VENTSPILS SPORTA SKOLA "SPARS" DIREKTORS/-E

Ventspils
Publicēts: 2018.01.03. Beigu termiņš: 2018.01.23.

Pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” (reģ. Nr.90000052497) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ventspils sporta skola “Spars” direktora amatu:

VENTSPILS SPORTA SKOLA "SPARS" DIREKTORS/-E

Individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sporta nozarē vai bakalaura/maģistra grāds sporta nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze sporta izglītības iestādes vadības darbā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītības un sporta nozares normatīvo aktu pārzināšana;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Dzīves un darba aprakstu (CV), konkrēti norādot laika periodus, iegūtās izglītības līmeni, darba pienākumus, valodas prasmes, prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, pretendenta sagatavotu koncepciju par profesionālās ievirzes izglītības iestādes ”Ventspils sporta skola “Spars”” attīstības perspektīvu, apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu un pieteikuma vēstuli līdz 2018.gada 23.janvārim ieskaitot, iesniegt Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldē, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi 14.kabinetā Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601 - darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00, vai nosūtot sadaļā "pieteikties". Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Ar “Nolikumu pretendentu atlasei uz Ventspils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ventspils pilsētas pašvaldības sporta skola “Spars”” direktora amatu” iespējams iepazīties Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldē personīgi 14.kabinetā, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601 - darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Visas uzņēmuma Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde P/i vakances
Tulkot darba sludinājumu

Aizpildiet, lai kandidētu uz vakanci:

Ienākt