Mobilā versija

CV katalogi - darba meklētāju amati - Lauksaimniecība / Vides zinātne - dabas zinātņu speciālists - rezultāti

Meklēt
CV daļa

Meklēšanas rezultāts

Atrasti 70 CV. 11-20.
NB! Papildinātie CV ir izcelti
Parādīt CV ar īso aprakstu NB! CV tiek rādīti ar īsu ievadu
Parādīt CV:
Katalogs / Kods CV īss apraksts
Kods: 5145627 Vecums: 27
Dzimums: Vīrietis
Iepriekšējā pieredze: asistents (vide)

Īss apraksts
Dabas zinātņu maģsitrs ģeogrāfijā, specializējies vides problēmu risināšanā. Augsta atbildības un pienākuma sajūta. Piemīt prasmes grupu darba plānošanā, organizēšanā un vadīšanā. Pieredze saviesīgu pasākumu organizēšanā. Meklēju darbu, kurā izmantot savas profesionālās zināšanas un sabiedriskās dzīves organizēšanas iemaņas.
CV labots: 2015.01.09.

Apskatīt CV

Kods: 2107309 Vecums: 31
Dzimums: Vīrietis
Iepriekšējā pieredze: Informators/konsultants, Pētnieks, lektors, noliktavas pārzinis, projektu vadītājs (enerģētika), Šoferis-ekspeditors-sagādnieks-kurjers

Īss apraksts
27 gadus jauns inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda pretendents ar augstu atbildības sajūtu un zinātniskās izpētes pieredzi atjaunojamo energoresursu, ilgtspējīgas attīstības un energoefektivitātes jomās.
CV labots: 2014.12.02.

Apskatīt CV

Kods: 5118755
CV angļu valodā
Vecums: 27
Dzimums: Vīrietis
Iepriekšējā pieredze: IT speciālists, klientu atbalsta dienesta speciālists (IT)

Īss apraksts
Worked 3.4 years with MNC companies like HCL,IBM with multinational projects British Petrolium, BHP, SUNCOR, JLL, JLC, LAM, BAT, PHONEX and many more. Looking for job with English language in handling clients in any field or Datacentre operations.
CV labots: 2014.11.12.

Apskatīt CV

Kods: 2417246 Vecums: 30
Dzimums: Vīrietis
Iepriekšējā pieredze: Bankas maksājumu karšu speciālists, Datu ievades operators, Kredītlimitu apstrādes speciālists, kredītu speciālists, kurjers, mehāniķis, sociālais darbinieks, tirdzniecības asistents, tirdzniecības vadītājs

Īss apraksts
Esmu 30 gadus jauns vīrietis, kas meklē darbu aizraujošā un dinamiskā kompānijā ar izaugsmes iespējām. Mana līdzšinējā darba pieredze gan Latvijā, gan ārpus tās un plašais amatu spektrs liecina, ka spēju iejusties un darboties jebkurā vidē. Strādājot Decathlon UK Limited, manos darba pienākumos ietilpa komandas izveide, darba organizācija, kontrole un izpilde atbilstoši kompānijas standartiem, kā arī konfliktsituāciju risināšana. Esmu ieguvis neatsveramu pieredzi sekmīgi vadot komandu, tādejādi sasniedzot labākos finansiālos rādītājus kompānijas pastāvēšanas vēsturē. Man piemīt labas saskarsmes, pārliecināšanas un argumentācijas prasmes. Protu ātri iejusties komandā un kopīgiem spēkiem sasniegt nospraustos mērķus. Spēju ātri pielāgoties jaunām situācijām un esmu motivēts papildināt savas zināšanas veiksmīgākai darba pienākumu izpildei. Esmu pārliecināts, ka mana līdzšinējā pieredze un zināšanas spētu kalpot kā labs ieguldījums Jūsu kompānijas turpmākai sekmīgai attīstībai. Paldies.
CV labots: 2014.11.10.

Apskatīt CV

Kods: 5084961 Vecums: 23
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: drošības / ugunsdrošības inspektors

Īss apraksts
CV labots: 2014.11.05.

Apskatīt CV

Kods: 3395426 Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: Eksperts, Kultūras komitejas darbinieks/dalībnieks, apmācību vadītājs, brīvprātīgais, brīvprātīgais (asistents), bārmenis, datu bāzes administrators, dārznieks, ierēdnis, praktikants, priekšsēdētājs, pārdevējs floristikas veikalā, vadītājs, valdes loceklis

Īss apraksts
Esmu ieguvusi izglītību vides zinātnes (bakalaura) un Bioloģijas, kā arī vides ekonomikas maģistratūras programmā. Man raksturīga augsta atbildības sajūta, precizitāte un lieliska atmiņa, prasme formulēt viedokli gan vārdiem, gan rakstiski; piemīt labas komunikācijas un līdera spējas, labprāt strādāju gan individuāli, gan komandā. Man piemīt arī prasme iedvesmot un motivēt citus. Esmu izstrādājusi un pārraudzījusi projektus, rīkojusi (dažādus) pasākumus 300 un vairāk cilvēkiem, administrējusi mājas lapas, pārraudzījusi finanšu dokumentus un atskaites. Meklēju darbu, kur pielietot iegūtās zināšanas un apgūt jaunas.
CV labots: 2014.10.30.

Apskatīt CV

Kods: 5101727 Vecums: 26
Dzimums: Vīrietis
Iepriekšējā pieredze: Kokkopis - Arborists, asistents (vide), laborants

Īss apraksts
Maģistra grāds bioloģijā ar specializāciju augu fizioloģijā, iegūta arodizglītība profesijā arborists - kokkopis, spēju veikt problēmu analītisku un praktisku risināšanu.
CV labots: 2014.10.25.

Apskatīt CV

Kods: 4976865 Vecums: 25
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: vecākais referents, zinātniskas laboratorijas darbinieks

Īss apraksts
CV labots: 2014.09.26.

Apskatīt CV

Kods: 5034359 Vecums: 24
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: Laborants, darbs arheoloģiskajos izrakumos

Īss apraksts
Esmu 23 gadu jauna, entuziastiska un optimistiska jauniete, kas nesen aizstāvējusi savu maģistra darbu Vides zinātnēs. Meklēju darbu, kas vēlams saistīts ar dabaszinātnēm. Esmu komunikabla un sabiedriska jauniete ar augstu atbildības sajūtu un vēlmi apgūt ko jaunu, tādēļ labprāt darbotos arī citās, no dabaszinātnēm attālinātās jomās.
CV labots: 2014.09.23.

Apskatīt CV

Kods: 5053629 Vecums: 25
Dzimums: Sieviete
Iepriekšējā pieredze: Ofisa menedžeris/ Vides pārvaldības speciālists, Prakse LATVENERGO Vides un darba aizsardzības funkcijas vides pārvaldības daļā, Prakse Nacionāla parka „České Švýcarsko” administrācijā, Krásná Lípa, Čehijas Republika, Žurnālists

Īss apraksts
CV labots: 2014.09.13.

Apskatīt CV