам строительства

Rīga
Publicēts: 2017.11.18. Beigu termiņš: 2017.11.21.

Būvniecības projektu vadītājs/-a / Руководитель по проектам строительства

(Nekustamā īpašuma pārdošanas nodaļa)

Pienākumi:
- projektēšanas un būvniecības projektu plānošana, koordinēšana, vadība un kontrole;
- saskaņojumu, noteikumu un atļauju saņemšanas kontrole no valsts un citām instancēm;
- saziņa ar pasūtītājiem, piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citām projektā iesaistītajām pusēm, tenderu, iepirkumu organizēšana;
- projekta budžeta realizācija, atskaišu sagatavošana un analīze, izmaksu optimizācija;
- būvniecības darbu kvalitātes un izpildes termiņu kontrole.

Prasības:
- augstākā izglītība būvniecībā/inženierzinātnēs vai speciālā tehniskā/profesionālā izglītība būvniecībā;
- vismaz 3-5 gadu pieredze būvniecībā un būvniecības projektu vadībā;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, plānot projektu izpildi noteikto termiņu un budžeta robežās un rast optimizācijas iespējas;
- spēja intensīvi strādāt dinamiskos apstākļos un patstāvīgi organizēt darbu;
- teicamas latviešu, krievu valodas un vēlamas angļu valodas zināšanas;
- teicamas prasmes darbā ar datoru (MS Office, MsProject, pamatzināšanas AutoCAD).

Priekšlikums spēkā līdz: 2017. g. 21. novembrim


Руководитель по проектам строительства

(Отдел по продаже недвижимого имущества )

Обязанности:
- проектирование и планирование проектов строительства, координирование, управление и контроль;
- контроль правил, получения согласований и разрешений от государственных учереждений и других органов ;
- коммуникация с клиентами, поставщиками, субподрядчиками и другими сторонами участвующими в проекте, тендерах, организация закупочной деятельности;
- реализация бюджета проекта, подготовка отчетов и их анализ, оптимизация затрат;
- контроль качества строительных работ и выполенния сроков.

Требования:
- высшее образование в области строительства/инженерии или специальное техническое/ профессиональное образование в области строительства;
- не менее 3-5 лет опыта работы в области строительства и руководства проектов строительства;
- умение принимать самостоятельные решения, планировать сроки реализации проектов, учитывать рамки бюджета и находить возможности для оптимизации;
- умение интенсивно работатьв динамичной среде и самостоятельно организовывать работу;
- хорошие навыки латышского, русского и желательно английский языка;
- отличные навыки работы с компьютером (MS Office, MSProject, базовые знания AutoCAD).

Предложение в силе до: 21 ноября 2017 г.


CV un pieteikuma vēstuli sūtiet uz cv@rietumu.lv vai pa pastu Vesetas ielā 7, Rīgā, LV-1013, ar norādi "Personāla pārvaldei". Par konkursa rezultātiem informējam tikai uz darba interviju uzaicinātos kandidātus.

Visas uzņēmuma Rietumu Banka AS vakances
Tulkot darba sludinājumu

Aizpildiet, lai kandidētu uz vakanci:

Ienākt