496
Intrum Global Technologies
DATA SCIENTIST/ DATU ZINĀTNIEKS/-CE
Intrum Global Technologies
Intrum Global Technologies

DATA SCIENTIST/ DATU ZINĀTNIEKS/-CEIntrum Global Technologies

DATA SCIENTIST/ DATU ZINĀTNIEKS/-CE

Intrum is the industry-leading provider of Credit Management Services with a presence in 24 markets in Europe. Intrum helps companies prosper by offering solutions designed to improve cash flows and long-term profitability and by caring for their customers. To ensure that individuals and companies get the support they need to become free from debt is one important part of the company’s mission. Intrum has more than 8,000 dedicated and empathetic professionals who serve more than 100,000 companies across Europe. Intrum Global Technologies, established in Riga since 2010, is responsible for software development, maintenance and support for the company into a group level and employs more than 160 IT professionals locally.

Intrum ir kredītu menedžmenta industrijas vadošais pakalpojumu nodrošinātājs, kas pārstāvēts 24 Eiropas tirgos. Intrum palīdz kompānijām attīstīties, piedāvajot risinājumus, kas veidoti, lai uzlabotu naudas plūsmu un ilgtermiņa peļņu, rūpējas par to klientiem. Svarīga sastāvdaļa no Intrum misijas ir nodrošināt, ka privātpersonas un uzņēmumi saņem atbalstu, kas nepieciešams, lai atbrīvotos no parādiem. Intrum strādā vairāk kā 8,000 profesionāļu, kas apkalpo vairāk nekā 100,000 uzņēmumu visā Eiropā. Intrum Global Technologies Rīgā darbojas kopš 2010.gada un Intrum Grupas līmenī nodrošina programmatūras izstrādes, uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus, nodarbinot vairak nekā 160 IT jomas profesionāļus.

www.intrum.com.

https://www.igt.intrum.com

Additional information

Intrum Global Technologies is looking for Data Scientist to support the company in automating the processes and improve process efficiency, and work on innovating new products and services. 

Skills or traits that are good to have (or desire to develop): 

 • Academic degree in a relevant discipline, Master Degree preferred or higher, i.e. Data Science, mathematics, statistics or engineering ;
 • Statistical programming (R or Python, some SQL); 
 • Knowledge base in machine learning (Generalized Linear Models, their analysis, interpretation and limitations and battling the overfitting);
 • Experience in cleaning and reshaping the data in form that can be used in predictive models (feature engineering, transformation, imputation, normalization, scaling); 
 • General scientific thinking (setting up experiments, hypothesis testing and ability to convey your findings with at most three attempts); 
 • Endless curiosity (know how to learn new stuff, reading scientific papers, publications and forum posts and generally know how to google stuff you don't know yet); 
 • Ability to form the right question (translating business problems into data questions to be tested) and have a strong business sense; you must be able to balance business needs with data science stringency;
 •  Interested in automation and following discussions on AI related issues;
 •  Strong communication skills in English (written and spoken), ability to explain complex     topics in a way that non-specialists can understand ;
 •  Experience in financial services or credit management sector is a plus. 

Responsibilities:

 • Validate statistical models and decision logic to support Operations management initiatives
 • Develop statistical techniques, sampling procedures, and scoring algorithms.
 • Support the business in proposing new ideas and guide them towards their ultimate goal.

We offer:

 • International experience;
 • Very stable, professional and friendly environment;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.);
 • Professional trainings;
 • Possibility to work from home occasionally;
 • Team building events and sport activities.
 • Accumulative life insurance program.

Application procedure:

To apply send your CV in Latvian or English till 15/04/2018.

 

Intrum Global Technologies aicina darbā Datu zinātnieku, kurš nodrošinātu atbalstu uzņēmuma procesu automatizēšanā, uzlabotu procesu efektivitāti un strādātu ar jaunu produktu un pakalpojumu uzlabošanu.

Vēlamās prasmes un īpašības (vai kuras ir vēlme attīstīt): 

 • Akadēmiskā izglītība, vēlams Maģistra grāds vai augstāka izglītība šādās jomās – Datu zinātne, Matemātika, Statistika vai Inženierzinātnē;
 • Statistiskā programmēšana (R vai Python, pamatzināšanas SQL); 
 • Pamatzināšanas mašīnmācīšanā (Lineārie modeļi, to analīze, interpretācija un ierobežojumi); 
 • Pieredze datu aptrādē un pārveidošanā uz formātu, kas pielietojams prognozēšanas modeļos (jaunu mainīgo izstrāde, pārveidošana, aizvietošana, normalizēšana, mērogošana); 
 • Vispārīga zinātniskā domāšana (eksperimentu izveide, hipotēžu pārbaude un spēja izskaidrot savus atklājumus vismaz ar trešo mēģinājumu);
 • Nebeidzama ziņkāre (mācēt apgūt jaunas tehnoloģijas, lasīt zinātniskus žurnālus, rakstus, publikācijas un forumu ziņas kā arī kopumā izprast, kā izmantojot interneta resursus atrast lietas, kas vēl nav zināmas);
 • Spēja noformulēt pareizus jautājums (biznesa problēmu pārtulkot datu valodā); 
 • Ieinteresētība automatizācijas procesos un diskusijās par mākslīga intelekta jautājumiem;
 • Labas mutiskas un rasktiskas komunikācijas prasmes; izcilas angļu valodas zināšanas un spēja izskaidrot sarežģītus tematus tā, lai tos spētu saprast arī cilvēki, kas nav šīs jomas speciālisti.
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze finanšu vai kredītu pārvaldības sektorā.

Atbildības jomas:

 • Pārbaudīt un apstiprināt statistikas modeļus un lēmumu pieņemšanas loģiku, lai atbalstītu un īstenotu atbalsta darbību vadības iniciatīvas. 
 • Izstrādāt statistiskas tehnikas, veikt atlases procedūras un algoritmu vērtēšanu.
 • Atbalstīt uzņēmumu, piedāvājot jaunas idejas un virzot uz gala mērķa sasniegšanu.

Mēs piedāvāj...

Vidējo atalgojumu šim amatam Jūs varat uzzināt: algas.lv.

Atrašanās vieta

  Rīga, Rīgas rajons, Latvija

Darba veids

 • Pilna slodze

Valodas

 •  Angļu
Kontaktpersona
Zane Nipere
28808465

Uzņēmuma mājaslapahttp://www.intrum.lv

Reģistrācijas numurs40103314641

Tev varētu interesēt arī:

SharePoint developer
CGI IT Latvia, SIA
Latvija
€ 3200 – 3900
Beigu termiņš: 03.06.2023
KLIENTU ATTIECĪBU VADĪTĀJS/-A
Meditec SIA
Rīga
€ 2000 – 3000
Beigu termiņš: 02.06.2023
Nekustamo īpašumu pārvaldnieks
Rīgas Nami SIA
Rīga
€ 1600 – 1750
Beigu termiņš: 04.06.2023