Tehnoloģiju departamenta Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas  VADOŠAIS EKSPERTS uz noteiktu laiku
Tehnoloģiju departamenta Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas VADOŠAIS EKSPERTS uz noteiktu laiku
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tehnoloģiju departamenta Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas  VADOŠAIS EKSPERTS uz noteiktu laiku

Tehnoloģiju departamenta Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas VADOŠAIS EKSPERTS uz noteiktu laikuLatvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
(LIAA, reģ.Nr.90001739473)
izsludina konkursu uz

Tehnoloģiju departamenta
Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas
VADOŠĀ EKSPERTA amatu

uz noteiktu laiku (līdz 2022.gada 31.decembrim)

LIAA aicina savā komandā profesionāli, lai nodrošinātu jaunuzņēmumu veidošanos, kā arī jaunuzņēmumu un to ekosistēmas atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs!

Piedāvājam

• Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā.
• Profesionālās pilnveides iespējas, piedaloties un apmeklējot LIAA organizētos pasākumus
(semināri, konferences, tīklošanās, u.c.).
• Mēnešalgu no 1052,00 EUR līdz 1382,00 EUR, atbilstoši noteiktajai kvalifikācijas
kategorijai un profesionālajai pieredzei attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu
laikā.
• Papildatvaļinājumu, papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas
atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta 1
mēneša).
• Labus darba apstākļus un darba izpildes vietu Rīgas centrā.

Galvenie amata pienākumi

• Sniegt Latvijā dibinātājiem jaunuzņēmumiem daudzpusīgu atbalstu, tajā skaitā, sniegt konsultācijas par LIAA un citu valsts iestāžu atbalsta programmām, sekmēt biznesa sadarbības partneru atrašanu, kontaktu dibināšanu, investoru piesaisti un ar eksportu saistītos jautājumos.
• Veicināt Latvijas kā jaunuzņēmumiem draudzīgas valsts tēla veidošanu, sniedzot informāciju un piedaloties jaunuzņēmumu popularizēšanas pasākumu organizēšanā, sekmējot sadarbības partneru atrašanu un investoru piesaisti jaunuzņēmumiem, piedaloties mārketinga un publicitātes pasākumu izstrādē, lai informētu sabiedrību par jaunuzņēmumu nozares aktualitātēm.
• Piedalīties jaunuzņēmumu ekosistēmas pārstāvjiem paredzēto semināru, apmācību, tīklošanas u.c. pasākumu organizēšanā.
• Veikt izvērtējumu par “startup vīzu” jautājumiem.
• Piedalīties iekšējo normatīvo aktu ieviešanas izstrādē, analīzē un aktualizēšanā.
• Piedalīties projektu īstenošanas problēmu analizē un sniegt priekšlikums par projektu īstenošanas uzlabošanu.
• Piedalīties projekta ietvaros sniegto pakalpojumu analizē un attīstības plānošanā.

Prasības pretendentiem

• Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai augstākā izglītība, kas papildināta ar nozarei atbilstošām speciālajām mācībām.
• Pieredze darbā uzņēmumā, organizācijā ar uzņēmējdarbības uzsācējiem, komersantiem, pasākumu organizēšanā, marketingā, komunikācijā, konsultēšanā vai iepirkumu veikšanā.
• Pieredze dokumentu izstrādāšanā un normatīvo aktu piemērošanā.
• Zināšanas par jaunuzņēmumu ekosistēmu, Eiropas Savienības fondiem un valsts pārvaldes darbību.
• Teicamas latviešu valodas zināšanas.
• Angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī).
• Vēlamas krievu valodas zināšanas (vismaz B1 līmenī).
• Prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu.
• Ļoti labas komunikācijas un prezentācijas prasmes.
• Prasme apkopot, sistematizēt un analizēt lielu informācijas apjomu.
• Augsta atbildība, precizitāte un uz rezultātu orientēta pieeja darbam.
• Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru un ar attālinātā darba risinājumiem virtuālajā vidē.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021.gada 3.martam, pieteikuma vēstuli, CV (latviešu valodā), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtot sadaļā "pieteikties", ar norādi „TeD JAN vadošais eksperts” vai nosūtot pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai iesniedzot personīgi.
Pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlasei” (publicēti LIAA mājas lapā, turpmāk – Datu apstrādes principi atlasei). Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Tālruņi uzziņām – 68801488, 67039407, 67039403.