JURISTS/E - IEPIRKUMU SPECIĀLISTS/E
JURISTS/E - IEPIRKUMU SPECIĀLISTS/E
TELMS SIA
JURISTS/E - IEPIRKUMU SPECIĀLISTS/E

JURISTS/E - IEPIRKUMU SPECIĀLISTS/ETELMS SIA

Prasības kandidātiem

• Augstākā izglītība tiesību zinātnē;
• Praktiska pieredze iepirkuma speciālista vai līdzīgu pienākumu veikšana ne mazāk kā 2 gadi;
• Pieredze administratīvo tiesību jautājumu risināšanā;
• Pieredze strīdu risināšanā Iepirkumu uzraudzības birojā;
• Zināšanas: iepirkumu tiesību jomā, civiltiesības, būvniecības jomas regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
• Izpratne par publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;
• Teicamas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas (gan mutiski, gan rakstos);
• Datorprasmes labā līmenī (MS Word, MS Excel), pieredze darbā ar biroja tehniku;
• Labas komunikācijas prasmes gan mutvārdos, gan rakstiski un spēja strādāt komandā;
• Personības īpašības: precizitāte un labas komunikāciju prasmes, analītiska domāšana, paškontrole, spēja strādāt komandā, lēmumu pieņemšanas prasme savas kompetences ietvaros.

Darba pienākumu apraksts

• Publisko Iepirkumu piedāvājuma dokumentu sagatavošana;
• Ar iepirkumu nolikumu saistītu jautājumu sagatavošana, atbilžu sniegšana uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem;
• Izvērtēt publisko iepirkumu dokumentus, pārbaudīt un uzraudzīt, iepirkumu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu, sūdzību sagatvošana;
• Pārstāvēt uzņēmuma intereses Iepirkumu uzraudzība biroja sēdēs;
• Juridiskā palīdzība līgumu noslēgšanā un iepirkumu dokumentu sagatavošanas procesā;
• Nodrošināt dokumentu sagatavošanu, tajā skaitā, dažāda veida līgumus, iesniegumus, pieteikumus, vēstules, veikt to izskatīšanu un saskaņošanu;
• Nodrošināt Uzņēmuma vadības un struktūrvienību juridisko atbalstu, konsultēt savas kompetences ietvaros;
• Risināt ar banku un apdrošināšanu saistītus jautājumus.

Mēs piedāvājam

• Atbildīgu un dinamisku darbu profesionālā komandā ar iespēju paplašināt savas zināšanas;
• Darba vidē balstītu apmācību;
• Atalgojumu no 1500.00 – 2200.00 EUR bruto atkarībā no pieredzes;
• Profesionālus izaicinājumus un izaugsmes iespējas;
• Labus darba apstākļus un sociālās garantijas;
• Dalību komandas saliedēšanās un sadarbību veicinošos pasākumos.

Iemaņas, kas tiks uzskatītas par priekšrocību

• Pieredze būvniecības jomā;
• Pieredze un zināšanas darba tiesību jautājumu risināšanā;
• Pieredze un zināšanas personas datu aizsardzības jautājumos.