419
SoftGamings | SIA SOCRATES
Middle PSP Project Manager
SoftGamings | SIA SOCRATES
SoftGamings | SIA SOCRATES

Middle PSP Project Manager

SoftGamings | SIA SOCRATES

SoftGamings ir strauji augošs IT uzņēmums ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi. Sakarā ar paplašināšanos un jauniem aizraujošiem projektiem mēs meklējam talantīgus cilvēkus savai komandai. Mēs augstu vērtējam savus darbiniekus un nodrošinām labvēlīgu vidi, kas veicina izaugsmi un attīstību, kā arī darām visu iespējamo, lai iedvesmotu mūsu komandas locekļus un veicinātu patīkamu atmosfēru birojā, nodrošinot, ka darbs ir patīkams un pilnvērtīgs. Kļūstiet par daļu no mūsu dinamiskās komandas, kurā varēsiet attīstīties un radīt pārmaiņas!

SoftGamings is a rapidly growing IT company with over 15 years of proven experience. We are seeking talented individuals to join our team due to expansion and exciting new projects. At our company, we value our employees and provide a supportive environment that encourages growth and development. We go the extra mile to inspire our team members and foster a pleasant atmosphere in the office, ensuring that work is enjoyable and fulfilling. Come be a part of our dynamic team where you can thrive and make a difference!

Responsibilities/Pienākumi:

 • Identify, evaluate, and coordinate the integration of payment solutions with the website/payment's platform;
 • Conduct task management, planning and escalation for the development team;
 • Collaborate with a cross-functional team, as well as the internal and external stakeholders to develop strategic plans and feature roadmaps;
 • Establish and perform a proper process of payment solution testing on test and prod stages;
 • Ensure additional feature integration if necessary;
 • Closely collaborate with Marketing, Sales, IT, and other teams across the Company;
 • Identify opportunities to design and improve the customer paying experience by reducing friction or enabling access through new payment methods.

 • Identificēt, novērtēt un koordinēt maksājumu risinājumu integrāciju ar tīmekļa vietni/maksājumu platformu;
 • Veikt uzdevumu vadību, plānošanu un eskalāciju izstrādātāju komandai;
 • Sadarboties ar starpfunkcionālu komandu, kā arī iekšējām un ārējām ieinteresētajām pusēm, lai izstrādātu stratēģiskos plānus un iekļautu tos roadmap;
 • Izveidot un veikt pareizu maksājumu risinājumu testēšanas procesu testa un attīstības posmos;
 • Nodrošināt papildus funkciju integrāciju nepieciešamības gadījumā;
 • Cieši sadarboties ar mārketinga, pārdošanas, IT un citām komandām uzņēmuma ietvaros;
 • Noteikt iespējas izstrādāt un uzlabot klientu maksāšanas pieredzi, samazinot riskus vai nodrošinot piekļuvi, izmantojot jaunas maksājumu metodes.

Requirements/Prasības:

 • Higher education in preferably in an IT-related field;
 • Excellent command of the English language, both spoken and written. Additional languages will be considered as an advantage;
 • Proven background in Project Management;
 • Experience with different APIs;
 • Experience in the creation of tech specifications for the development team;
 • Experience in Payment projects will be considered as an advantage;
 • Strong interpersonal skills with the ability to build solid working relationships and communicate with colleagues at all levels;
 • Good problem-solving aptitude and creativity.

 • Augstākā izglītība, vēlama ar IT saistītā jomā;
 • Teicamas angļu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski. Papildu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Pierādīta pieredze projektu vadībā;
 • Pieredze ar dažādiem API;
 • Pieredze tehnisko specifikāciju izveidē izstrādātāju komandai;
 • Pieredze maksājumu projektos tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Spēcīgas komunikācijas prasmes ar spēju veidot ilgstošas partnerattiecības un nodrošināt komunikāciju ar vairāku līmeņu kolēģiem;
 • Labas problēmu risināšanas spējas un radošums.

We offer/Mēs piedāvājam:

 • Challenging and interesting work tasks;
 • Competitive pay and real growth opportunities;
 • Modern office, flexible start of the working day;
 • Friendly team and cool teambuilding events;
 • Health insurance after the probationary period;
 • Fruits, snacks and tasty coffee.

 • Izaicinošus un interesantus darba uzdevumus;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu un reālas izaugsmes iespējas;
 • Modernu biroju, elastīgu darba dienas sākumu;
 • Draudzīgu komandu un aizraujošus komandas saliedēšanas pasākumus;
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • Augļus, uzkodas un garšīgu kafiju.

Paldies par izrādīto interesi. Informējam, ka sazināsimies tikai ar 2. atlases kārtai izvirzītajiem kandidātiem.

Thank you for your interest. Please be informed, that only shortlisted candidates will be contacted.
Mēneša bruto algaBruto mēnesī  € 2500 - 3500

Atrašanās vieta

  Rīga, Latvija
  Centrs

Darba veids

 • Pilna slodze
 • Elastīgs darba laiks

Prasmes

 MS Office Slack Google Sheets

Valodas

 •  Angļu
 •  Krievu
Kontaktpersona
Linda Gutareviča
SoftGamings ir viens no pasaules inovatīvākajiem tiešsaistes spēļu platformu izstrādātājiem un 1. līmeņa tiešsaistes gatavo spēļu sistēmu piegādātājiem ar vairāk nekā 15 gadiem sekmīgas darbības tiešsaistes spēļu nozarē. Uzņēmums dibināts 2007. gadā Latvijā un šobrīd veiksmīgi darbojas starptautiskajā tirgū.

Mūsu komanda turpina aktīvi augt un pieņemt jaunus kolēģus. Mēs novērtējam savus darbiniekus un radām apstākļus viņu komfortam un attīstībai.

Reģistrācijas numurs40203383156

Tev varētu interesēt arī:

B2B Sales Manager | Membership-based Platform for Fashion Brands
DOORS LLC
Rīga
€ 1800 – 4000
Beigu termiņš: 21.04.2024
Mārketinga vadītājs/-a
SIA FIND ADA
Rīga
€ 4000 – 5000
Beigu termiņš: 21.04.2024
UI/UX Designer
Suppline SIA
Rīga
€ 3570
Beigu termiņš: 15.05.2024