3311
Latvijas dzelzceļš, VAS
Tehniskās vadības direktors/-e
Latvijas dzelzceļš, VAS
Latvijas dzelzceļš, VAS

Tehniskās vadības direktors/-e

Latvijas dzelzceļš, VAS

VAS Latvijas dzelzceļš Tehniskās vadības direkcijas kompetences ietvaros ietilpst nodrošināt Sabiedrības, kā infrastruktūras pārvaldītāja un apkalpes vietu operatora, pārvadātājiem sniedzamo pakalpojumu izpildi, ārēji finansētu projektu vadību, ar infrastruktūras būvniecību, remontu, uzturēšanu saistītu jautājumu izpildi, nodrošināt optimālu infrastruktūras noslogojuma plānošanu vilcienu kustības organizēšanai un tā koordināciju atbilstoši saistošo normatīvo dokumentu prasībām. 

Amata pienākumi: 
 • vadīt un organizēt Tehniskās vadības direkcijas (Direkcija) darbu atbilstoši normatīvajiem aktiem un valdes pilnvarojumam, izvērtēt jauno tehnoloģiju, tehnisko risinājumu un citu inovāciju ieviešanas lietderību uzņēmuma darbības uzlabošanā un gatavot to ieviešanu;
 • nodrošināt kopējo uzņēmuma mērķu sasniegšanu vadītajā darbības virzienā, Direkcijas atbildībā esošo pienākumu izpildi, sadarbību ar citām struktūrvienībām un lēmumu pieņemšanu saskaņā ar uzņēmuma stratēģiju, kapitālieguldījumu un remontdarbu plānu un projektu (t.sk. investīciju) izstrādi un realizēšanu;
 • plānot un vadīt Direkcijas darbu, nodrošināt uzdevumu un funkciju pilnīgu un savlaicīgu izpildi;
 • sniegt priekšlikumus Direkcijas budžeta projekta izstrādei, kontrolēt tā izpildi un izlemt kompetencē esošo uzdevumu finansēšanas jautājumus atbilstoši budžetam;
 • nodrošināt un organizēt Direkcijas saimniecisko darbību un resursu optimālu izmantošanu, atjaunošanu un attīstību, personāla kvalifikācijas un darba efektivitātes paaugstināšanu Direkcijā un tās funkcionālā pakļautībā esošajās struktūrvienībās;
 • nodrošināt uzņēmuma struktūrvienību darbības funkcionālo vadību Direkcijas kompetencē ietilpstošajās jomās (t.sk. darbības virzienos - ritošā sastāva, sliežu ceļu un būvju, elektrotehnisko tīklu un iekārtu ekspluatācija un droša darbība);
 • nodrošināt efektīvu ES struktūrfondu, EK iniciatīvu un programmu, valsts programmu un citu ārējo finanšu avotu projektu (Projekti) vadību atbilstoši ES un Latvijas tiesību aktos noteiktajam un Sadarbības līgumam par projekta īstenošanu, un deleģējumam;
 • nodrošināt un atbildēt par Projektu īstenošanai paredzētās iepirkumu tehniskās dokumentācijas savlaicīgu sagatavošanu;
 • nodrošināt tehnisko sadarbību ar citu valstu dzelzceļiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem dzelzceļa transporta jomā.

Amata kandidātiem/-ēm nepieciešamās zināšanas, pieredze un kompetences:
 • akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši amata kompetencei - inženierzinātnēs, dzelzceļa transportā, inženierekonomikā, eksaktajās zinātnes vai cita pielīdzināmā jomā;
 • vismaz 3 gadu iepriekšēja pieredze lielu vai vidēju uzņēmuma struktūru procesu un/vai cilvēkresursu pārmaiņu vadībā, plānošanā un ieviešanā;
 • vismaz 5 gadu komandas vadības pieredze lielā/vidējā uzņēmumā vai vairāku līmeņu struktūras komandas vadības pieredze;
 • pieredze infrastruktūras tehniskās ekspluatācijas un/vai būvniecības, vai līdzīgu funkciju pārvaldībā, vēlama pieredze mazu līdz lielu projektu/programmu realizēšanā, plānošanā, izstrādes un ieviešanas vadīšanā vēlams starptautiskos/pārrobežu, infrastruktūras būvniecības projektos;
 • izpratne par VAS Latvijas dzelzceļš darbības veidiem, jomu, īpaši jautājumos, kas saistīti ar tehniskās ekspluatācijas un infrastruktūras vadību, vilcienu kustības drošības nodrošināšanu, sarežģītu sistēmu komponentu mijiedarbību tiek uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze darbā ar investīciju (t.sk. ES fondu) projektiem uzskatāma par priekšrocību;
 • spēja profesionāli sadarboties ar visiem vadības līmeņiem (vadība un padome, direktori utt.) un vairāku ieinteresēto pušu iesaistīšana, koordinēšana;
 • nepieciešamās kompetences - komandas vadība, lēmumu pieņemšana un atbildība, orientācija uz attīstību, pārmaiņu vadība;
 • teicamas latviešu un vēlamas angļu valodas prasmes tādā līmenī, kuras pielietojamas tehniskajā dokumentācijā un sadarbībā ar iesaistītajiem starptautiskajiem sadarbības partneriem;
 • datora prasmes MS Office pieredzējuša lietotāja līmenī.

Mēs piedāvājam:
 • darba algu no 5000 līdz 6500 EUR atkarībā no pieredzes un kompetencēm;
 • darba vietu: Rīgā, Emīlijas Benjamiņas ielā 3
 • piecu dienu darba nedēļu ar saīsinātu darba laiku piektdienās;
 • sociālās garantijas un dzīvības apdrošināšanu;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Paldies par atsaucību!
Piesakoties amata vakancei pretendents apliecina, ka sniegtie dati ir patiesi un piekrīt, ka Koncerns Latvijas dzelzceļš veiks šo datu apstrādi darbā iekārtošanās nolūkā. Mēs iesniegtos datus uzglabāsim VAS Latvijas dzelzceļš datu bāzē 1 gadu pēc konkursa beigām ar mērķi nodrošināt savu tiesību aizsardzību. Iesūtot datus, pretendents var izteikt piekrišanu savu datu uzglabāšanai Koncerna Latvijas dzelzceļš datu bāzē 1 gadu, lai tos izmantotu arī citos Koncerna Latvijas dzelzceļš sabiedrībās piemērotu vakanču personāla atlases procesos. Pēc pretendenta pieprasījuma, personas dati var tikt dzēsti jebkurā brīdī, informāciju sūtot uz e-pastu datuaizsardziba@ldz.lv. Vairāk informācijas par personu datu apstrādi: Privātuma politika.
Mēneša bruto algaBruto mēnesī  € 5000 - 6500

Atrašanās vieta

  Rīga, Latvija
  Emīlijas Benjamiņas iela 3

Darba veids

 • Pilna slodze
Kontaktpersona
Sanita Batarāga
25653632


Uzņēmuma mājaslapahttps://www.ldz.lv/

Reģistrācijas numurs40003032065

Tev varētu interesēt arī:

Tehniskās struktūrvienības vadītājs/-a
WorkingDay Latvia
Rīga
€ 3000 – 3500
Beigu termiņš: 14.06.2024
Sūtījumu apstrādes daļas vadītājs/-a
Latvijas Pasts AS
Rīga
€ 5000
Beigu termiņš: 16.06.2024
Iepirkumu un piegādātāju vadītājs/-a
CV-Online Recruitment
Rīga
€ 2500 – 4000
Beigu termiņš: 30.05.2024