Mobilā versija

CV katalogi - darba meklētāju amati - Lauksaimniecība / Vides zinātne - dabas zinātņu speciālists - rezultāti

Meklēt
CV daļa

Meklēšanas rezultāts

Atrasti 74 CV. 11-20.
NB! Papildinātie CV ir izcelti
Parādīt CV ar īso aprakstu NB! CV tiek rādīti ar īsu ievadu
Parādīt CV:
Katalogs / Kods CV īss apraksts
Kods: 4995139
CV angļu valodā
Vecums: 29
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: Customer Service Advisor, personāla atlases speciālists, sakaru kontroles speciālists

Īss apraksts
Experienced Customer Service Advisor and Recruitment Account Manager who have excellent skills in customer care and account management which are gained while running busy customer service desk in past and specific 24/7 recruitment account in present. Familiar with many aspects of recruitment, covering mainly industrial temporaries desk seeking to move into permanent recruitment/resourcing field or into Environmental health industry. Highly motivated and adaptable, ready to face new challenges and use communication and management skills and educational expertise into a new role, also willing to undertake additional training and complement existing skills.
CV labots: 2014.04.08.

Apskatīt CV

Kods: 4471349 Vecums: 24
Dzimums: Sieviete

Īss apraksts
24 gadus jauna sieviete, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes maģistrantūras studente, ir dabaszinātņu bakalaura grāds ģeogrāfijā. Esmu piedalījusies arī studentu apmaiņas programmā ERASMUS Ungārijā, University of Pecs. Meklēju darbu vides/ģeogrāfijas/tūrisma jomā. Ir pieredze darbā ar klientiem, ļoti labi pārzinu krievu un angļu valodas. Esmu atvērta jaunai pieredzei, gatava apgūt jaunas prasmes. Esmu atbildīga, mērķtiecīga, punktuāla un ar labām komunikāciju spējām.
CV labots: 2014.04.03.

Apskatīt CV

Kods: 3395426 Vecums: 24
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: Eksperts, Kultūras komitejas darbinieks/dalībnieks, apmācību vadītājs, brīvprātīgais, brīvprātīgais (asistents), bārmenis, datu bāzes administrators, dārznieks, ierēdnis, praktikants, priekšsēdētājs, pārdevējs floristikas veikalā, vadītājs, valdes loceklis

Īss apraksts
Darbu varu uzsākt 2014. gada maijā, jo pašreiz studēju ārzemēs (Vides ekonomikas maģistrantūra). Esmu ieguvusi izglītību Vides zinātnes (bakalaura) un Bioloģijas maģistrantūras programmā. Man raksturīga augsta atbildības sajūta, precizitāte un lieliska atmiņa, prasme formulēt viedokli gan vārdiem, gan rakstiski; piemīt labas komunikācijas un līdera spējas, labprāt strādāju gan individuāli, gan komandā. Man piemīt arī prasme iedvesmot un motivēt citus. Esmu izstrādājusi un pārraudzījusi projektus, rīkojusi (dažādus) pasākumus 300 un vairāk cilvēkiem, administrējusi mājas lapas, pārraudzījusi finanšu dokumentus un atskaites. Meklēju darbu, kur pielietot iegūtās zināšanas un apgūt jaunas.
CV labots: 2014.03.30.

Apskatīt CV

Kods: 4604447 Vecums: 30
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: Galvenais speciālists - teritoriālplānotājs, Speciālists - teritoriālplānotāja asistents, Zemju uzskaites speciālists, vides aizsardzības speciālists, zemes ierīkotājs / mērnieks, ĢIS (Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas) datu apstrādes galvenais speciālists

Īss apraksts
CV labots: 2014.03.17.

Apskatīt CV

Kods: 2417246 Vecums: 30
Dzimums: Vīrietis
Iepriekšējā pieredze: Bankas maksājumu karšu speciālists, Datu ievades operators, Kredītlimitu apstrādes speciālists, Kurjers, kredītu speciālists, mehāniķis, sociālais darbinieks, tirdzniecības asistents, tirdzniecības vadītājs

Īss apraksts
CV labots: 2014.03.12.

Apskatīt CV

Kods: 3143360 Vecums: 26
Dzimums: Vīrietis
Iepriekšējā pieredze: datortehniķis

Īss apraksts
26 gadus vecs jaunietis,dzīvespriecīgs.Esmu pabeidzis Ogres Profesionālo vidusskolu- datorsistēmu tehniķis un Rēzeknes augstskolu, kur esmu ieguvis profesionālo bakalaura grādu vides aizsardzībā un vides inženiera kvalifikāciju. Interesējos par visu jauno IT nozarē, elektronikā kā arī par jaunumiem vides aizsardzībā, mēģinu patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas.Vēlos interesantu darbu, labprāt iegūtu nepieciešamās zināšanas, kuras vajadzīgas konkrētajā darba vietā.
CV labots: 2014.03.09.

Apskatīt CV

Kods: 4976865 Vecums: 24
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: zinātniskas laboratorijas darbinieks

Īss apraksts
CV labots: 2014.03.05.

Apskatīt CV

Kods: 4960369 Vecums: 50
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: pētnieks

Īss apraksts
CV labots: 2014.02.25.

Apskatīt CV

Kods: 3090278 Vecums: 27
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: viesnīcas administrators, zemes ierīkotājs / mērnieks, zinātnieks, Ģeotelpiskās informācijas kontroles speciāliste

Īss apraksts
Mērķtiecīga, izglītota, komunikabla, dzīvespriecīga, spējīga ātri mācīties un apgūt jaunu vielu. Zinoša ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, gnns iekārtu, mežsaimniecības, ka arī vides zinātnes jautājumos.
CV labots: 2014.02.17.

Apskatīt CV

Kods: 3684917 Vecums: 28
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: pasniedzējs (augstskolā), tirdzniecības pārstāvis, viesnīcas administrators

Īss apraksts
Esmu civēks ar augstu atbildības sajūtu. Protu strādāt kā individuāli, tā arī komandā. Esmu ieguvusi doktora grādu vides inženierzinātnē. Disertācijas tēma "Integrētās primātā iepakojuma atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modelis". Esmu gatava pielietot līdz šim iegūtās prasmes un zināšanas, kā arī apgūt jaunas. Meklēju darbu apgūtajā vai līdzīgā nozarē. Personīga interese ir par atkritumu apsaimniekošanas pārvaldību un tehnoloģijām, ekodizainu, apgriezto loģistiku un nelineārām sistēmām.
CV labots: 2014.02.12.

Apskatīt CV