Kas jāzina darba devējam?

Darba normatīvie akti Kas mainīsies CV‑Online pēc jauno datu aizsardzības noteikumu spēkā stāšanās? Kas jāzina darba devējam?

Kas jāzina darba devējam?

No 25. maija Latvijā un tāpat arī visā Eiropas Savienībā spēkā stājas jauni datu aizsardzības noteikumi (ES Vispārīgā datu aizsardzības regula — VDAR jeb GDPR), kas ir radījusi daudzus jautājumus un pārpratumus gan starp fiziskām personām, gan uzņēmumiem. CV‑Online jau vairāk nekā divdesmit gadus ļauj satikties darba devējiem un darba meklētājiem visās trijās Baltijas valstīs un savā ikdienas darbībā ļoti bieži saskaras ar personas datu apstrādes jautājumiem. Līdz ar to mēs esam izskatījuši GDPR noteiktās prasības un ieviesuši visus nepieciešamos līdzekļus, lai mūsu klientu un lietotāju dati atrastos drošībā un būtu aizsargāti.

Visu CV‑Online lietotāju svarīgie dati tiek uzglabāti Igaunijā — A klases serveru telpās, kas atbilst Telia ievērotajiem ETSI standartiem un atrodas nepārtrauktā videonovērošanas kameru uzraudzībā. Visu datu pārraidi tīklā aizsargā ugunsmūris, bet fiziskas pieejas tiesības pie serveriem tiek stingri ierobežotas.

Kas jāzina darba devējam?

 • CV-Online ir personas datu pārzinis, bet darba devēji ir to apstrādātāji.
 • Informācija, kas iegūta CV-Online datu bāzē, var tikt izmantota tikai darbinieku atrašanai.
 • Nav atļauts nodot datus trešajām personām bez CV-Online rakstiskas atļaujas.
 • Katram klientam, kurš lūdz datus no CV-Online datubāzes (arī klientu apakšapstrādātājiem), ir pienākums pārliecināties, ka visas darbības saistībā ar personas datu apstrādi atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem. Obligāti ir jāievēro visas tehniskās un organizatoriskās prasības, kas noteiktas GDPR un citos tiesību aktos.
 • Darba sludinājuma pretendenta dati var tikt izmantoti tikai attiecīgā konkursa ietvaros.
 • Klientam ir pienākums izbeigt jebkādu turpmāku darba meklētāju datu izmantošanu pēc to derīguma termiņa beigām un nodrošināt, ka arī visi apakšapstrādātāji izdzēš saglabātos un uzglabātos personas datus.
 • Ja CV-Online cieš zaudējumus, jo klients ir pārkāpis līguma noteikumus un nosacījumus, tad klientam, kurš pārkāpis noteikumus un nosacījumus, ir pienākums kompensēt zaudējumus CV-Online.
 • CV-Online automātiski dzēš darba sludinājumu pretendentu datus vienu gadu pēc darba konkursa beigām.

 • Saskaņā ar GDPR CV‑Online ir personas datu pārzinis, bet darba devēji, ar kuriem CV‑Online dalās ar datiem, ir to apstrādātāji.

  Jaunie CV‑Online datubāzes izmantošanas noteikumi, kuri būs jāparaksta katram darba devējam, sniedz sīkāku informāciju, kā darba devējam ir atļauts izmantot iegūtos datus. Katrs klients var izmantot informāciju, kas iegūta no CV‑Online datubāzes, ar mērķi atrast darba ņēmējus, un viņam nav atļauts šos datus sniegt jebkādām trešajām pusēm bez CV‑Online rakstiskas atļaujas.

  Katram klientam, kurš lūdz datus no CV‑Online datubāzes, ir pienākums, apstrādājot personas datus, pārliecināties, ka viņa darbība kopumā nepārkāpj spēkā esošos normatīvos aktus. GDPR un citu normatīvo aktu noteikto tehnisko un organizatorisko prasību ievērošana ir obligāta gan klientiem, gan visiem iespējamajiem apakšapstrādātājiem, kuriem klients datus var nodot.

  Datu, kas iegūti, veicot meklēšanu datubāzē, apstrādes un uzglabāšanas noteikumi ir aktuāli arī personām, kuras atsaucas uz darba piedāvājumu. Darba devējiem jāpatur prātā, ka personas, kura piesakās uz attiecīgu darba piedāvājumu, personas dati var tikt izmantoti tikai attiecīgā konkursa ietvaros. Pretendentu datu ievākšana un izmantošana jebkādiem citiem mērķiem nākotnē nav atļauta.

  Klientam ir pienākums izbeigt jebkādu turpmāku darba meklētāju datu izmantošanu pēc to derīguma termiņa beigām un tos dzēst, kā arī nodrošināt, ka visi apakšapstrādātāji izdzēstu viņu ievāktos un uzglabātos personas datus. Ja CV‑Online cieš jebkādu kaitējumu, klientam pārkāpjot līguma noteikumus, klientam, kurš šos noteikumus ir pārkāpis, ir pienākums kompensēt CV‑Online nodarīto kaitējumu.

  CV‑Online sāks automātiski no savas datubāzes dzēst datus par pieteikumiem uz izsludinātajiem darba piedāvājumiem. Saskaņā ar Vienlīdzīgas attieksmes aktu, pretendentiem ir tiesības viena gada laikā pieprasīt kompensāciju par viņiem nodarītu kaitējumu diskriminācijas rezultātā, tādēļ gan pretendentiem, gan darba devējiem tiek sniegta pieeja pie informācijas par pieteikumiem vienu gadu pēc darba konkursa beigām. Ievērojot lietotāju lūgumus, mēs automātiski nedzēšam datus saistībā ar CV vai citus datus — lietotājs to var izdarīt pats vai mums nosūtīt attiecīgu pieprasījumu.

  Lai CV‑Online varētu saviem lietotājiem sniegt augstāko pakalpojumu kvalitāti, mēs laiku pa laikam darba devējiem un darba meklētājiem nosūtam dažādus e‑pastus — paziņojumus par darba piedāvājumiem, informatīvus e-pasta jaunumus un personīgus piedāvājumus. Līdzīgi pašreizējai praksei —tāpat arī saskaņā ar GDPR — katram klientam un lietotājam ir tiesības attiekties no CV‑Online sūtīto piedāvājumu saņemšanas. Šim mērķim katrā e‑pasta ziņojumā pievienojam atteikšanās saiti. Ja lietotājs ir atteicies no e‑pastu saņemšanas, bet turpmāk vēlas tos atkal saņemt, iespējams no jauna abonēt e‑pastus, apmeklējot vietnes cv.lv darba meklētāju sadaļu.

  Lai klientiem un lietotājiem būtu zināms par viņu tiesībām un pienākumiem, mēs līdz 25. maijam katrai personai uz e-pastu nosūtīsim atjaunotos noteikumus. Pēc GDPR stāšanās spēkā lietotājam vairs nebūs iespējams turpināt izmantot CV‑Online pakalpojumus, ja viņš/-a nepiekritīs atjaunotajiem noteikumiem. Ja lietotājs nav reģistrējies CV‑Online sistēmā, bet vēlas pieteikties uz darba piedāvājumu, viņam, piesakoties uz darba piedāvājumu, jāpiekrīt savu datu izmantošanas noteikumiem. Lietotājs, piekrītot atjaunotiem noteikumiem, nesaskarsies ar nozīmīgām izmaiņām CV‑Online izmantošanā. Tomēr datu īpašnieks gūs skaidrāku izpratni un kontroli pār to, kas var apstrādāt viņa datus un kā viņa dati tiek apstrādāti, uzglabāti un kā ar tiem rīkojas.