Mobilā versija

Lapas statistika

CV-Online statistika, kur ietverta informācija par darba meklētāju dzimumu, izglītību, darba pieredzi un vēlamo amatu.

Ielogošanās un reģistrācijas

Apmeklētāji lapā: 603
Ielogojušies lietotāji: 41 - šobrīd
143 - pēdējās stundas laikā
Ielogošanās: 37 588 - pēdējās 30 dienas
1 253 - vidēji dienā
Reģistrācijas: 2 491 - pēdējās 30 dienas
83 - vidēji dienā

Sludinājumu publicēšana, apskatīšanās un pieteikšanās uz tiem

Publicēti sludinājumi: 9 480 - pēdējās 30 dienas
316 - vidēji dienā
Laboti sludinājumi: 238 864 - pēdējās 30 dienas
7 962 - vidēji dienā
Sludinājumu skatīšanās: 9 775 534 - pēdējās 30 dienas
325 851 - vidēji dienā
Pieteikumi: 56 677 - pēdējās 30 dienas
1 889 - vidēji dienā

Jauni CV un CV skatījumi

Jauni CV: 2 787 - pēdējās 30 dienas
93 - vidēji dienā
CV apskatīšanās: 181 776 - pēdējās 30 dienas
6 059 - vidēji dienā

Paziņojumi par vakancēm, ieteikumi un RSS

Jaunu paziņojumu par vakancēm pasūtīšana: 250 - pēdējās 30 dienas
8 - vidēji dienā
Nosūtītie paziņojumi par vakancēm: 787 326 - pēdējās 30 dienas
26 244 - vidēji dienā
Vakanču ieteikšana pa e-pastu: 1 572 - pēdējās 30 dienas
52 - vidēji dienā
Vakanču ieteikšana sociālajos tīklos: 264 - pēdējās 30 dienas
9 - vidēji dienā
Sludinājumi caur RSS: 422 745 - pēdējās 30 dienas
14 092 - vidēji dienā

Sadalījums pēc izglītības (TOP 10)

uzņēmējdarbības vadība 23728
tieslietas 9421
grāmatvedība 7811
uzņēmējdarbības ekonomika 7493
ekonomikas zinātne 6487
ekonomika 5623
datorzinības 4138
loģistika 3421
pedagoģija 3366
psiholoģija 3231

Izglītības līmeņu proporcija

Augstākā izglītība (bakalaura grāds) 76244
Nepabeigta augstākā izglītība 52557
Vidējā izglītība 48915
Specializētā vidējā izglītība 36193
Augstākā izglītība (maģistra grāds) 26132
Pamatizglītība 16323
Profesionālā augstākā izglītība / koledža 14509
Arodizglītība 8519
Augstākā izglītība (doktora grāds) 1159

Sadalījums pēc darba pieredzes (TOP 10)

pārdevējs veikalā 11706
grāmatvedis 11098
klientu konsultants 7962
galvenais grāmatvedis 7559
vadītājs (tirdzniecība) 7113
viesmīlis 7085
tirdzniecības darbinieks 6035
administratīvais darbinieks 5148
celtnieks 4966
tirdzniecības speciālists 4792