Iekšējās kontroles un risku uzraudzības speciālists
Iekšējās kontroles un risku uzraudzības speciālists
Rīgas meži
Iekšējās kontroles un risku uzraudzības speciālists

Iekšējās kontroles un risku uzraudzības speciālistsRīgas meži

Izsludināmais amats: Iekšējās kontroles un risku uzraudzības speciālists

Galvenie amata pienākumi:

- Uzturēt, aktualizēt un pilnveidot iekšējās kontroles un risku vadības procesu un nodrošināt
ar risku vadību saistīto dokumentu atbilstību darbības stratēģijai un risku videi;
- Veikt risku novērtēšanu un risku mazinošo pasākumu īstenošanas uzraudzību;
- Apkopot informāciju un analizēt riskus saistībā ar esošajiem un potenciālajiem darījumiem,
aktivitātēm;
- Reģistrēt informāciju par identificētiem riskiem un veikt to analīzi un risku mazinošo
pasākumu īstenošanas uzraudzību;
- Nodrošināt personāla informēšanu un konsultēšanu risku vadības jomā;
- Sniegt atbalstu darbiniekiem risku identificēšanā, novērtēšanā un dokumentēšanā;
- Veikt iekšējās kontroles un risku vadības novērtējumu;
- Pieņemt operatīvus lēmumus savas kompetences ietvaros.

Nepieciešamā pieredze un izglītība:

- Augstākā izglītība ekonomikas, vadības zinātnes vai finanšu jomā;
- Zināšanas par risku, kvalitātes vadības un projektu vadības metodēm un rīkiem;
- Labas datorprasmes (vēlamas zināšanas un pieredze darbā ar biznesa procesu
modelēšanas un analīzes rīkiem);
- Izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un finanšu analīzes jomas
jautājumiem;
- Vismaz 3 gadu darba pieredze risku vadības vai kvalitātes vadības jomā;
- Analītiska un loģiska domāšana;
- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
- Labas komunikācijas spējas;
- Spēja strādāt ar liela apjoma informāciju un strukturēt to;
- Spēja racionāli plānot un organizēt savu darbu.

Darba devējs piedāvā:

- Darbu stabilā daudznozaru uzņēmumā, kas 13 gadu laikā ir nepārtraukti attīstījies un šobrīd pārvalda Rīgas pilsētai piederošos mežus, Rīgas Dārzus un parkus, Kultūras un atpūtas parku “Mežaparks”, Kokaudzētavu un Kokzāģētavu “Norupe”, kā arī Vides izglītības projektu “Zaļā klase”
- sociālās garantijas (veselības apdrošināšanu pēc pirmā nostrādātā gada, atvaļinājuma
pabalstu, papildus atvaļinājumu u.c.) ;
- iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
- Ar savu darbu ietekmēt un veicināt uzņēmuma sekmīgu darbību, kā arī uzlabot risku
vadības procesus;
- Atalgojums 2200-2500 EUR/mēnesī.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 31. marts un jānosūta sadaļā "pieteikties" ar norādi “Pieteikums Iekšējās kontroles un risku uzraudzības speciālista amatam”
Pieteikumā jāiesniedz:
- Pieteikuma vēstule;
- CV.