PL/SQL DEVELOPER DESIRABLY WITH .NET SKILLS / PL/SQL PROGRAMMĒTĀJS VĒLAMS AR .NET ZINĀŠANĀM

Riga
Published: 15/12/2017 Deadline: 31/12/2017

Intrum Justitia Software Development Centre, located in Riga, is responsible for software development and maintenance for Intrum Justitia Group needs. Intrum Justitia Group - Europe's leading credit management and financial services provider, located in 21 European country with approximately 3850 employees and more than 75,000 clients world-wide.

Intrum Justitia Software Development atrodas Rīgā un atbild par programmatūras izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu Intrum Justitia grupas vajadzībām.Intrum Justitia ir vadošais Eiropas kredītu pārvaldības un finansiālo pakalpojumu sniedzējs, kas atrodas 21 Eiropas valstī. Kompānijā kopumā strādā aptuveni 3850 darbinieku, tai ir vairāk kā 75 000 klientu visā pasaulē.

http://www.intrum.com

 

 

PL/SQL DEVELOPER DESIRABLY WITH .NET SKILLS / PL/SQL PROGRAMMĒTĀJS VĒLAMS AR .NET ZINĀŠANĀM

Intrum Justitia Software Development Centre is looking for an experienced Oracle, PL/SQL Developer to join our passionate and creative team in Riga. We work in a truly agile and self-organized team - collaboration is a big part of how the team operates and you will be able to collaborate on architecture, automation and development practices. The culture and values of Intrum Justitia enables the team to get together each month for a bit of socializing and team building. We hope that you have also some experience with Microsoft .NET Framework (C# or VB), Oracle Data Integrator, Oracle Streams or Oracle GoldenGate.

Requirements:

 • Strong PL\SQL & SQL skills;
 • Experience in the financial\credit management industry;
 • Team player that contributes to the success of the team; 
 • Good command of English (spoken and written).
   

Desired skills:

 • Experience with Microsoft .NET Framework;
 • Experience with enterprise integration patterns, master data management, ETL\ELT; architecture and ETL\ELT tools.

We offer:

 • International experience;
 • Very stable, professional and friendly environment;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.);
 • Professional trainings;
 • Company events;
 • Sport activities;
 • Accumulative life insurance program.

Application procedure:

To apply send your CV in Latvian, English or Russian till 15/12/2017.

 

Intrum Justitia Software Development Centre aicina darbā Oracle, PL/SQL programmētāju kreatīvā komandā, kas ievēro agile un pašorganizācijas principus un aizrautīgi un kreatīvi veic darbu. Sadabība komandā nosaka komandas darbības rezultātus un nepieciešams sadarboties gan arhitektūras, gan automatizācijas un izstrādes darbību veikšanā. Intrum Justitia kultūra un vērtības dod iespēju komandai socializēties un rīkot komandas saliedēšanas pasākumus. Meklējam kolēģi, kuram būtu pieredze ar Microsoft .NET ietvaru (C# or VB), Oracle Data Integrator, Oracle Streams vai Oracle GoldenGate.

Prasības:

 • Ļoti labas PL\SQL & SQL zināšanas;
 • Pieredze finanšu/kredītu pārvaldības jomā ir priekšrocība;
 • Komandas spēlētājs, kas gatavs sniegt ieguldījumu komandas panākumu gūšanā;
 • Labas angļu valodas zināšanas (gan rakstiskas, gan mutiskas).

Vēlamas prasmes:

 • Pieredze ar Microsoft .NET ietvaru;
 • Pieredze ar uzņēmuma integrācijas shēmām (enterprise integration patterns), galveno datu pārvaldību, ETL\ELT arhitektūru un ETL\ELT rīkiem. 

Mēs piedāvājam:

 • Starptautisku pieredzi; 
 • Stabilu, profesionālu un draudzīgu darba vidi;
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • Profesionālās apmācības;
 • Kompānijas rīkotus pasākumus;
 • Sporta aktivitātes;
 • Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas programmu.

Pieteikšanās procedūra:

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet CV latviešu, angļu vai krievu valodā līdz 15/12/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All job ads from Intrum Justitia Software Development Centre 
Translate job ad

Please fill in to apply:

Log in