Lapas statistika

CV-Online statistika, kur ietverta informācija par darba meklētāju dzimumu, izglītību, darba pieredzi un vēlamo amatu.

Ielogošanās un reģistrācijas

Apmeklētāji lapā: 145
Ielogojušies lietotāji: 8 - šobrīd
24 - pēdējās stundas laikā
Ielogošanās: 111 163 - pēdējās 30 dienas
3 705 - vidēji dienā
Reģistrācijas: 17 344 - pēdējās 30 dienas
578 - vidēji dienā

Sludinājumu publicēšana, apskatīšanās un pieteikšanās uz tiem

Publicēti sludinājumi: 13 869 - pēdējās 30 dienas
462 - vidēji dienā
Laboti sludinājumi: 528 592 - pēdējās 30 dienas
17 620 - vidēji dienā
Sludinājumu skatīšanās: 10 245 860 - pēdējās 30 dienas
341 529 - vidēji dienā
Pieteikumi: 82 146 - pēdējās 30 dienas
2 738 - vidēji dienā

Jauni CV un CV skatījumi

Jauni CV: 2 474 - pēdējās 30 dienas
82 - vidēji dienā
CV apskatīšanās: 138 178 - pēdējās 30 dienas
4 606 - vidēji dienā

Paziņojumi par vakancēm, ieteikumi un RSS

Jaunu paziņojumu par vakancēm pasūtīšana: 118 - pēdējās 30 dienas
4 - vidēji dienā
Nosūtītie paziņojumi par vakancēm: 1 556 185 - pēdējās 30 dienas
51 873 - vidēji dienā
Vakanču ieteikšana pa e-pastu: 413 - pēdējās 30 dienas
14 - vidēji dienā
Vakanču ieteikšana sociālajos tīklos: 698 - pēdējās 30 dienas
23 - vidēji dienā
Sludinājumi caur RSS: 179 128 - pēdējās 30 dienas
5 971 - vidēji dienā

Sadalījums pēc izglītības (TOP 10)

uzņēmējdarbības vadība 25076
tieslietas 9956
grāmatvedība 8284
uzņēmējdarbības ekonomika 7859
ekonomikas zinātne 6829
ekonomika 5679
datorzinības 4409
loģistika 3716
pedagoģija 3488
psiholoģija 3387

Izglītības līmeņu proporcija

Augstākā izglītība (bakalaura grāds) 80236
Nepabeigta augstākā izglītība 54084
Vidējā izglītība 50567
Specializētā vidējā izglītība 37682
Augstākā izglītība (maģistra grāds) 28975
Pamatizglītība 16845
Profesionālā augstākā izglītība / koledža 15561
Arodizglītība 8951
Augstākā izglītība (doktora grāds) 1228

Sadalījums pēc darba pieredzes (TOP 10)

pārdevējs veikalā 12644
grāmatvedis 12030
klientu konsultants 8783
galvenais grāmatvedis 8155
vadītājs (tirdzniecība) 7768
viesmīlis 7657
tirdzniecības darbinieks 6255
administratīvais darbinieks 5493
tirdzniecības speciālists 5295
celtnieks 5266