Mobilā versija

Lapas statistika

CV-Online statistika, kur ietverta informācija par darba meklētāju dzimumu, izglītību, darba pieredzi un vēlamo amatu.

Ielogošanās un reģistrācijas

Apmeklētāji lapā: 742
Ielogojušies lietotāji: 85 - šobrīd
223 - pēdējās stundas laikā
Ielogošanās: 28 370 - pēdējās 30 dienas
946 - vidēji dienā
Reģistrācijas: 4 615 - pēdējās 30 dienas
154 - vidēji dienā

Sludinājumu publicēšana, apskatīšanās un pieteikšanās uz tiem

Publicēti sludinājumi: 10 528 - pēdējās 30 dienas
351 - vidēji dienā
Laboti sludinājumi: 385 675 - pēdējās 30 dienas
12 856 - vidēji dienā
Sludinājumu skatīšanās: 9 188 717 - pēdējās 30 dienas
306 291 - vidēji dienā
Pieteikumi: 49 528 - pēdējās 30 dienas
1 651 - vidēji dienā

Jauni CV un CV skatījumi

Jauni CV: 1 577 - pēdējās 30 dienas
53 - vidēji dienā
CV apskatīšanās: 195 288 - pēdējās 30 dienas
6 510 - vidēji dienā

Paziņojumi par vakancēm, ieteikumi un RSS

Jaunu paziņojumu par vakancēm pasūtīšana: 129 - pēdējās 30 dienas
4 - vidēji dienā
Nosūtītie paziņojumi par vakancēm: 876 417 - pēdējās 30 dienas
29 214 - vidēji dienā
Vakanču ieteikšana pa e-pastu: 750 - pēdējās 30 dienas
25 - vidēji dienā
Vakanču ieteikšana sociālajos tīklos: 141 - pēdējās 30 dienas
5 - vidēji dienā
Sludinājumi caur RSS: 574 308 - pēdējās 30 dienas
19 144 - vidēji dienā

Sadalījums pēc izglītības (TOP 10)

uzņēmējdarbības vadība 23865
tieslietas 9496
grāmatvedība 7864
uzņēmējdarbības ekonomika 7554
ekonomikas zinātne 6515
ekonomika 5617
datorzinības 4181
loģistika 3473
pedagoģija 3383
psiholoģija 3237

Izglītības līmeņu proporcija

Augstākā izglītība (bakalaura grāds) 76652
Nepabeigta augstākā izglītība 52777
Vidējā izglītība 49139
Specializētā vidējā izglītība 36382
Augstākā izglītība (maģistra grāds) 26501
Pamatizglītība 16432
Profesionālā augstākā izglītība / koledža 14642
Arodizglītība 8581
Augstākā izglītība (doktora grāds) 1169

Sadalījums pēc darba pieredzes (TOP 10)

pārdevējs veikalā 11879
grāmatvedis 11268
klientu konsultants 8066
galvenais grāmatvedis 7587
vadītājs (tirdzniecība) 7157
viesmīlis 7141
tirdzniecības darbinieks 6066
administratīvais darbinieks 5182
celtnieks 5020
tirdzniecības speciālists 4868