Job ads in total: 11

IKEA Latvia
Show offers - 11
IKEA Latvia (11)×

Job ads in total: 11

IKEA Latvia

Job ads in total: 11

IKEA Latvia

Zviedrijā daba ir ikdienas dzīves svarīga sastāvdaļa – no gleznainiem zvejnieku ciematiem līdz bagātīgiem mežiem. Pasaulē ir izdaudzināta zviedru atvērtība, jaunrade, gādība un autentiskums. Dzīve Zviedrijā rit mazliet citādi nekā citur pasaulē.

Gadu gaitā uzņēmuma vēsture, kuras aizsākumi meklējami Zviedrijā, ir veidojusi unikālu IKEA kultūru un vērtības, kas IKEA darbiniekus vada ikdienas solī. Kā nojaušat, mēs strādājam pēc īpašām metodēm.

Kultūra, ko saprot ar sirdi

IKEA kultūru ir grūti raksturot, tomēr tā ir viegli saprotama. Mūsu uzņēmuma kultūras stūrakmeņi ir aizrautība, kopības sajūta un gribasspēks, kas radās Zviedrijas dienvidos un ko iedzīvināja IKEA dibinātājs Ingvars Kamprads (Ingvar Kamprad).

IKEA kultūra mūs pazemīgi virza uz kopīgu mērķi – uzlabot ikdienas dzīvi ikvienam. Tas nav viegls uzdevums, un varbūt tieši tāpēc mūs un visus IKEA darbiniekus vieno aizrautība un neatlaidība.

Mēs uzskatām, ka ikvienam, nevis tikai dažiem, jābūt iespējai iekārtot savu izsapņoto mājokli. Mēs strādājam no visas sirds, jo tā panākumi neizpaliks.

Vairāk nekā 170 000 cilvēku rūpējas par to, lai uzlabotu ikdienas dzīvi ikvienam. Biznesa plāni un attīstības mērķi mūs ļoti motivē cītīgam darbam. Taču nekas nelīdzinās gandarījumam, ko sniedz apziņa, ka strādājam augstāka mērķa vārdā.

IKEA vērtības

Vērtības nevar izdomāt, tās var tikai izjust. IKEA vērtības izriet no uzņēmuma vēstures. To pamatā ir neatlaidīgs darbs, spēja nepadoties, saskaroties ar grūtībām, kā arī veselais saprāts, zviedru izcelsme un prasme izmantot ierobežotos resursus.

Lai veiksmīgi īstenotu IKEA koncepciju, darbiniekiem uzņēmuma vērtības ir jāizprot līdz sirds dziļumiem. IKEA vērtības iedzīvina IKEA kultūru.

Gadu gaitā esam pārbaudījuši, ka vienotas IKEA vērtības ir uzņēmuma veiksmes atslēga, un tās mūs satuvina neatkarīgi no vecuma, rases vai mītnes valsts.

 

Laipni lūgti IKEA! 

www.ikea.lv

IKEA Latvia (11)×
To save a job ad log in
To save a job ad log in
To save a job ad log in
To save a job ad log in
To save a job ad log in
To save a job ad log in
To save a job ad log in

New job ads notification

Order new job ads notification on e-mail, based on chosen criterias.