Personāla atlase

Atbilstošu kandidātu meklēšanu un atlasi iespējams uzticēt CV-Online personāla atlases speciālistiem. Atkarībā no meklējamā darbinieka profila, termiņiem un vēlamā rezultāta, kas atkarīgs no CV-Online personāla atlases speciālista līdzdalības atlases procesā, iespējams izvēlēties vairākus personāla atlases pakalpojumu veidus.

CV-Online klientu atsauksmes par personāla atlasi »

SĀKOTNĒJĀ personāla atlase:

CV atlase no sludinājuma
Šis risinājums ir piemērots, ja meklējamā pozīcija nav ar paaugstinātām prasībām un kandidātus ir viegli atrast, ņemot vērā apstākli, ka jau laikus zināt, ka atsaucība uz sludinājumu būs liela. Lai ietaupītu Jūsu laiku kandidātu CV šķirošanā, piedāvājam to veikt profesionāļiem.
Sīkāka informācija »

CV atlase no sludinājuma un datubāzes
Šis risinājums ietver visu sākotnējās atlases procesu un ir piemērots, ja vēlaties īsā laika posmā saņemt motivētus un atbilstošus kandidātus, kas pieteikušies uz publicēto sludinājumu un uzrunāti no CV-Online datubāzes. Tādējādi Jums atliks tikai veikt klātienes intervijas ar atbilstošākajiem kandidātiem.
Sīkāka informācija »

PILNA CIKLA personāla atlase:

Kandidātu atlase
Šis risinājums ietver pilnu personāla atlases procesu, kur tiek izmantoti visi CV-Online resursi. Risinājums ir piemērots, ja esat centušies atrast speciālistu pašu spēkiem un tas nav izdevies vai arī uzņēmumā nav neviena pietiekami pieredzējuša speciālista, kuram uzticēt konkrētās amata pozīcijas atlasi, vai pozīcija ir pietiekami komplicēta, tādējādi atlases procesam ir jāvelta augsta uzmanība un laiks, kuru Jūs nevarat atļauties veltīt. Atlases rezultātā Jūs iegūsiet kandidātus, kuri ir atbilstoši vakantā amata profilam, nointervēti, novērtēti un motivēti veikt ar Jums pārrunas par darba piedāvājumu.
Sīkāka informācija »

Kandidātu atlase ar tiešo meklēšanu
Šis risinājums ietver pilnu personāla atlases procesu, kur tiek izmantoti visi CV-Online resursi, kā arī papildus tiek veikta atbilstošo kandidātu meklēšana un uzrunāšana no konkrētiem uzņēmumiem vai nozares. Risinājums ir īpaši piemērots, ja meklējamā pozīcija ir ļoti komplicēta un potenciālie kandidāti nav aktīvi darba meklētāji, kas piesakās uz vakancēm. Atlases rezultātā Jūs iegūsiet kandidātus, kuri ir atbilstoši vakantā amata profilam, nointervēti, novērtēti un motivēti veikt ar Jums pārrunas par darba piedāvājumu.
Sīkāka informācija »

Tiešā meklēšana jeb galvu medības (headhunting)
Šis risinājums ietver tirgus izpēti un analīzi, kā rezultātā tiek uzrunāti labākie nozares speciālisti, atbilstoši Jūsu izvirzītajām prasībām, kuriem tiek prezentēts Jūsu darba piedāvājums un izteikts aicinājums piedalīties pārrunās. Risinājums ir īpaši piemērots, ja Jums ir nepieciešams pieredzējis speciālists no Jūsu nozares (iespējams konkurējošiem uzņēmumiem), kuram esam gatavi piedāvāt konkurētspējīgus darba nosacījumus.
Sīkāka informācija »