1262
SoftGamings | SIA SOCRATES
Partnerships manager
SoftGamings | SIA SOCRATES
SoftGamings | SIA SOCRATES

Partnerships manager

SoftGamings | SIA SOCRATES

SoftGamings ir strauji augošs IT uzņēmums ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi. Sakarā ar paplašināšanos un jauniem aizraujošiem projektiem mēs meklējam talantīgus cilvēkus savai komandai. Mēs augstu vērtējam savus darbiniekus un nodrošinām labvēlīgu vidi, kas veicina izaugsmi un attīstību, kā arī darām visu iespējamo, lai iedvesmotu mūsu komandas locekļus un veicinātu patīkamu atmosfēru birojā, nodrošinot, ka darbs ir patīkams un pilnvērtīgs. Kļūstiet par daļu no mūsu dinamiskās komandas, kurā varēsiet attīstīties un radīt pārmaiņas!

SoftGamings is a rapidly growing IT company with over 15 years of proven experience. We are seeking talented individuals to join our team due to expansion and exciting new projects. At our company, we value our employees and provide a supportive environment that encourages growth and development. We go the extra mile to inspire our team members and foster a pleasant atmosphere in the office, ensuring that work is enjoyable and fulfilling. Come be a part of our dynamic team where you can thrive and make a difference!

Requirements/Prasības:

 • Bachelor's degree in Business, Marketing, or a related field;
 • At least 2 years of Customer related experience/ Business Development / Partnerships Management/ Corporate Service management. Online Gaming experience is an advantage;
 • Excellent command of the English and Russian language, both spoken and written
 • Strong presentation, communication, negotiation, and problem-solving skills;
 • Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced environment.
 • Results-oriented with a focus on achieving and exceeding targets.

 • Bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, mārketingā vai saistītā jomā;
 • Vismaz 2 gadu pieredze ar klientiem/uzņēmējdarbības attīstībā/partnerību vadībā/korporatīvo pakalpojumu vadībā. Tiešsaistes spēļu pieredze tiek uzskatīta par priekšrocību;
 • Teicamas angļu un krievu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski
 • Spēcīgas prezentācijas, komunikācijas, sarunu un problēmu risināšanas prasmes;
 • Spēja strādāt patstāvīgi un sadarboties straujā vidē.
 • Uz rezultātiem orientēts, koncentrējoties uz mērķu sasniegšanu un pārspēšanu.

Responsibilities/Pienākumi:

 • Develop and nurture strong relationships with content providers, ensuring a collaborative and mutually beneficial partnership.
 • Collaborate with internal teams to ensure the successful onboarding of partners onto our platform.
 • Act as a liaison between the company and content providers, addressing inquiries, resolving issues, and maintaining a positive partner relationship. Provide day to day support to the management team and maintain accurate administrative task performance and tracking;
 • Work closely with the sales, account management and marketing teams to create and execute effective partnership strategies.
 • Analyze partnership performance metrics and provide insights to optimize content-related strategies and drive revenue growth.
 • Stay informed about industry regulations and work with legal teams to ensure compliance in all partnership agreements.
 • Provide regular reports and updates on partnership performance and contribute to strategic decision-making.

 • Attīstītīt un uzturēt spēcīgas attiecības ar satura veidotājiem, nodrošinot sadarbību un abpusēji izdevīgu partnerību.
 • Sadarboties ar iekšējām komandām, lai nodrošinātu veiksmīgu partneru iesaistīšanos mūsu platformā.
 • Rīkoties kā starpniekam starp uzņēmumu un satura nodrošinātājiem, risinot jautājumus, risinot problēmas un uzturot pozitīvas partneru attiecības. Sniegt ikdienas atbalstu vadības komandai un uzturēt precīzu administratīvo uzdevumu izpildi un izsekošanu;
 • Cieši sadarboties ar pārdošanas, konta pārvaldības un mārketinga komandām, lai izveidotu un īstenotu efektīvas partnerības stratēģijas.
 • Analizēt partnerattiecību veiktspējas rādītājus un sniegt ieskatu, lai optimizētu ar saturu saistītās stratēģijas un veicinātu ieņēmumu pieaugumu.
 • Būt informētam par nozares noteikumiem un strādāt ar juridiskajām komandām, lai nodrošinātu atbilstību visiem partnerības līgumiem.
 • Sniegt regulārus ziņojumus un atjauninājumus par partnerības darbību un veicināt stratēģisku lēmumu pieņemšanu.

We offer/Mēs piedāvājam:

 • Great opportunity to work for one of the leaders in the online gambling industry;
 • Challenging and interesting work tasks;
 • Training and 360° support starting from the first day;
 • Competitive pay and real growth opportunities;
 • Modern office, flexible start of the working day;
 • Friendly team and cool teambuilding events;
 • Paid lunch every working day;
 • Health insurance after the probationary period.

 • Lielisku iespēju strādāt viena no tiešsaistes spēļu industrijas līderiem labā;
 • Izaicinoši un interesanti darba uzdevumi;
 • Apmācība un 360° atbalsts, sākot no pirmās dienas;
 • Konkurētspējīga alga un reālas izaugsmes iespējas;
 • Moderns birojs, elastīgs darba dienas sākums;
 • Draudzīga komanda un aizraujoši komandas pasākumi;
 • Apmaksātas pusdienas katru darba dienu;
 • Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.

Thank you for your interest. Please be informed, that only shortlisted candidates will be contacted.
Paldies par izrādīto interesi. Informējam, ka sazināsimies tikai ar 2. atlases kārtai izvirzītajiem kandidātiem.
Mēneša bruto algaBruto mēnesī  € 2843 - 3280

Atrašanās vieta

  Rīga, Latvija
  Centrs

Darba veids

 • Pilna slodze

Valodas

 •  Angļu
 •  Krievu
Kontaktpersona
Linda Gutareviča
+371 2 4338494
SoftGamings ir viens no pasaules inovatīvākajiem tiešsaistes spēļu platformu izstrādātājiem un 1. līmeņa tiešsaistes gatavo spēļu sistēmu piegādātājiem ar vairāk nekā 15 gadiem sekmīgas darbības tiešsaistes spēļu nozarē. Uzņēmums dibināts 2007. gadā Latvijā un šobrīd veiksmīgi darbojas starptautiskajā tirgū.

Mūsu komanda turpina aktīvi augt un pieņemt jaunus kolēģus. Mēs novērtējam savus darbiniekus un radām apstākļus viņu komfortam un attīstībai.

Reģistrācijas numurs40203383156

Tev varētu interesēt arī:

Lielo Klientu Apkalpošanas Speciālists / - E
König Distribution AS
Rīga
€ 1900 – 2200
Beigu termiņš: 22.04.2024
Transporta/loģistikas menedžeris/-e
CV-Online Recruitment
Rīga
€ 2000 – 4500
Beigu termiņš: 25.04.2024
Mārketinga automatizācijas speciālists/-e
CV-Online Recruitment
Rīga
€ 2750
Beigu termiņš: 01.05.2024