Mobilā versija

Lapas statistika

CV-Online statistika, kur ietverta informācija par darba meklētāju dzimumu, izglītību, darba pieredzi un vēlamo amatu.

Ielogošanās un reģistrācijas

Apmeklētāji lapā: 62
Ielogojušies lietotāji: 6 - šobrīd
5 - pēdējās stundas laikā
Ielogošanās: 78 913 - pēdējās 30 dienas
2 630 - vidēji dienā
Reģistrācijas: 14 215 - pēdējās 30 dienas
474 - vidēji dienā

Sludinājumu publicēšana, apskatīšanās un pieteikšanās uz tiem

Publicēti sludinājumi: 9 787 - pēdējās 30 dienas
326 - vidēji dienā
Laboti sludinājumi: 351 992 - pēdējās 30 dienas
11 733 - vidēji dienā
Sludinājumu skatīšanās: 8 527 582 - pēdējās 30 dienas
284 253 - vidēji dienā
Pieteikumi: 62 464 - pēdējās 30 dienas
2 082 - vidēji dienā

Jauni CV un CV skatījumi

Jauni CV: 2 121 - pēdējās 30 dienas
71 - vidēji dienā
CV apskatīšanās: 160 729 - pēdējās 30 dienas
5 358 - vidēji dienā

Paziņojumi par vakancēm, ieteikumi un RSS

Jaunu paziņojumu par vakancēm pasūtīšana: 167 - pēdējās 30 dienas
6 - vidēji dienā
Nosūtītie paziņojumi par vakancēm: 898 938 - pēdējās 30 dienas
29 965 - vidēji dienā
Vakanču ieteikšana pa e-pastu: 384 - pēdējās 30 dienas
13 - vidēji dienā
Vakanču ieteikšana sociālajos tīklos: 650 - pēdējās 30 dienas
22 - vidēji dienā
Sludinājumi caur RSS: 515 640 - pēdējās 30 dienas
17 188 - vidēji dienā

Sadalījums pēc izglītības (TOP 10)

uzņēmējdarbības vadība 24035
tieslietas 9556
grāmatvedība 7908
uzņēmējdarbības ekonomika 7596
ekonomikas zinātne 6560
ekonomika 5616
datorzinības 4222
loģistika 3521
pedagoģija 3393
psiholoģija 3253

Izglītības līmeņu proporcija

Augstākā izglītība (bakalaura grāds) 77148
Nepabeigta augstākā izglītība 52882
Vidējā izglītība 49318
Specializētā vidējā izglītība 36536
Augstākā izglītība (maģistra grāds) 26838
Pamatizglītība 16486
Profesionālā augstākā izglītība / koledža 14758
Arodizglītība 8618
Augstākā izglītība (doktora grāds) 1177

Sadalījums pēc darba pieredzes (TOP 10)

pārdevējs veikalā 12011
grāmatvedis 11385
klientu konsultants 8180
galvenais grāmatvedis 7651
vadītājs (tirdzniecība) 7277
viesmīlis 7231
tirdzniecības darbinieks 6114
administratīvais darbinieks 5232
celtnieks 5030
tirdzniecības speciālists 4942