3733
(Senior) Transaction Monitoring Analyst/ (Vecākais/-ā) darījumu uzraudzības analītiķis/-e
3S MONEY CLUB LIMITED
(Senior) Transaction Monitoring Analyst/ (Vecākais/-ā) darījumu uzraudzības analītiķis/-e
3S MONEY CLUB LIMITED
(Senior) Transaction Monitoring Analyst/ (Vecākais/-ā) darījumu uzraudzības analītiķis/-e
3S MONEY CLUB LIMITED

(Senior) Transaction Monitoring Analyst/ (Vecākais/-ā) darījumu uzraudzības analītiķis/-e

3S MONEY CLUB LIMITED

(Senior) Transaction Monitoring Analyst
Riga, Latvia
Hybrid working with up to 2 remote working days weekly

Were looking for a talented Transaction Monitoring Analyst to join our Luxembourg & London team in one of the UKs fastest-growing FinTech scale-ups.

Our mission
3S Money is reinventing international business banking. Founded in 2018, our mission is to help growing businesses send, receive and exchange money in over 190 countries. With offices in five countries and over 200 employees across three different locations, youll be joining a high-energy, high-impact team thats achieved profitability and has a wealth of opportunity ahead.

Our culture
At 3S Money, we believe in caring personally, staying curious and making an impact through collaboration not competition. Our culture is genuinely transparent with minimal hierarchy and a commitment to each employees professional growth.
Your contributions will actively matter, and youll be a respected part of the team from day one.

The role
 • Help to prevent Money laundering, Terrorism financing, Fraud and Sanctions violations
 • Monitor 3S Moneys AML/CTF & Fraud rules for any suspicious or unusual transactions
 • Ensure any transaction alerts are reviewed and dealt with in a timely manner
 • File Suspicious Activity Report (SAR) when required
 • Conduct real time screening to ensure compliance with Sanctions obligations
 • Ensure adherence to local and global compliance policies and procedures
 • Stay up to date with AML related news and regulatory developments
 
Must-haves
You are an experienced professional working in the financial services sector, demonstrable knowledge of industry standards and best practice and the UK and EU AML regulatory frameworks. In addition:
 • Bachelors Degree or enough experience that you dont need one
 • Proven track record of working in an AML/CTF investigations role
 • Understanding of international ML/TF and Fraud typologies
 • Willingness to learn Compliance processes and develop skills at a fast pace
 • CAMS / ICA certification is a big plus
 • Experience with data/trends analysis is a plus
 • Experience in FinTech or start-up experience is strongly preferred
 • Great communication skills, articulating simply, but in detail the elements of onboarding due diligence assessment, including making recommendations on further course of action and being ready to explain your rationale (and if needed defend it) with internal stakeholders.
 • Fluent English with another language as a bonus but not necessary.

In return for your hard work:
💰 Salary would be 2000-3750 gross monthly depending on experience + benefits including health insurance after probation
💻 Hybrid working setup in our wonderful city-centre office
📚 We foster non-BAU projects in our team, we want you to explore new avenues and expand your expertise to benefit your professional pathway & our teams.
And much, much more.

Our commitment to you
We are an equal opportunities employer.
We make recruiting decisions based on your experience, skills and personality. Our passion and focus will always be to work with the best people. Were creating services for everyone, so its imperative we work with everyone. Our diverse team has been the foundations to our success in building more efficient products, making better decisions and establishing an all-inclusive place to work. Applicants of all backgrounds are hugely encouraged to apply and discover the 3S way.

In the ever-changing FCC landscape for the international markets we cover, we have a responsibility to our employees to provide constant up-skilling relevant to the role and your career with us. Aside from our usual on-boarding and training programmes, we have a list of ICA certifications pre-approved and ready to offer our new starters. Outside of this, across all our departments, we actively encourage our employees professional interests in attending conferences, networking events or webinars.

(Vecākais/-ā) darījumu uzraudzības analītiķis/-e
Rīga, Latvija
Hibrīda darbs: darbs attālināti līdz pat 2 dienām nedēļā

Mēs meklējam talantīgu darījumu uzraudzības analītiķi, kas pievienosies mūsu Luksemburgas un Londonas komandai vienā no Apvienotās Karalistes visstraujāk augošajiem FinTech uzņēmumiem.

Mūsu misija
3S Money piedāvā maksājumu pakalpojumus starptautiskiem uzņēmumiem. Kopš 2018. gada, mūsu misija ir palīdzēt augošiem uzņēmumiem nosūtīt, saņemt un apmainīt naudu vairāk nekā 190 valstīs. Tu pievienosies jaudīgam un spēcīgam uzņēmumam ar birojiem piecās valstīs un vairāk nekā 150 darbiniekiem, kas veiksmīgi nostiprinājis savu vietu tirgū un kuram ir lielas izaugsmes iespējas.
 
Mūsu kultūra
Mēs ticam personīgai attieksmei, zinātkārei un cilvēcīgai sadarbībai, nevis liekai sāncensībai. Mūsu kultūra ir caurspīdīga ar minimālu hierarhiju, un vidi, kas nodrošina katra darbinieka profesionālo izaugsmi. Tavam ieguldījumam būs liela nozīme, un Tu būsi svarīga daļa no mūsu komandas jau no pirmās dienas.
 
Tava loma 3S Money
 • Palīdzēt novērst naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu, krāpšanu un sankciju pārkāpumus.
 • Pārraudzīt 3S Money AML/CTF un krāpšanas noteikumus, lai atklātu jebkādus aizdomīgus vai neparastus darījumus.
 • Nodrošināt, lai visi brīdinājumi par darījumiem tiktu izvērtēti un laicīgi apstrādāti.
 • Pēc nepieciešamības, iesniegt aizdomīgo darbību pārskatu (SAR).
 • Veikt reāllaika pārbaudi, lai nodrošinātu atbilstību sankciju prasībām.
 • Nodrošināt vietējo un globālo atbilstības politiku un procedūru ievērošanu.
 • Būt informētam par izmaiņām normatīvajos aktos un jaunumiem, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
 
Tavas zināšanas
Tu esi pieredzējis profesionālis, kas strādā finanšu sektorā ar nepārprotamām zināšanām par nozares standartiem un labāko praksi, kā arī piemīt zināšanas par Apvienotās Karalistes un ES AML normatīvajiem regulējumiem. Papildus tam:
 • Bakalaura grāds vai atbilstoša pieredze.
 • Iepriekšēja pieredze darbā AML/CTF izmeklēšanas lomā.
 • Izpratne par starptautiskajām ML/TF un krāpšanas tipoloģijām.
 • Vēlme ātri apgūt un attīstīt jaunas prasmes atbilstības jomā.
 • CAMS/ICA sertifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Pieredze darbā ar datu/tendenču analīzi tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Vēlama pieredze FinTech/start-up vidē.
 • Lieliskas komunikācijas prasmes, vienkārši, bet detalizēti formulējot uzticamības pārbaudes novērtējuma elementus, tostarp ieteikumu sniegšanu par turpmāko rīcību un gatavību izskaidrot savu pamatojumu (un vajadzības gadījumā to aizstāvēt) ar iekšējām ieinteresētajām pusēm.
 • Prasme brīvi pārvaldīt angļu valodu. Citas valodas tiks uzskatītas par priekšrocību.
 
Apmaiņā par tavu darbu piedāvājam
💰 Alga no 2000-3750 EUR bruto mēnesī (Rīgas birojam), balstoties uz Jūsu zināšanām un pieredzi + akciju opcijas (pēc 12 mēnešu darba) un papildus pabalsti.
💻 Hibrīda darba modeli brīnišķīgajā birojā Vecrīgā.
📚 Iespēju paplašināt savas zināšanas. Mēs atbalstām jaunas iniciatīvas, tāpēc mērķtiecīgi vari iegūt vajadzīgo pieredzi Tavai profesionālai izaugsmei.
Un daudz, daudz ko citu.
 
Mēs esam vienlīdzīgu iespēju darba devējs
Mēs pieņemam lēmumus par personāla atlasi, pamatojoties uz pieredzi, prasmēm un personību. Mūsu uzmanība vienmēr būs vērsta uz darbu ar labākajiem cilvēkiem savā jomā. Mēs sniedzam plaši pieejamus pakalpojumus, tāpēc mēs veicinām sadarbību un dažādību komandā. Mūsu daudzveidīgā komanda ir mūsu panākumu pamatā efektīvāku produktu izveidē, labāku lēmumu pieņemšanā un visaptverošas darba vietas izveidē. Mēs aicinām pieteikties pretendentus ar dažādu pieredzi un atklāt 3S Money.
 
Pastāvīgi mainīgajā FCC vidē mūsu aptvertajos starptautiskajos tirgos, mēs esam atbildīgi par saviem darbiniekiem, lai nodrošinātu pastāvīgu, amatam atbilstošu prasmju pilnveidošanu un karjeras izaugmses iespējas. Papildus darbinieku ievadīšanas uzņēmumā procedūrai un apmācību programmām, mums ir ICA sertifikātu saraksts, kas ir iepriekš apstiprināts un pieejams jaunajiem darbiniekiem. Turklāt, visās mūsu nodaļās mēs aktīvi veicinām darbinieku profesionālās intereses, apmeklējot konferences, tīklošanas pasākumus vai virtuālos seminārus.
Mēneša bruto algaBruto mēnesī  € 2000 - 3750

Papildu informācija: Salary would be 2000 - 3750 gross monthly depending on experience + benefits including health insurance after probation

Atrašanās vieta

  Rīga, Latvija

Darba veids

 • Pilna slodze
Kontaktpersona
3S MONEY CLUB LIMITED

3S Money is an international payments platform on a mission to create a fairer financial world for businesses everywhere. We combine innovative Fintech solutions and better service levels than traditional banks. Through a single online dashboard, clients can access global payment services and local banking networks wherever in the world theyre based.

Our No Chatbot' policy means we offer real human customer support across all aspects of our cross-border payment and FX risk management services. With the freedom to send, receive, and exchange money in 190+ countries and 65+ currencies, the opportunities for global businesses are limitless.Uzņēmuma mājaslapahttps://3s.money/

Reģistrācijas numurs40006025239

Tev varētu interesēt arī:

Treasury specialist / Transaction monitoring specialist
Gemba Finance Ltd filiāle Latvijā
Rīga
€ 2000 – 2600
Beigu termiņš: 03.05.2024
Senior Quality Assurance AML Analyst
Mintos
Rīga
€ 2910 – 3390
Beigu termiņš: 28.04.2024
ANALĪTIĶIS/-E AML Biznesa tehnoloģiju attīstības nodaļā
Rietumu Banka AS
Latvija
€ 2000
Beigu termiņš: 09.05.2024