Iekšējā audita speciālists
Iekšējā audita speciālists
Rīgas meži
Iekšējā audita speciālists

Iekšējā audita speciālistsRīgas meži

Izsludināmais amats: Iekšējā audita speciālists

Mēs piedāvājam

- Veikt iekšējo auditu saskaņā ar apstiprinātu plānu;
- Sagatavot audita ziņojumus un pārskatus;
- Nodrošināt iekšējā audita darba plānošanu;
- Novērtēt iekšējā audita risku vidi, veikt to kontroli;
- Veikt uzņēmuma iekšējās kontroles efektivitātes novērtējumu;
- Izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma iekšējās kontroles un risku mazināšanas pasākumiem;
- Uzraudzīt audita ieteikumu ieviešanu. 

Nepieciešamā pieredze un izglītība:

- Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finanšu, grāmatvedības,
ekonomikas, komercdarbības vai risku vadības jomā;
- Zināšanas par iekšējās kontroles sistēmu un izpratne par tās darbību;
- Izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrības grāmatvedības un finanšu analīzes jomas
jautājumiem;
- Vismaz 2 gadu pieredze iekšējā audita speciālista vai radniecīgā amatā;
- Analītiska un loģiska domāšana;
- Labas komunikācijas prasmes;
- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
- Spēja strādāt individuāli un grupā;
- Profesionālā pieredze meža nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Darba devējs piedāvā:

- Darbu stabilā daudznozaru uzņēmumā, kas 13 gadu laikā ir nepārtraukti attīstījies un šobrīd pārvalda Rīgas pilsētai piederošos mežus, Rīgas Dārzus un parkus, Kultūras un atpūtas parku “Mežaparks”, Kokaudzētavu un Kokzāģētavu “Norupe”, kā arī Vides izglītības projektu “Zaļā klase”
- sociālās garantijas (veselības apdrošināšanu pēc pirmā nostrādātā gada, atvaļinājuma
pabalstu, papildus atvaļinājumu u.c.) ;
- iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
- Ar savu darbu ietekmēt un veicināt uzņēmuma sekmīgu darbību, kā arī uzlabot iekšējā
audita procesus;
- Atalgojums 1200-1400 EUR/mēnesī.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 15. marts un jānosūta sadaļā "pieteikties" ar norādi “Pieteikums Iekšējā audita speciālista amatam”
Pieteikumā jāiesniedz:
- Pieteikuma vēstule;
- CV.