Darba algas izmaksas kārtība

Padomi Darba attiecību juridiskie aspekti Darba ņēmēju tiesības Atalgojums par darbu pieder darbiniekam Darba algas izmaksas kārtība

Darba algas izmaksas kārtība

Atlīdzība tiek maksāta par padarīto darbu. Darba devējam nav tiesību atteikties maksāt atlīdzību.

Atlīdzība par darbu jāmaksā vismaz reizi mēnesi noteiktā datumā, un vairumā gadījumu tā izmaksājama naudā (daļēju atlīdzību var izmaksāt, norēķinoties citādi, ja to paredz attiecīgie noteikumi un līgumi).

Maksājumu izpildes grafiks jāparedz algas izmaksas noteikumos, taču alga darbiniekiem jāsaņem ne vēlāk kā attiecīgā mēneša desmitajā datumā.

Darba devēja pienākums ir pēc darbinieka lūguma uzrādīt dokumentus, kas noteikuši darba samaksas lielumu.

Darbiniekam ir tiesības atlīdzību par padarīto darbu saņemt skaidrā naudā, un darba devējs nevar piespiest strādājošo izveidot rēķinu bankā.