Lapas statistika

CV-Online statistika, kur ietverta informācija par darba meklētāju dzimumu, izglītību, darba pieredzi un vēlamo amatu.

Ielogošanās un reģistrācijas

Apmeklētāji lapā: 590
Ielogojušies lietotāji: 71 - šobrīd
199 - pēdējās stundas laikā
Ielogošanās: 112 183 - pēdējās 30 dienas
3 739 - vidēji dienā
Reģistrācijas: 26 116 - pēdējās 30 dienas
871 - vidēji dienā

Sludinājumu publicēšana, apskatīšanās un pieteikšanās uz tiem

Publicēti sludinājumi: 10 158 - pēdējās 30 dienas
339 - vidēji dienā
Laboti sludinājumi: 426 215 - pēdējās 30 dienas
14 207 - vidēji dienā
Sludinājumu skatīšanās: 11 077 465 - pēdējās 30 dienas
369 249 - vidēji dienā
Pieteikumi: 96 309 - pēdējās 30 dienas
3 210 - vidēji dienā

Jauni CV un CV skatījumi

Jauni CV: 3 214 - pēdējās 30 dienas
107 - vidēji dienā
CV apskatīšanās: 151 120 - pēdējās 30 dienas
5 037 - vidēji dienā

Paziņojumi par vakancēm, ieteikumi un RSS

Jaunu paziņojumu par vakancēm pasūtīšana: 125 - pēdējās 30 dienas
4 - vidēji dienā
Nosūtītie paziņojumi par vakancēm: 1 196 633 - pēdējās 30 dienas
39 888 - vidēji dienā
Vakanču ieteikšana pa e-pastu: 390 - pēdējās 30 dienas
13 - vidēji dienā
Vakanču ieteikšana sociālajos tīklos: 455 - pēdējās 30 dienas
15 - vidēji dienā
Sludinājumi caur RSS: 2 318 727 - pēdējās 30 dienas
77 291 - vidēji dienā

Sadalījums pēc izglītības (TOP 10)

uzņēmējdarbības vadība 24467
tieslietas 9762
grāmatvedība 8084
uzņēmējdarbības ekonomika 7720
ekonomikas zinātne 6696
ekonomika 5641
datorzinības 4301
loģistika 3617
pedagoģija 3437
psiholoģija 3319

Izglītības līmeņu proporcija

Augstākā izglītība (bakalaura grāds) 78465
Nepabeigta augstākā izglītība 53398
Vidējā izglītība 49818
Specializētā vidējā izglītība 37018
Augstākā izglītība (maģistra grāds) 27764
Pamatizglītība 16591
Profesionālā augstākā izglītība / koledža 15094
Arodizglītība 8762
Augstākā izglītība (doktora grāds) 1204

Sadalījums pēc darba pieredzes (TOP 10)

pārdevējs veikalā 12264
grāmatvedis 11731
klientu konsultants 8433
galvenais grāmatvedis 7902
vadītājs (tirdzniecība) 7468
viesmīlis 7413
tirdzniecības darbinieks 6180
administratīvais darbinieks 5335
celtnieks 5118
tirdzniecības speciālists 5072