Mobilā versija

CV katalogi - darba meklētāju amati - Lauksaimniecība / Vides zinātne - dabas zinātņu speciālists - rezultāti

Meklēt
CV daļa

Meklēšanas rezultāts

Atrasti 71 CV. 11-20.
NB! Papildinātie CV ir izcelti
Parādīt CV ar īso aprakstu NB! CV tiek rādīti ar īsu ievadu
Parādīt CV:
Katalogs / Kods CV īss apraksts
Kods: 5084961 Vecums: 23
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: drošības / ugunsdrošības inspektors

Īss apraksts
CV labots: 2014.11.05.

Apskatīt CV

Kods: 3395426 Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: Eksperts, Kultūras komitejas darbinieks/dalībnieks, apmācību vadītājs, brīvprātīgais, brīvprātīgais (asistents), bārmenis, datu bāzes administrators, dārznieks, ierēdnis, praktikants, priekšsēdētājs, pārdevējs floristikas veikalā, vadītājs, valdes loceklis

Īss apraksts
Esmu ieguvusi izglītību vides zinātnes (bakalaura) un Bioloģijas, kā arī vides ekonomikas maģistratūras programmā. Man raksturīga augsta atbildības sajūta, precizitāte un lieliska atmiņa, prasme formulēt viedokli gan vārdiem, gan rakstiski; piemīt labas komunikācijas un līdera spējas, labprāt strādāju gan individuāli, gan komandā. Man piemīt arī prasme iedvesmot un motivēt citus. Esmu izstrādājusi un pārraudzījusi projektus, rīkojusi (dažādus) pasākumus 300 un vairāk cilvēkiem, administrējusi mājas lapas, pārraudzījusi finanšu dokumentus un atskaites. Meklēju darbu, kur pielietot iegūtās zināšanas un apgūt jaunas.
CV labots: 2014.10.30.

Apskatīt CV

Kods: 5101727 Vecums: 26
Dzimums: Vīrietis
Iepriekšējā pieredze: Kokkopis - Arborists, asistents (vide), laborants

Īss apraksts
Maģistra grāds bioloģijā ar specializāciju augu fizioloģijā, iegūta arodizglītība profesijā arborists - kokkopis, spēju veikt problēmu analītisku un praktisku risināšanu.
CV labots: 2014.10.25.

Apskatīt CV

Kods: 4976865 Vecums: 24
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: vecākais referents, zinātniskas laboratorijas darbinieks

Īss apraksts
CV labots: 2014.09.26.

Apskatīt CV

Kods: 5083693 Vecums: 23
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: strādniece, tirdzniecības konsultants (inženiertehnika)

Īss apraksts
Esmu 22 gadus jauna sieviete ar izteiktu atbildības sajūtu, ar spēju ātri mācīties un vēlmi sevi pierādīt strādājot savā specialitātē - iegūts bakaurs bioloģijā. Labprāt darbotos kāda uzņēmuma laboratorijā, kas saistīta ar biotehnoloģijām, selekcijas, izmēģinājumu, pētnieciskajā institūtā, dabas aizsardzības institūcijā vai medicīnas-veterinārmedicīnas iestādē. Varētu pasniegt arī bioloģiju skolā. Tāpat labprāt darbotos saistītā sfērā, piemēram, kā tirdzniecības pārstāvis.
CV labots: 2014.09.24.

Apskatīt CV

Kods: 5034359 Vecums: 24
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: Laborants, darbs arheoloģiskajos izrakumos

Īss apraksts
Esmu 23 gadu jauna, entuziastiska un optimistiska jauniete, kas nesen aizstāvējusi savu maģistra darbu Vides zinātnēs. Meklēju darbu, kas vēlams saistīts ar dabaszinātnēm. Esmu komunikabla un sabiedriska jauniete ar augstu atbildības sajūtu un vēlmi apgūt ko jaunu, tādēļ labprāt darbotos arī citās, no dabaszinātnēm attālinātās jomās.
CV labots: 2014.09.23.

Apskatīt CV

Kods: 4513387 Vecums: 27
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: bārmenis, kvalitātes kontroles inspektors

Īss apraksts
25 gadus veca sieviete, 2012. gadā pabeidzu studijas Rēzeknes Augstskolā studiju programmā "vides inženieris", kur esmu ieguvusi profesionālo bakalaura grādu vides aizsardzībā un vides inženiera kvalifikāciju. Esmu mērķtiecīga,enerģiska,ar izteiktu atbildības sajūtu,gatava apgūt jaunas zināšanas un iemaņas, labprāt iegūtu nepieciešamās zināšanas, kuras vajadzīgas konkrētajā darbā, kā arī efektīvi pielietot jau esošās. Meklēju aizraujošu un dinamisku darbu.
CV labots: 2014.09.17.

Apskatīt CV

Kods: 5053629 Vecums: 25
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: Ofisa menedžeris/ Vides pārvaldības speciālists, Prakse LATVENERGO Vides un darba aizsardzības funkcijas vides pārvaldības daļā, Prakse Nacionāla parka „České Švýcarsko” administrācijā, Krásná Lípa, Čehijas Republika, Žurnālists

Īss apraksts
CV labots: 2014.09.13.

Apskatīt CV

Kods: 2933646 Vecums: 28
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: vecākais referents

Īss apraksts
Esmu ieguvusi bakalaura grādu Igaunijā, vides zinību un ainavu arhitektūras jomā, kā arī studējusi Somijā kā Erasmus apmaiņas programmas students. Ir ļoti labas angļu valodas zināšanas un prasme veiksmīgi sadarboties ar dažādu tautību un kultūru cilvēkiem. Esmu mērķtiecīga, komunikabla, ar izteiktu atbildības sajūtu. Ātri mācos un īsa laikā esmu spējīga apgūt jaunas iprasmes. Vēlos pierādīt sevi kā arī paipildināt savas zināšanas un iemaņas, gūstot jaunu darba pieredzi. Meklēju aizraujošu un dinamisku darbu gan privātā gan valsts sektorā.
CV labots: 2014.09.12.

Apskatīt CV

Kods: 4222463 Vecums: 27
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: bibliotekārs, ierēdnis, klientu konsultants, mērnieka palīgs, pavāra palīgs, projektu vadītājs (apkārtējā vide), vadītāja asistents

Īss apraksts
Esmu ar darba pieredzi gan Latvijā, gan ārzemēs, stažējusies Islandē, strādājusi gan apmaksātu, gan brīvprātīgu darbu. Ļoti ātri apgūstu jaunu informāciju, esmu fleksibla un ar lieliem enerģijas resursiem apveltīta. Meklēju interesantu darbu dabas aizsardzības, vides komunikācijas vai projektu vadībā sfērā.
CV labots: 2014.09.12.

Apskatīt CV