Kas jāzina darba meklētājiem?

Darba normatīvie akti Kas mainīsies CV‑Online pēc jauno datu aizsardzības noteikumu spēkā stāšanās? Kas jāzina darba meklētājiem?

Kas jāzina darba meklētājiem?

No 25. maija Latvijā un tāpat arī visā Eiropas Savienībā spēkā stājas jauni datu aizsardzības noteikumi (ES Vispārīgā datu aizsardzības regula — VDAR jeb GDPR), kas ir radījusi daudzus jautājumus un pārpratumus gan starp fiziskām personām, gan uzņēmumiem. CV‑Online jau vairāk nekā divdesmit gadus ļauj satikties darba devējiem un darba meklētājiem visās trijās Baltijas valstīs un savā ikdienas darbībā ļoti bieži ir saskaras ar personas datu apstrādes jautājumiem. Līdz ar to mēs esam izskatījuši GDPR noteiktās prasības un ieviesuši visus nepieciešamos līdzekļus, lai mūsu klientu un lietotāju dati atrastos drošībā un būtu aizsargāti.

Visu CV‑Online lietotāju svarīgie dati tiek uzglabāti Igaunijā — A klases serveru telpās, kas atbilst Telia ievērotajiem ETSI standartiem un atrodas nepārtrauktā videonovērošanas kameru uzraudzībā. Visu datu pārraidi tīklā aizsargā ugunsmūris, bet fiziskas pieejas tiesības pie serveriem tiek stingri ierobežotas.

Kas jāzina darba meklētājiem?

 • Datu īpašnieks jebkurā laikā var iegūt pārskatu par visiem saviem datiem, kurus CV-Online apstrādā. Lai to panāktu, ir nepieciešams doties uz lietotāja datu pārskata sadaļu cv.lv/seeker/gdpr
 • Lietotāja datu pārskata sadaļā ir iespējams saglabāt lietotāja datus PDF formātā vai dzēst tos no CV-Online datu bāzes.
 • Lietotājs, kurš pieteicies darbam vai atzīmējis, ka grib saņemt paziņojumus savā e-pastā, bet nav reģistrējies kā CV-Online lietotājs, var mums uz e‑pastu iesniegt jautājumus par saviem datiem vai lūgt viņa/viņas datus dzēst.
 • Ja lietotājs, kas nav reģistrējis CV-Online sistēmā, vēlas pieteikties darba sludinājumam, viņam ir jāpiekrīt datu lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, piesakoties darbam.
 • Tāpat lietotājam ir tiesības noteikt, vai viņa dati var tikt atrasti, izmantojot datubāzes meklēšanas funkcijas, vai arī tie ir redzami tikai tiem darba devējiem, uz kuru konkursu lietotājs piesakās.
 • Ja lietotājs ir iesniedzis attiecīgu lūgumu, viņam ir arī iespējams noteikt tos darba devējus, kuriem lietotāja dati nekādā gadījumā netiks atrādīti.
 • Katram lietotājam vienmēr ir tiesības atteikties no CV-Online izveidotajiem e-pastu paziņojumiem.
 • Ja lietotājs ir atteicies no e-pasta paziņojumu saņemšanas, bet nākotnē joprojām vēlas saņemt e-pasta paziņojumus, ir iespējams atkal pierakstīties e-pastu paziņojumu saņemšanai, apmeklējot CV.lv mājaslapas darba meklētāju sadaļu.

 • GDPR pamatmērķis ir aizsargāt datu īpašniekus un viņiem sniegt tik daudz kontroles pār savu datu izmantošanu, cik tas ir iespējams. Katrai personai, kura CV‑Online sistēmā iesniedz savu CV vai piesakās uz darba piedāvājumu, ir iespēja vienkārši un ātri piekļūt visai informācijai, kuru mēs par šo personu uzglabājam, un visiem attiecīgās personas datiem. Tāpat datu īpašniekam ir iespēja dzēst visus savus personas datus pēc pieprasījuma.

  Ja lietotājs ir pieslēdzies mūsu sistēmai, visa informācija, kas par šo personu ir uzkrāta CV‑Online, būs pieejama darba meklētāja lapā. Sadaļā „Mans CV” atrodas saite „Mani dati”, kura atver pārskatu par visām datu kopām, ko esam par lietotāju ievākuši. Tāpat šajā lapā iespējams datus saglabāt PDF formātā vai, ja nepieciešams, tos dzēst no mūsu sistēmas. Lietotājs, kurš ir pieteicies uz darbu vai saņēmis paziņojumu uz e‑pastu, bet nav reģistrējies kā CV‑Online lietotājs, var mums uz e‑pastu iesniegt jautājumus par saviem datiem vai lūgt viņa/viņas datus dzēst.

  Pēc GDPR stāšanās spēkā personas datu izmantošanas CV‑Online datubāzē procedūra ar nozīmīgām izmaiņām nesaskarsies. Tas ir tāpēc, ka līdz šim brīdim CV‑Online ir ievērojis, lai visi lietotāju dati būtu tik lielā drošībā, cik tas ir iespējams, un lai tiek kontrolēta un regulēta pieeja pie datiem.

  CV‑Online datubāzē esošie lietotāja dati — ja datu īpašnieks ir to ļāvis — ir pieejami tiem darba devējiem, kuri ir pieteikušies uz CV‑Online maksas pakalpojumiem. Tāpat lietotājam ir tiesības noteikt, vai viņa dati var tikt atrasti, izmantojot datubāzes meklēšanas funkcijas, vai arī tie ir redzami tikai tiem darba devējiem, uz kuru konkursu lietotājs piesakās. Ja lietotājs ir iesniedzis attiecīgu lūgumu, iespējams noteikt darba devējus, kuriem lietotāja dati nebūs redzami jebkādos apstākļos. Tāpat iespējams jebkurā brīdī mainīt savu datu redzamību, tos bloķēt vai pieprasīt CV‑Online dzēst datus un izbeigtu jebkādu to turpmāku apstrādāšanu. Darbiniekiem, kuri, izmantojot CV‑Online, iegūst pieeju darba meklētāju datiem ir pienākums šos datus izmantot tikai paredzētajiem mērķiem — datu izmantošanai jābūt saistītai ar darbinieku meklēšanu, bet darba devējam ir tiesības izmantot datus, kas ir iesniegti, atsaucoties uz darba piedāvājumu, tikai attiecīgā konkursa ietvaros. Izbeidzoties pakalpojumu, kurus CV‑Online sniedz darba devējam, termiņam, darba devējam visi iegūtie personas dati ir jādzēš un to turpmāka izmantošana ir aizliegta.

  Lai CV‑Online varētu saviem lietotājiem sniegt augstāko pakalpojumu kvalitāti, mēs laiku pa laikam darba devējiem un darba meklētājiem nosūtam dažādus e‑pastus — paziņojumus par darba piedāvājumiem, informatīvus jaunumus un personīgus piedāvājumus. Līdzīgi pašreizējai praksei — tāpat arī saskaņā ar GDPR — katram klientam un lietotājam ir tiesības attiekties no CV‑Online sūtīto piedāvājumu saņemšanas. Šim mērķim katrā e‑pasta ziņojumā pievienojam atteikšanās saiti. Ja lietotājs ir atteicies no e‑pastu saņemšanas, bet turpmāk vēlas tos atkal saņemt, iespējams no jauna abonēt e‑pastus, apmeklējot vietnes CV.lv darba meklētāju sadaļu.

  Lai klientiem un lietotājiem būtu zināms par viņu tiesībām un pienākumiem, mēs līdz 25. maijam katrai personai uz e-pastu nosūtīsim atjaunotos noteikumus. Pēc GDPR stāšanās spēkā lietotājam vairs nebūs iespējams turpināt izmantot CV‑Online pakalpojumus, ja viņš/-a nepiekritīs atjaunotajiem noteikumiem. Ja lietotājs nav reģistrējies CV‑Online sistēmā, bet vēlas pieteikties uz darba piedāvājumu, viņam, piesakoties uz darba piedāvājumu, jāpiekrīt savu datu izmantošanas noteikumiem. Lietotājs, piekrītot atjaunotiem noteikumiem, nesaskarsies ar nozīmīgām izmaiņām CV‑Online izmantošanā. Tomēr datu īpašnieks gūs skaidrāku izpratni un kontroli pār to, kas var apstrādāt viņa datus un kā viņa dati tiek apstrādāti, uzglabāti un kā ar tiem rīkojas.