Mobilā versija

CV katalogi - darba meklētāju amati - Lauksaimniecība / Vides zinātne - dabas zinātņu speciālists - rezultāti

Meklēt
CV daļa

Meklēšanas rezultāts

Atrasti 50 CV. 11-20.
NB! Papildinātie CV ir izcelti
Parādīt CV ar īso aprakstu NB! CV tiek rādīti ar īsu ievadu
Katalogs / Kods CV īss apraksts
Kods: 5083693 Vecums: 25
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: Klientu konsultants, biroja administrators, kasieris - pārdevējs, tirdzniecības konsultants (inženiertehnika)

Īss apraksts
Esmu 24 gadus jauna sieviete ar izteiktu atbildības sajūtu, ar spēju ātri mācīties un vēlmi sevi pierādīt strādājot savā specialitātē - iegūts bakaurs bioloģijā. Labprāt darbotos kāda uzņēmuma laboratorijā, kas saistīta ar biotehnoloģijām, selekcijas, izmēģinājumu, pētnieciskajā institūtā, dabas aizsardzības institūcijā vai medicīnas-veterinārmedicīnas iestādē. Varētu pasniegt arī bioloģiju skolā. Tāpat labprāt darbotos saistītā sfērā, piemēram, kā tirdzniecības pārstāvis.
CV labots: 2016.02.21.

Apskatīt CV

Kods: 2070469 Vecums: 40
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: datu ievades operators, vecākais mineralogs

Īss apraksts
36 gadus jauna sieviete, ģeoloģijas maģistra grāds. Meklēju darbu, kas saistīts ar ģeoloģiju
CV labots: 2016.02.06.

Apskatīt CV

Kods: 4741575 Vecums: 26
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: asistents (būvniecība / nekustamais īpašums)

Īss apraksts
CV labots: 2016.01.02.

Apskatīt CV

Kods: 5336871 Vecums: 24
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: zinātniskas laboratorijas darbinieks

Īss apraksts
Esmu 23 gadus jauna vides zinātnes maģistra studiju programmas pēdējā kursa studente. Esmu atraktīva, mērķtiecīga, ļoti atbildīgi un skrupulozi izturos pret sev uzticētajiem pienākumiem. Ātri un labprāt mācos. Studiju programma sniegusi ļoti plašas zināšanas gan eksaktajās zinātnēs, gan procesu pārvaldībā. Līdz šim esmu darbojusies vairāk zinātnes nozarē, konkrētāk, nodarbojos ar bioķīmiskiem pētījumiem. Esmu uzstājusies zinātniskajās konferencēs. Taču ar lielu prieku papildinātu savu pieredzi arī darbā valsts un pašvaldību dienestā, teritoriju un vides pārvaldībā, vides projektu vadībā.
CV labots: 2015.12.29.

Apskatīt CV

Kods: 3395426 Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: Eksperts, Kultūras komitejas darbinieks/dalībnieks, apmācību vadītājs, asistents (zinātne), brīvprātīgais, brīvprātīgais (asistents), bārmenis, datu bāzes administrators, dārznieks, ierēdnis, praktikants, priekšsēdētājs, pārdevējs floristikas veikalā, vadītājs, valdes loceklis

Īss apraksts
Esmu ieguvusi izglītību vides zinātnes (bakalaura) un Bioloģijas, kā arī vides ekonomikas maģistratūras programmā. Man raksturīga augsta atbildības sajūta, precizitāte un lieliska atmiņa, prasme formulēt viedokli gan vārdiem, gan rakstiski; piemīt labas komunikācijas un līdera spējas, labprāt strādāju gan individuāli, gan komandā. Man piemīt arī prasme iedvesmot un motivēt citus. Esmu izstrādājusi un pārraudzījusi projektus, rīkojusi (dažādus) pasākumus 300 un vairāk cilvēkiem, administrējusi mājas lapas, pārraudzījusi finanšu dokumentus un atskaites. Meklēju darbu, kur pielietot iegūtās zināšanas un apgūt jaunas.
CV labots: 2015.12.08.

Apskatīt CV

Kods: 5310185 Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: ierēdnis, zinātniskas laboratorijas darbinieks

Īss apraksts
Maģistra grāds vides zinātnē, pašlaik tiek iegūts profesionālais maģistrs ekonomikā reģionu ekonomikas jomā.
CV labots: 2015.10.10.

Apskatīt CV

Kods: 5307703 Vecums: 31
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: zinātniskas laboratorijas darbinieks

Īss apraksts
Sieviete, maģistra grāds dabas zinātnēs, bioloģijā. Centīga, strādīga, ar lielu atbildības sajūtu. Pieredze laboratorijas darbā.
CV labots: 2015.10.05.

Apskatīt CV

Kods: 5305301
CV angļu valodā
Dzimums: Vīrietis
Iepriekšējā pieredze: asistents (apdrošināšana), vadītājs (apdrošināšana)

Īss apraksts
Bachelor of Science, ambitious,communication skills, managerial skills,technical skills, sales and marketing experience , Looking for a perfect job for me.
CV labots: 2015.10.01.

Apskatīt CV

Kods: 5145627 Vecums: 28
Dzimums: Vīrietis
Iepriekšējā pieredze: asistents (vide)

Īss apraksts
Dabas zinātņu maģsitrs ģeogrāfijā, specializējies vides problēmu risināšanā. Augsta atbildības un pienākuma sajūta. Piemīt prasmes grupu darba plānošanā, organizēšanā un vadīšanā. Pieredze saviesīgu pasākumu organizēšanā. Meklēju darbu, kurā izmantot savas profesionālās zināšanas un sabiedriskās dzīves organizēšanas iemaņas.
CV labots: 2015.09.16.

Apskatīt CV