Mobilā versija

Lapas statistika

CV-Online statistika, kur ietverta informācija par darba meklētāju dzimumu, izglītību, darba pieredzi un vēlamo amatu.

Ielogošanās un reģistrācijas

Apmeklētāji lapā: 799
Ielogojušies lietotāji: 58 - šobrīd
203 - pēdējās stundas laikā
Ielogošanās: 30 600 - pēdējās 30 dienas
1 020 - vidēji dienā
Reģistrācijas: 2 065 - pēdējās 30 dienas
69 - vidēji dienā

Sludinājumu publicēšana, apskatīšanās un pieteikšanās uz tiem

Publicēti sludinājumi: 11 923 - pēdējās 30 dienas
397 - vidēji dienā
Laboti sludinājumi: 234 773 - pēdējās 30 dienas
7 826 - vidēji dienā
Sludinājumu skatīšanās: 9 139 307 - pēdējās 30 dienas
304 644 - vidēji dienā
Pieteikumi: 46 972 - pēdējās 30 dienas
1 566 - vidēji dienā

Jauni CV un CV skatījumi

Jauni CV: 2 366 - pēdējās 30 dienas
79 - vidēji dienā
CV apskatīšanās: 181 185 - pēdējās 30 dienas
6 040 - vidēji dienā

Paziņojumi par vakancēm, ieteikumi un RSS

Jaunu paziņojumu par vakancēm pasūtīšana: 259 - pēdējās 30 dienas
9 - vidēji dienā
Nosūtītie paziņojumi par vakancēm: 712 400 - pēdējās 30 dienas
23 747 - vidēji dienā
Vakanču ieteikšana pa e-pastu: 1 463 - pēdējās 30 dienas
49 - vidēji dienā
Vakanču ieteikšana sociālajos tīklos: 325 - pēdējās 30 dienas
11 - vidēji dienā
Sludinājumi caur RSS: 356 670 - pēdējās 30 dienas
11 889 - vidēji dienā

Sadalījums pēc izglītības (TOP 10)

uzņēmējdarbības vadība 23555
tieslietas 9370
grāmatvedība 7767
uzņēmējdarbības ekonomika 7462
ekonomikas zinātne 6455
ekonomika 5632
datorzinības 4125
loģistika 3386
pedagoģija 3340
psiholoģija 3208

Izglītības līmeņu proporcija

Augstākā izglītība (bakalaura grāds) 76000
Nepabeigta augstākā izglītība 52464
Vidējā izglītība 48755
Specializētā vidējā izglītība 36067
Augstākā izglītība (maģistra grāds) 25901
Pamatizglītība 16295
Profesionālā augstākā izglītība / koledža 14434
Arodizglītība 8495
Augstākā izglītība (doktora grāds) 1152

Sadalījums pēc darba pieredzes (TOP 10)

pārdevējs veikalā 11648
grāmatvedis 11012
klientu konsultants 7893
galvenais grāmatvedis 7528
vadītājs (tirdzniecība) 7038
viesmīlis 7028
tirdzniecības darbinieks 6031
administratīvais darbinieks 5098
celtnieks 4916
tirdzniecības speciālists 4740