TEST AUTOMATION SPECIALIST/ TESTA AUTOMATIZĀCIJAS SPECIĀLISTS

Bērzaunes street 1, Riga, LV-1039
Published: 15/12/2017 Deadline: 31/12/2017

Intrum Justitia Software Development Centre, located in Riga, is responsible for software development and maintenance for Intrum Justitia Group needs. Intrum Justitia Group - Europe's leading credit management and financial services provider, located in 20 European countries with approximately 3 850 employees and more than 75,000 clients world-wide.

 

Intrum Justitia Software Development atrodas Rīgā un atbild par programmatūras izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu Intrum Justitia grupas vajadzībām.Intrum Justitia ir vadošais Eiropas kredītu pārvaldības un finansiālo pakalpojumu sniedzējs, kas atrodas 21 Eiropas valstī. Kompānijā kopumā strādā aptuveni 3850 darbinieku, tai ir vairāk kā 75 000 klientu visā pasaulē.

http://www.intrum.com

TEST AUTOMATION SPECIALIST/ TESTA AUTOMATIZĀCIJAS SPECIĀLISTS

We are currently looking for Test automation Specialist to join the team in Riga. The team is part of Software Development Centre and works on Web application development and maintenance.

 

Requirements:

 • 3+ years experience with both exploratory and automated testing 
  Skills: 
 • Strong analytical skills 
 • Good attention to detail 
 • Flexible and adaptable approach 
 • Ability to design functional test cases (understand business logic and desired functionality) 
 • Hands-on experience building proper regression testing suite, knowledge of testing tools and frameworks 
 • Ability to develop automated tests
 • Good written and verbal communication in English 
  Advantage if candidate has 
 • Experience of Continuous Integration / Continuous Delivery 
 • Experience using some of the following technologies 
      - Robot Framework 
      - Python 
      - SQL/PLSQL 

 

Responsibilities:

 • Plan testing activities together with product owner and development team;
 • Work closely with Test Lead to provide best practise to the client;
 • Create automated regression test suite.

 

We offer:

 • International experience;
 • Very stable, professional and friendly environment;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.);
 • Company events and other activities

 

Application procedure:

To apply please send CV till 15/12/2017

 

 

TESTA AUTOMATIZĀCIJAS SPECIĀLISTS

Aicinām pievienoties komandai Testu automatizācijas speciālistu.  Kolēģi ir daļa no Programmatūras izstrādes centra, kas darbojas kredītu pārvaldības, uzraudzības sistēmu izstrādē un uzturēšanā dažādās valstīs.

Nepieciešamās prasmes:

 • Spēju dizainēt funkcionālos testpiemērus (saprast biznesa loģiku un nepieciešamo funkcionalitāti);
 • Vismaz 3 gadu pieredzi pētnieciskajā un automatizēšanas testēšanā;
 • Prakstiska pieredze veidot regresijas testu piemērus, ar spēju veikt skriptēšanu;
 • Pieredze nepārtrauktu integrāciju un piegādes jomā;
 • Praktiskas zināšanas ar Selenium, Jenkins, SQL;
 • Labas angļu valodas prasmes;
 • Spēcīgas analītiskās prasmes, kā arī spēju koncentrēties uz detaļām
 • Elastīga un prasmīga pieeja risinājumiem
 • Vēlama pieredze ar Robot Framework, Python, SQL/PLSQL 

 

Atbildības jomas:

 • Plānot testēšanas aktivitātes kopā ar produkta vadītāju un izstrādes komandu
 • Cieši sadarbojoties ar Testēšanas vadītāju piedāvāt labāko praksi mūsu klientiem
 • Izveidot automatizētu regresijas testu komplektu

 

Mēs piedāvājam:

 • Starptautisku pieredzi; 
 • Stabilu, profesionālu un draudzīgu darba vidi;
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • Profesionālās apmācības;
 • Kompānijas rīkotus pasākumus;
 • Sporta aktivitātes;
 • Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas programmu.

 

Pieteikšanās procedūra:

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet CV līdz 15/12/2017.

 

 

All job ads from Intrum Justitia Software Development Centre 
Translate job ad

Please fill in to apply:

Log in