702
KYC Compliance Specialist/ Atbilstības speciālists
KYC Compliance Specialist/ Atbilstības speciālists
SoftGamings | SIA SOCRATES
KYC Compliance Specialist/ Atbilstības speciālists

KYC Compliance Specialist/ Atbilstības speciālistsSoftGamings | SIA SOCRATES

Responsibilities/Pienākumi:

• Performing the initial company/website KYC сheck;
• Understand client's needs, ensuring the correct products and services are delivered;
• Requesting, collecting and analyzing KYC documents in line with applicable requirements;
• Filing banking and PSP applications;
• Assist and accompany client during all stages of the onboarding process;
• Resolve compliance related queries;
• Daily communication with corporate clients & partners;
• Administration of ticketing system & cooperation with IT project managers;
• Initiate and make proposals for possible improvements.

• Kompānijas/tīmekļa vietnes PSK/KYC [“pazīsti savu klientu”] pārbaudes veikšana;
• Klientu vajadzību izprašana, nodrošinot atbilstošāko produktu un pakalpojumu piegādi;
• PSK/KYC dokumentu pieprasīšana, vākšana un analizēšana kopā ar piemērojamajām prasībām;
• Banku operāciju un PSP pieteikumu reģistrēšana;
• Palīdzēt un pavadīt klientu visu apkalpošanā pieņemšanas procesa stadiju laikā;
• Risināt ar atbilstību saistītus jautājumus;
• Veikt ikdienas komunikāciju ar korporatīvajiem klientiem un partneriem;
• Maksāšanas sistēmas pārvaldība un sadarbība ar IT projektu vadītājiem;
• Iniciēt un sniegt priekšlikumus par iespējamajiem uzlabojumiem.

Requirements/Prasības:

• Higher/incomplete higher education;
• Experience in KYC;
• Preferably experience in banking or e-commerce structures;
• Knowledge of compliance, banking regulations is an advantage;
• Attentiveness, accuracy, analytical skills & stress resistance;
• Knowledge of MS Office;
• Knowledge of English and Russian;
• Excellent oral and written communication skills.

• Iesākta vai pabeigta augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai līdzīgā nozarē;
• Pieredze PSK/KYC sfērā;
• Teicamas MS Office (Exel, Word) prasmes;
• Brīva angļu un krievu valodas pārvaldīšana rakstiski un mutiski;
• Vēlama pieredze banku operāciju vai e-komercijas struktūrās;
• Atbilstības, banku operāciju noteikumu zināšana tiks uzskatīta kā priekšrocība;
• Uzmanīgums, precizitāte, analītiskās iemaņas un stresa noturība;
• Izcilas komunikācijas un argumentācijas spējas.

Mēs piedāvājam

• Great opportunity to work for one of the leaders in the online gaming industry;
• Challenging and interesting work tasks;
• Training and 360° support starting from the first day;
• Competitive pay and real growth opportunities;
• Modern office, flexible start of the working day;
• Friendly team and cool teambuilding events;
• Paid lunch every working day;
• Health insurance after the probationary period.

• Lielisku iespēju strādāt viena no tiešsaistes spēļu industrijas līderiem labā;
• Izaicinoši un interesanti darba uzdevumi;
• Apmācība un 360° atbalsts, sākot no pirmās dienas;
• Konkurētspējīga alga un reālas izaugsmes iespējas;
• Moderns birojs, elastīgs darba dienas sākums;
• Draudzīga komanda un aizraujoši komandas pasākumi;
• Apmaksātas pusdienas katru darba dienu;
• Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.

Tev varētu interesēt arī:

Klientu AML / NILLTPFN padziļinātās izpētes analītiķis (-e)
Reģionālā investīciju banka, A/S
Rīga
€ 2000 – 2500
Beigu termiņš: 01.12.2022
Payments & Banking Risk Manager
Clear Junction Holding Limited
Rīga
€ 2250 – 2300
Beigu termiņš: 04.12.2022
ANALĪTIĶIS KLIENTU IZPĒTES UN AKCEPTĒŠANAS NODAĻĀ
BluOr Bank AS
Rīga
€ 1400 – 2000
Beigu termiņš: 07.12.2022