115
Intrum Global Technologies
.NET DEVELOPER/ .NET PROGRAMMĒTĀJS
Intrum Global Technologies
Intrum Global Technologies

.NET DEVELOPER/ .NET PROGRAMMĒTĀJSIntrum Global Technologies

.NET DEVELOPER/ .NET PROGRAMMĒTĀJS

Intrum is the industry-leading provider of Credit Management Services with a presence in 24 markets in Europe. Intrum helps companies prosper by offering solutions designed to improve cash flows and long-term profitability and by caring for their customers. To ensure that individuals and companies get the support they need to become free from debt is one important part of the company’s mission. Intrum has more than 8,000 dedicated and empathetic professionals who serve more than 100,000 companies across Europe. Intrum Global Technologies, established in Riga since 2010, is responsible for software development, maintenance and support for the company into a group level and employs more than 160 IT professionals locally.

Intrum ir kredītu menedžmenta industrijas vadošais pakalpojumu nodrošinātājs, kas pārstāvēts 24 Eiropas tirgos. Intrum palīdz kompānijām attīstīties, piedāvajot risinājumus, kas veidoti, lai uzlabotu naudas plūsmu un ilgtermiņa peļņu, rūpējas par to klientiem. Svarīga sastāvdaļa no Intrum misijas ir nodrošināt, ka privātpersonas un uzņēmumi saņem atbalstu, kas nepieciešams, lai atbrīvotos no parādiem. Intrum strādā vairāk kā 8,000 profesionāļu, kas apkalpo vairāk nekā 100,000 uzņēmumu visā Eiropā. Intrum Global Technologies Rīgā darbojas kopš 2010.gada un Intrum Grupas līmenī nodrošina programmatūras izstrādes, uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus, nodarbinot vairak nekā 160 IT jomas profesionāļus.

www.intrum.com.

https://www.igt.intrum.com

Additional information

Intrum Global Technologies is looking for  .NET developer to join the team in Riga. You must be genuinely interested in programming, building quality solutions, and developing stabile systems. We are looking for system developers who in addition to being skilled within .NET, also have an interest of working on the database layer. The work tasks will include specification and development of new modules and applications, and maintaining the current code base. We expect you to have the drive and knowledge in the following areas: 

• Preferred 3-5 years’ experience with programming in Microsoft .NET (C#, ASP.NET) 
• Knowledge of- and experience in programming towards relational databases (Oracle with PL/SQL, MS SQL etc.) 
• Knowledge of JavaScript, CSS and JQuery would be an asset 
• Experience in interpreting business requirements into quality code 
• Experience with agile (eg Kanban, Scrum) system development methodologies 
• Experience with financial IT applications is a plus 

We offer:

 • International experience;
 • Very stable, professional and friendly environment;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.);
 • Professional trainings;
 • Company events;
 • Sport activities.

Application procedure:

To apply send your CV  in Latvian, English or Russian by 10/04/2018.

Intrum Global Technologies aicina darbā .Net programmētāju komandā, kas veic darbu pie investīciju platformas izstrādes un uzturēšanas. Jums jābūt patiesi ieninteresētam/-ai programmēšanā, veidojot kvalitatīvus risinājumus un izstrādājot stabilas sistēmas. Meklējam sistēmu izstrādātājus, kas ir ne tikai prasmīgi .NET programmētaji, bet arī interesējas par datubāzēm. Darba uzdevumi ietvers jaunu moduļu un lietojumprogrammu specifikāciju un izstrādi, kā arī esošās koda bāzes uzturēšanu. Mēs sagaidām iniciatīvu un zināšanas sekojošās jomās:

Nepieciešamās prasmes:

 • Vēlama 3-5 gadu programmēšanas pieredze darbā ar .NET (C#,ASP.NET);
 • Zināšanas un pieredze darbā ar relāciju datu bāzēm (Oracle ar PL/SQL, MS SQL u.c.);
 • Vēlamas JavaScript, CSS and jQuery zināšanas;
 • Pieredze pārveidot biznesa prasības kvalitatīvā kodā;
 • Pieredze darbā ar Agile sistēmas izstrādes metodoloģijām (Scrum, Kanban);
 • Pieredze darbā ar finanšu IT lietojumprogrammām ir papildus priekšrocība;
 • Ļoti labas angļu valodas zināšanas (gan rakstiskas, gan mutiskas).

​​Mēs piedāvājam:

 • Starptautisku pieredzi; 
 • Stabilu, profesionālu un draudzīgu darba vidi;
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • Profesionālās apmācības;
 • Kompānijas rīkotus pasākumus;
 • Sporta aktivitātes.

Pieteikšanās procedūra:

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet CV latviešu, angļu vai krievu valodā līdz 10/04/2018.

 

Vidējo atalgojumu šim amatam Jūs varat uzzināt: algas.lv.

Atrašanās vieta

  Rīga, Rīgas rajons, Latvija

Darba veids

 • Pilna slodze

Valodas

 •  Angļu
Kontaktpersona
Zane Nipere
+371 28808465

Uzņēmuma mājaslapahttp://www.intrum.com/Latvia/

Reģistrācijas numurs40103314641