Latvijas algu un atlīdzību pētījums 2016

Pētījumi un aptaujas Latvijas algu un atlīdzību pētījums 2016

Latvijas algu un atlīdzību pētījums 2016

Interneta personāla atlases uzņēmums CV-Online Latvia jau trešo gadu pēc kārtas organizē Latvijas algu un atlīdzību pētījumu. Tā galvenais mērķis ir atspoguļot reālo neto atalgojuma līmeni valstī dažādās amatu kategorijās strādājošajiem, iekļaujot ne tikai pamatalgu, bet arī prēmijas un cita veida piemaksas.

Pētījums ir balstīts galvenokārt uz Algas.lv datiem, kas ir lielākā publiskā algu informācijas datubāze Latvijā. Pētījuma dati tika iegūti no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, kopumā iegūstot informāciju par gandrīz 21 tūkstoti respondentu.


Metodoloģija:
- kvantitatīvā pētniecības metode - interneta aptauja mājaslapā www.algas.lv;
- kvalitatīvā pētniecības metode – CV-Online Latvia personāla atlases speciālistu ikdienas darbā iegūtā informācija par atalgojumu līmeņiem par dažādiem amatiem no dažādiem biznesa sektoriem.

Lai salīdzinātu savu šā brīža atalgojumu konkrētajā amata pozīcijā ar citiem šīs profesijas pārstāvjiem, sagatavotos darba pārrunām un kļūtu par nākamā atalgojuma pētījuma dalībnieku, ikviens ir aicināts piedalīties atalgojuma aptaujā www.algas.lv.

Respondenti:
Kopumā interneta aptaujā par atalgojuma līmeni piedalījās 20 872 respondenti, t.sk. 44% vīriešu, 56% sieviešu.
Vairāk nekā 70% respondentu par savu dzīvesvietu ir norādījuši Rīgu, Rīgas rajonu. Turklāt 35% aptaujāto ir vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem.

Pilna informācija par algu un atlīdzību pētījumu pieejama žurnāla Kapitāls 2016. gada aprīļa numurā.

Vidējais mēneša neto atalgojums biznesa sektoros (pēc uzņēmuma darbības nozares), EUR

1. IT 1138
2. Bankas, finanšu pakalpojumi 1031
3. Telekomunikācijas 939
4. Alkoholisko dzērienu ražošana 936
5. Vairumtirdzniecība 913
6.-35.

Pētījumā norādīta vidējā neto (uz rokas) mēnešalga, ieskaitot saņemto prēmiju, EUR
Uzņēmums pēc darbinieku skaita ->    Mazs (<50) Vidējs (50-250) Liels (>250)
Administrēšana / Asistēšana

Apsardze / Drošība

Bankas / Apdrošināšana / Finanses / Grāmatvedība

Celtniecība / Nekustamais īpašums

Elektronika / Telekomunikācijas / Enerģētika

Informāciju tehnoloģijas

Mašīnbūve / Ražošana

Izglītība / Zinātne

Jurisprudence / Tieslietas

Kultūra / Māksla / Izklaide

Lauksaimniecība / Mežsaimniecība / Vide

Mārketings / Reklāma / PR / Mediji

Pakalpojumi

Pārdošana / Tirdzniecība / Klientu apkalpošana / Iepirkumi

Personāla vadība

Transports / Loģistika / Piegāde

Tūrisms / Viesnīcas / Ēdināšana

Augstākā un vidējā līmeņa vadība

Veselības aprūpe / Farmācija


Salīdzinot pētījuma datus Latvijas reģionos un lielākajās pilsētās, jāsecina, ka vidējā neto darba samaksa Rīgā un Daugavpilī atšķiras pat par 59%, kas ir par 13% lielāka atšķirībā nekā pētījuma datos pirms gada. Zemākais vidējais atalgojums ir Latgales reģionā, bet augstākais – Pierīgā. Salīdzinot pētījuma rezultātus reģionos, lielākā atšķirība ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, kas varētu liecināt par iespējamo aplokšņu algu īpatsvaru, ir vērojams Pierīgā (32%) un Latgalē (28%), bet kopumā visa valstī – vidēji 26%.Papildus mēneša algai saņemto bonusu vidū trīs populārākie joprojām ir bezmaksas dzērieni (tēja, kafija, minerālūdens utt.), veselības apdrošināšana un uzņēmuma neformālie pasākumi. Tāpat visai bieži papildus mēneša algai saņemto labumu vidū ir apmaksātas mobilā tālruņa sarunas un internets, kā arī brīva diena slimības dēļ, elastīgs darba laiks un papildus kursi un semināri. Tomēr turpat katrs sestais no aptaujātajiem atzinis, ka līdz ar mēneša algu nesaņem nekādus papildus labumus.


"Situācija darba tirgū katru gadu, no vienas puses, uzlabojas, samazinoties bezdarbam un palielinoties darba vietu skaitam un atalgojumam, savukārt no otras puses – pasliktinās, jo darbspējīgo iedzīvotāju skaits turpina samazināties. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem ne tikai kļūst grūtāk piesaistīt darbiniekus, bet arī vairāk ir jādomā, kā veicināt pašreizējo darbinieku apmierinātību un motivāciju, jo pastāv augsti darbinieku rotācijas riski. Lai veidotu sekmīgu personālvadības politiku, liela daļa uzņēmumu saviem darbiniekiem katru gadu uzlabo darba nosacījumus un apstākļus – gan, palielinot atalgojumu, gan piedāvā plašāku labumu grozu," stāsta „CV-Online Latvia" vadītājs Aivis Brodiņš.

Komentējot ekonomisko situāciju, "SEB bankas" makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuitis stāsta: "Šogad atalgojumā vērosim salīdzinoši strauju vidējās darba samaksas kāpumu. Tomēr pieauguma temps varētu balansēt ap 5%, jo salīdzinājumā ar 2015. gadu šogad minimālās algas palielināšanas ietekme būs mazāka. Aktivitātes darba tirgū liecina, ka atalgojuma izmaiņas visdrīzāk būs saistītas ar jomu speciālistiem un vadības darbiniekiem. Noteiktās nozarēs izmaiņas darba samaksā, vairāk gan statiski, var nest cīņa ar ēnu ekonomiku. Taču ir jārēķinās, ka atalgojuma kāpuma un pašreizējā darbaspēka nodokļu sloga, kā arī plašo iespēju dēļ interese palikt ēnā būs milzīga."