Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta nodaļas galvenais speciālists
Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta nodaļas galvenais speciālists
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta nodaļas galvenais speciālists

Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta nodaļas galvenais speciālistsRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (reģ. Nr. 90011524360)
ir Rīgas domes iestāde, kas īsteno pašvaldības politiku izglītības,
kultūras un sporta nozarē un darbā ar jaunatni

Aicinām pieteikties vakantajam amatam:

Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta nodaļas
galvenais speciālists

Darba pienākumu apraksts

Galvenie pienākumi:
• sadarbībā ar nevalstiskajām sporta veterānu organizācijām koordinēt pilsētas sporta veterānu kustību, veicinot veterānu iesaistīšanu regulārās sporta nodarbībās, izstrādāt un nodrošināt atbalsta iespējas pilsētas nevalstiskajām sporta veterānu organizācijām;
• sadarbībā ar nevalstiskajām sporta organizācijām, kas apvieno personas ar īpašām vajadzībām, sekmēt šo personu iesaistīšanos sporta aktivitātēs;
• organizēt atklātus konkursus sporta pasākumu un sacensību, sporta organizāciju un sportistu atbalstam, nodrošinot nolikumu izstrādi, līgumu slēgšanu, kontroli un atskaišu dokumentācijas saņemšanu;
• sagatavot atbildes vai atbilžu projektus uz iesniegumiem (sūdzībām), lēmuma projektus pašvaldības kompetences jautājumos sporta jomā;
• sagatavot priekšlikumus pārraudzībā esošo sporta veidu attīstībai, pašvaldības projektu un programmu, kas saistīti ar sporta attīstību Rīgas pilsētā, izstrādei un ieviešanai;
• nodrošināt pārraudzībā esošo sporta veidu pasākumu kalendārā plāna un budžeta projektu izstrādi, kontrolēt to īstenošanu;
• komplektēt Rīgas pilsētas komandas līdzdalībai valsts u.c. mēroga sacensībās;
• nodrošināt sadarbību ar atzītajām federācijām, sporta skolām, sporta klubiem, u.c. sporta organizācijām un sabiedrisko aktīvu atsevišķu sporta attīstības jautājumu risināšanā;
• sadarbībā ar departamenta sabiedrisko attiecību speciālistiem nodrošināt informācijas un reklāmas materiālu par sporta pasākumiem, sportistu sasniegumiem un citām ar sportu saistītām aktualitātēm Rīgas pilsētā sagatavošanu un publicēšanu.
• sniegt metodisko un organizatorisko palīdzību sporta klubiem, centriem, komandām un citām nevalstiskajām sporta organizācijām savas kompetences jautājumos.

Prasības:
- augstākā sporta izglītība
- vismaz divu gadu pieredze sporta pasākumu organizēšanas jomā
- zināšanas sporta projektu izstrādē un īstenošanā, t.sk. par grāmatvedības prasībām
- sporta veidu specifikas un sacensību tiesāšanas organizācijas pārzināšana
- normatīvo aktu, standartu un noteikumu, kas saistīti ar sportu un sporta pasākumu organizēšanu pārzināšana
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas pārvaldīšana sarunvalodas līmenī
- teicamas komunikācijas un sadarbības spējas, iniciatīva, spēja strādāt komandā
- spēja veikt darbu patstāvīgi, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu
- spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un psiholoģiskās slodzes apstākļos
- programmu RDLIS, KAVIS, HORIZON pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz divu svešvalodu pārvaldīšana sarunvalodas līmenī.

Mēs piedāvājam

- atbildīgu un dinamisku darbu;
- iespēju pilnveidot profesionālās iemaņas;
- stabilu atalgojumu (mēnešalgu EUR 1050 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV nosūtīt līdz 19.03.2021. ieskaitot sadaļā "Pieteikties". Informācija pa tālr. 67026819, 67037252.

Informācija par atlases rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu uz pārrunām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus.