511
Alliance for Recruitment
Key Account Manager
Alliance for Recruitment
Alliance for Recruitment

Key Account Manager

Alliance for Recruitment

Job description

 • Customer Relationship Management;
 • Deliver on sales targets;
 • Setting Sales Strategies;
 • Identify and implement new opportunities;
 • Performance Monitoring;
 • Forecasting and Planning;
 • Cross-functional Collaboration;
 • Reporting and data management;
 • Informed about industry trends, market conditions, and competitors' activities.

• Klientu attiecību vadība;
• Sasniegt pārdošanas mērķus;
• Pārdošanas stratēģiju noteikšana;
• Identificēt un īstenot jaunas iespējas;
• Prognozēšana un plānošana;
• Starpfunkcionālā sadarbība;
• Pārskatu sniegšana un datu pārvaldība;
• Informēts par nozares tendencēm, tirgus apstākļiem un konkurentu aktivitātēm.

Requirements

 • 3+ years of sales/key account experience within the beauty category;
 • Strong presenting, selling, and negotiation skills;
 • Fluent in English;
 • Fundamentals of commercial understanding;
 • Strong Microsoft Office skills;
 • Willingness to travel.

• 3+ gadi pārdošanas/atslēgu konta pieredze skaistumkopšanas kategorijā;
• Spēcīgas prezentācijas, pārdošanas un sarunu prasmes;
•Tekoši runājošs angļu valodā;
• Komerciālās izpratnes pamati;
• Spēcīgas Microsoft Office iemaņas;
•Vēlme ceļot.

Company offers

 • Health insurance;
 • Laptop, phone;
 • Covered gym membership;
 • Travel insurance for business travel;
 • Remote work.

•Veselības apdrošināšana;
• Portatīvais dators, telefons;
• Apmaksāta sporta zāles abonements;
• Ceļojumu apdrošināšana darījumu braucieniem;
• Attālināts darbs.

Mēneša bruto algaBruto mēnesī  € 2800 - 3000

Atrašanās vieta

  Latvija

Darba veids

 • Pilna slodze
Kontaktpersona
Paula Miklasevica
Alliance for Recruitment is the biggest recruitment agency in the Baltics, servicing clients in CEE & Nordics and creating a brighter future for people around! We are the largest headhunting house measured by capacity, the number of successful placements, and annual growth, raising a high-performing team of recruitment experts from various industries.
Our client, Aspire Brands is a strategic, full-service distributor. Aspire Brands partners with passionate brand owners to grow the value of their brand. Their company handles products, sales, marketing, warehouse and shipping in all territories. They help brands access, navigate, and manage the international retail landscape. Aspire Brands represents profitable, dynamic brands. With decades of industry know-how, Aspire builds, runs, and grows dynamic, profitable brands creating a positive ripple effect for our partners and customers.

Alliance for Recruitment ir lielākā personāla atlases aģentūra Baltijā, kas apkalpo klientus CAE un Ziemeļvalstīs un rada gaišāku nākotni apkārtējiem cilvēkiem! Mēs esam lielākā galvas medību nams, ko mēra pēc kapacitātes, veiksmīgo vietu skaita un ikgadējās izaugsmes, veidojot augstas veiktspējas personāla atlases ekspertu komandu no dažādām nozarēm.
Mūsu klients Aspire Brands ir stratēģisks, pilna servisa izplatītājs. Aspire Brands sadarbojas ar kaislīgiem zīmolu īpašniekiem, lai palielinātu sava zīmola vērtību. Viņu uzņēmums nodarbojas ar produktiem, pārdošanu, mārketingu, noliktavu un piegādi visās teritorijās. Tie palīdz zīmoliem piekļūt starptautiskajai mazumtirdzniecības videi, orientēties un pārvaldīt to. Aspire Brands pārstāv ienesīgus, dinamiskus zīmolus. Ar gadu desmitiem ilgu nozares zinātību Aspire veido, vada un audzē dinamiskus, ienesīgus zīmolus, radot pozitīvu viļņošanās efektu mūsu partneriem un klientiem.


Reģistrācijas numurs302687119

Tev varētu interesēt arī:

Regional Sales Manager | for 12 countries
CVO Recruitment
Rīga
€ 3000
Beigu termiņš: 29.06.2024
B2B pārdošanas nodaļas vadītājs
OMFY SIA
Rīga
€ 2800 – 3300
Beigu termiņš: 28.06.2024
Pārdošanas projektu vadītājs
SIA Metroks
Rīga
€ 2000 – 3000
Beigu termiņš: 27.06.2024