Mobilā versija

Lapas statistika

CV-Online statistika, kur ietverta informācija par darba meklētāju dzimumu, izglītību, darba pieredzi un vēlamo amatu.

Ielogošanās un reģistrācijas

Apmeklētāji lapā: 625
Ielogojušies lietotāji: 52 - šobrīd
134 - pēdējās stundas laikā
Ielogošanās: 33 256 - pēdējās 30 dienas
1 109 - vidēji dienā
Reģistrācijas: 2 031 - pēdējās 30 dienas
68 - vidēji dienā

Sludinājumu publicēšana, apskatīšanās un pieteikšanās uz tiem

Publicēti sludinājumi: 10 597 - pēdējās 30 dienas
353 - vidēji dienā
Laboti sludinājumi: 304 622 - pēdējās 30 dienas
10 154 - vidēji dienā
Sludinājumu skatīšanās: 9 333 078 - pēdējās 30 dienas
311 103 - vidēji dienā
Pieteikumi: 54 088 - pēdējās 30 dienas
1 803 - vidēji dienā

Jauni CV un CV skatījumi

Jauni CV: 2 140 - pēdējās 30 dienas
71 - vidēji dienā
CV apskatīšanās: 159 385 - pēdējās 30 dienas
5 313 - vidēji dienā

Paziņojumi par vakancēm, ieteikumi un RSS

Jaunu paziņojumu par vakancēm pasūtīšana: 196 - pēdējās 30 dienas
7 - vidēji dienā
Nosūtītie paziņojumi par vakancēm: 840 375 - pēdējās 30 dienas
28 013 - vidēji dienā
Vakanču ieteikšana pa e-pastu: 1 732 - pēdējās 30 dienas
58 - vidēji dienā
Vakanču ieteikšana sociālajos tīklos: 313 - pēdējās 30 dienas
10 - vidēji dienā
Sludinājumi caur RSS: 918 266 - pēdējās 30 dienas
30 609 - vidēji dienā

Sadalījums pēc izglītības (TOP 10)

uzņēmējdarbības vadība 23784
tieslietas 9445
grāmatvedība 7827
uzņēmējdarbības ekonomika 7510
ekonomikas zinātne 6506
ekonomika 5615
datorzinības 4165
loģistika 3440
pedagoģija 3366
psiholoģija 3231

Izglītības līmeņu proporcija

Augstākā izglītība (bakalaura grāds) 76433
Nepabeigta augstākā izglītība 52650
Vidējā izglītība 49016
Specializētā vidējā izglītība 36296
Augstākā izglītība (maģistra grāds) 26306
Pamatizglītība 16371
Profesionālā augstākā izglītība / koledža 14567
Arodizglītība 8558
Augstākā izglītība (doktora grāds) 1164

Sadalījums pēc darba pieredzes (TOP 10)

pārdevējs veikalā 11808
grāmatvedis 11171
klientu konsultants 8018
galvenais grāmatvedis 7570
vadītājs (tirdzniecība) 7173
viesmīlis 7094
tirdzniecības darbinieks 6057
administratīvais darbinieks 5160
celtnieks 5003
tirdzniecības speciālists 4829