955
Paid Media Specialist
Paid Media Specialist
Paid Media Specialist
Mogotel SIA
Paid Media Specialist
Paid Media Specialist

Paid Media SpecialistMogotel SIA

Paid Media Specialist/Paid Media Speciālists

Mogotel – a Latvian company, which since 2002 has also been a convincing representative of the hotel business with stable growth in the hospitality industry and with a development speed that can be measured in seconds. The company, which manages 20 hotels in Latvia and European countries, invites strong personalities who want to prove themselves in the field of hospitality to join its large group of employees. The company employs approximately 650 people and offers a wide variety of positions and excellent career development opportunities.

Mogotel Hotel Group, the fastest growing hotel chain in the Baltics and beyond, is looking for a Paid Media Specialist - the role driven to boost visibility and support the organization’s brands across paid search, display, paid social, and video channels.

Paid Media Specialist responsible for day-to-day management, oversight, and optimization of paid advertising campaigns, including hands-on campaign management and vendor management. This role provides direction on campaign design, including identifying success metrics and the necessary mechanisms for tracking.

We are looking for you if:

• You have Bachelor's Degree in Marketing, Communications, Business, or a related field;
• At least 2+ years of experience in digital advertising/media buying and/or general Paid
Media, and/or experience setting up award-winning Google Ads, Microsoft Ads, and
Facebook Ads
advertising campaigns;
• You have experience with additional ad platforms (ex: TikTok, LinkedIn, Pinterest, etc.) is
substantial advantage.

• You have experience with sourcing, interpreting, and reporting data in Google Analytics;
• You have experience with tracking and visualizing data in Excel;
• You understand landing page best practices and A/B testing approaches;
• You are a self-starter, detail-oriented & data-driven, updated to date on paid media's best
practices Google Ads, Google Analytics, Hubspot, DMI (certificates will be your
advantage
);
• Your English and Latvian language skills are at a high level.

We will entrust to you:

• Plan, execute, and manage paid media campaigns for multiple brands, hotels, and affiliate
organizations across paid search, display, paid social & video platforms;
• Provide channel strategy input & recommendations to meet specific corporate objectives;
• Perform ongoing campaign optimization, provide and implement recommendations for
performance improvements (audience targeting, keyword research, competitive insights,
creative suggestions, etc.);
• Provide necessary paid media reporting and campaign analyses on a
daily/weekly/monthly basis;
• Assist content teams with providing creative specs, best practices, and recommendations
for the assets in production;
• Assist with writing/translating ad copy for paid search or A/B tests;
• Meticulously organize projects and tasks within the corporate PM system;
• Stay updated on industry trends & best practices across managed ad platforms.

Your benefits:

• Health insurance(from the first month);
• Work in a fast-growing Latvian company, which is also represented in 8 European
countries;
• Career growth opportunities both in Latvia and in other company projects in Europe;
• Work in a professional team;
• Challenging work with an excellent opportunity to realize yourself;
• Other employee bonuses.


Salary:1800 EUR
Schedule: Full-time

We will contact only the candidates who will be invited for an interview!


Please send your CV and application letter in the section “Apply”!

SIA Mogotel will process the personal data of the natural persons concerned in accordance with the Privacy Policy, which you can get acquainted with on the website www.mogotel.com/privacy-policy.
If you would like your application and CV to be retained for further selection at SIA Mogotel, please specify in the application: I agree that my application and the Curriculum Vitae (CV) is retained by SIA MOGOTEL and may be used in the further selection of other corresponding vacancies at SIA MOGOTEL.

“Mogotel Hotel Group”, visstraujāk augošā viesnīcu ķēde Baltijā un ārpus tās, piedāvā darbu Paid Media speciālistam, kura uzdevums ir palielināt atpazīstamību un atbalstīt organizācijas zīmolus maksas kanālos.

Paid Media speciālists atbild par maksas reklāmas kampaņu ikdienas vadību, uzraudzību un optimizāciju, veiksmes rādītāju un nepieciešamo izsekošanas mehānismu noteikšanu, kā arī sadarbību ar trešiem partneriem un satura veidotājiem.

Meklējam tieši Tevi, ja:

• Ir iegūts Bakalaura grāds mārketingā, komunikācijā, uzņēmējdarbībā vai saistītā jomā.
• Tev ir vismaz 2 gadu pieredze darbā ar maksas kanāliem veidojot rezultatīvas Google
Ads, Microsoft Ads un Facebook Ads
reklāmas kampaņas;
• Tev ir pieredze darbā ar citām reklāmas platformām (TikTok, LinkedIn, Pinterest utt.), ko
uzskatīsim par būtisku priekšrocību;
• Tev ir pieredze darbā ar datu sagādi, interpretāciju un pārskatu sagatavošanu Google
Analytics
analītikas platformā;
• Tev ir pieredze darbā ar datu izsekošanu un vizualizāciju Excel programmā;
• Tev ir izpratne par mājas lapu izveidi un A/B testēšanas pieejām;
• Tu izrādi iniciatīvu, esi orientēts uz detaļām, darbu balsti datos, kā arī esi informēts par top
mārketinga praksēm un aktuālākajām tendencēm (Google Ads, Google Analytics,
Hubspot, DMI
iegūtos sertifikātus izskatīsim kā būtisku priekšrocību);
• Tavas angļu un latviešu valodu zināšanas ir augstā līmenī.

Mēs Tev uzticēsim:

• Plānot, izpildīt, uzraudzīt un optimizēt maksas reklāmas kampaņas vairākiem zīmoliem,
viesnīcām un saistītajām organizācijām;
• Nodrošināt kanālu stratēģijas izveidi konkrētu korporatīvo mērķu sasniegšanai;
• Veikt ikdienas kampaņu optimizāciju (mērķauditorijas, satura, atslēgvārdu un konkurences
izpēte, utt.);
• Ikdienā nodrošināt kampaņu analīzi, sniedzot atskaites pēc pieprasījuma;
• Sadarboties ar satura komandām, nodrošinot nepieciešamas specifikācijas un radošus
ieteikumus satura veidošanai;
• Rakstīt/tulkot reklāmas tekstus kampaņām un/ vai A/B testiem;
• Rūpīgi uzraudzīt projektus, uzdevumus un ieradumus korporatīvajā projektu vadības
sistēmā;
• Pilnveidot zināšanas, interesējoties par jaunumiem maksas reklāmas kanālu un platformu tendencēs un paraugpraksē.

Tavi ieguvumi:

• Veselības apdrošināšana (no pirmā nostrādātā mēneša);
• Darbs strauji augošā Latvijas uzņēmumā, kas ir pārstāvēts arī 8-ās Eiropas valstīs.
• Karjeras izaugsmes iespējas gan Latvijā, gan citos uzņēmuma projektos Eiropā;
• Darbs profesionālā komandā;
• Citi darbinieku bonusi.

Bruto atalgojums:1800 EUR
Darba veids: pilna slodze

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām!

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt sadaļā «Pieteikties».

SIA "Mogotel" Tavus fizisko personu datus apstrādās saskaņā ar Privātuma politiku, ar kuru vari iepazīties SIA "Mogotel" mājas lapā sadaļā Privacy policy.
Ja vēlies, lai Tavs iesniegtais pieteikums ar cv tiktu saglabāts izmantošanai turpmākajā atlasē SIA “Mogotel”, lūdzu pieteikumā norādi: Piekrītu, ka mans pieteikums un Curriculum Vitae (cv) tiek saglabāts SIA „ MOGOTEL” un var tikt izmantots turpmākā atlasē uz citām atbilstošām vakancēm SIA „MOGOTEL”.

Tev varētu interesēt arī:

Ražošanas vadītājs
Cita Lieta SIA
Rīga
€ 3000 – 4500
Beigu termiņš: 11.02.2023
Banking specialist (Reskill your career to Banking)
SEB Global Services
Rīga
€ 1100 – 1500
Beigu termiņš: 10.03.2023
Apollo ziņu redaktors
TVNET GRUPA SIA
Rīga
€ 1000 – 1400
Beigu termiņš: 28.02.2023