Lapas statistika

CV-Online statistika, kur ietverta informācija par darba meklētāju dzimumu, izglītību, darba pieredzi un vēlamo amatu.

Ielogošanās un reģistrācijas

Apmeklētāji lapā: 58
Ielogojušies lietotāji: 5 - šobrīd
2 - pēdējās stundas laikā
Ielogošanās: 96 763 - pēdējās 30 dienas
3 225 - vidēji dienā
Reģistrācijas: 22 838 - pēdējās 30 dienas
761 - vidēji dienā

Sludinājumu publicēšana, apskatīšanās un pieteikšanās uz tiem

Publicēti sludinājumi: 10 453 - pēdējās 30 dienas
348 - vidēji dienā
Laboti sludinājumi: 403 801 - pēdējās 30 dienas
13 460 - vidēji dienā
Sludinājumu skatīšanās: 10 007 000 - pēdējās 30 dienas
333 567 - vidēji dienā
Pieteikumi: 83 627 - pēdējās 30 dienas
2 788 - vidēji dienā

Jauni CV un CV skatījumi

Jauni CV: 2 799 - pēdējās 30 dienas
93 - vidēji dienā
CV apskatīšanās: 403 837 - pēdējās 30 dienas
13 461 - vidēji dienā

Paziņojumi par vakancēm, ieteikumi un RSS

Jaunu paziņojumu par vakancēm pasūtīšana: 164 - pēdējās 30 dienas
5 - vidēji dienā
Nosūtītie paziņojumi par vakancēm: 1 031 480 - pēdējās 30 dienas
34 383 - vidēji dienā
Vakanču ieteikšana pa e-pastu: 376 - pēdējās 30 dienas
13 - vidēji dienā
Vakanču ieteikšana sociālajos tīklos: 454 - pēdējās 30 dienas
15 - vidēji dienā
Sludinājumi caur RSS: 760 792 - pēdējās 30 dienas
25 360 - vidēji dienā

Sadalījums pēc izglītības (TOP 10)

uzņēmējdarbības vadība 24247
tieslietas 9641
grāmatvedība 8010
uzņēmējdarbības ekonomika 7656
ekonomikas zinātne 6604
ekonomika 5629
datorzinības 4250
loģistika 3566
pedagoģija 3410
psiholoģija 3290

Izglītības līmeņu proporcija

Augstākā izglītība (bakalaura grāds) 77743
Nepabeigta augstākā izglītība 53068
Vidējā izglītība 49552
Specializētā vidējā izglītība 36741
Augstākā izglītība (maģistra grāds) 27263
Pamatizglītība 16526
Profesionālā augstākā izglītība / koledža 14911
Arodizglītība 8670
Augstākā izglītība (doktora grāds) 1191

Sadalījums pēc darba pieredzes (TOP 10)

pārdevējs veikalā 12166
grāmatvedis 11504
klientu konsultants 8271
galvenais grāmatvedis 7772
vadītājs (tirdzniecība) 7373
viesmīlis 7317
tirdzniecības darbinieks 6135
administratīvais darbinieks 5264
celtnieks 5092
tirdzniecības speciālists 5014