Visbiežāk sastopamās kļūdas darba intervijās

Darba meklēšana Visbiežāk sastopamās kļūdas darba intervijās

Visbiežāk sastopamās kļūdas darba intervijās

Tipiskākās kļūdas, kādēļ kandidāti izgāžas darba intervijās ir: nepareiza apģērba izvēle, sliktas atsauksmes par saviem iepriekšējiem darba devējiem, neieinteresētība, iedomīgums, nepietiekamas vai neprecīzas atbildes uz konkrētiem jautājumiem un jautājumu neuzdošana.

Galvenie problēmu tipi ir sekojoši:

Neieinteresētība

• zināšanu trūkums par uzņēmumu, amatu, pienākumiem;
• jautājumu neuzdošana;
• intereses un vēlēšanās neizrādīšana par konkrēto vakanci intervijas beigās;
follow-up e-pasta nenosūtīšana pēc intervijas;
• nevēlēšanās strādāt virsstundas, vai darīt rutīnas darbus;
• pārāk augstas prasības pret darba devēju, nevēlēšanās sākt ar zemāko pakāpienu;
• nevēlēšanās strādāt komandā.

darba intervija
Profesionalitātes trūkums
gramatikas kļūdas CV;
• koncentrēšanās uz naudu un labumiem, atalgojuma jautājuma uzdošana nepiemēroti ātri;
• ierašanās uz "nopratināšanu", nevis diskusijas veidošana un jautājumu uzdošana;
• intervijas kavēšana;
• nabadzīga, piesārņota (patiesībā, īstenībā, teiksim) valoda, slenga vai vienkāršrunas lietošana (tobiš, doķis), pamazināmo formu lietošana (dokumentiņš, klientiņš);
• nespēja savu iepriekšējo darba pieredzi sasaistīt ar nākotnes darba prasībām;
• pārmērīga profesionālās terminoloģijas lietošana, ja intervijā piedalās ne Jūsu nozares pārstāvji;
• savu uzskatu deklarēšana.

Negatīvisms
• slikta stāstīšana par pašreizējo vai bijušo darba devēju, tiešo vadītāju vai jebkuru citu cilvēku;
• sūdzēšanās, žēlošanās, citu vainošana savās neveiksmēs;
• aizspriedumainība;
• stūrgalvība, ietiepība, savu uzskatu, viedokļa uzspiešana, takta trūkums;
• nespēja uzklausīt kritiku;

Nepietiekama sagatavošanās
• informācijas neievākšana par uzņēmumu (nozare, lielums, mērķi, filosofija, utt.);
sludinājuma rūpīga neizstudēšana;
• zināšanu un izpratnes trūkums par amata pienākumiem, prasībām;
nesagatavošanās atbildēt uz klasiskiem jautājumiem par motivāciju pieteikties, darba uzteikšanas iemesliem, savām stiprajām pusēm;
• nevērīga attieksme telefona sarunā, atbildē uz e-pastu, slikti aizpildītas pieteikuma formas vai jebkura cita veida komunikācijā ar uzņēmumu vai rekrūteriem.

Nedabiska izturēšanās
• samākslota uzvedība;
• meli CV, intervijas laikā;
• iepriekš iestudētas runas lietošana;
• atbildes "no mācību grāmatas";
• savu negatīvo īpašību pārvēršana pozitīvās īpašībās (godīgums).

Koncentrēšanās uz sevi (egocentrisms)
• intervētāja pārtraukšana;
• pārāk daudzu jautājumu uzdošana;
• iedomīgums, agresivitāte, "viszinīša" attieksme;
• pārāk liela atalgojuma prasīšana, nekā šī pozīcija ir vērta;
• izplūšana stāstījumā, pārāk garas atbildes;
• liekas, personīgas informācijas izpaušana;
• intervētāja laika necienīšana;
• familiaritāte, izturēšanās pret intervētāju kā pret senu draugu, "tu" uzruna.

Uzvedības problēmas
• pārlieka emocionalitāte;
• izmisuma izrādīšana;
• rupjība;
• joki.

Pašpārliecinātības trūkums
• nesmaidīšana, noslēgtības demonstrēšana;
• aprautas, neizvērstas atbildes (jā, nē);
• jautājuma nepārjautāšana vai nelūgšana to pārfrāzēt, ja Jūs nesaprotat jautājumu;
• nevienlīdzības izrādīšana, izturēšanās kā zemākstāvošam, mazvērtīgākam;
• stresa izrādīšana.

Neverbālās komunikācijas problēmas
• rokasspiediens (ļengans, pārāk ciešs satvēriens, roka tiek pasniegta sēžot);
• izvairīšanās no acu kontakta;
• ārējais izskats;
neatbilstošs apģērbs (džinsu bikses vai otrādi – vakarkleita);
• nekārtīgs, netīrs apģērbs;
• uzmācīgas smaržas vai nemazgāšanās sekas;
• šļaugana poza un neadekvāta ķermeņa valoda;
• runāšana pa mobilo telefonu intervijas laikā;
• uzpīpēšana pirms intervijas;
• dīdīšanās, kāju šūpošana, u.c. "nekontrolētas darbības" intervijas laikā.


Piedāvājam iepazīties ar reāliem gadījumiem no dzīves, no darba devēju un personāla atlases speciālistu pieredzes: Izšķirošas nianses darba intervijā (1. daļa) un Gadījumi no pieredzes: Izšķirošas nianses darba intervijā (2. daļa)