Finanšu analītiķis
Finanšu analītiķis
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Finanšu analītiķis

Finanšu analītiķisIeslodzījuma vietu pārvalde

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.
Darbinieku darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums.

Vakance: Finanšu analītiķis, 2413 02

Slodze: pilna
Atalgojums: no 835 EUR līdz 1190 EUR

Darbavieta un kontaktinformācija:
Ieslodzījuma vietu pārvaldē
– Adrese: Stabu iela 89, Rīga, kontaktinformācija – Stabu iela 89, Rīga, tālr. 67290274; 67290148

Prasības kandidātam:

✓ amatam nepieciešama vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai finanšu vadībā;
✓ latviešu valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpē;
✓ veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
✓ pieredze budžeta plānošanas un finansēšanas jomā
✓ labas datora lietotāja prasmes (MS Word, Excel)
✓ spēja analizēt liela apjoma informāciju, izdarīt secinājumus, augsta atbildības sajūta un precizitāte
✓ labas komunikācijas prasmes;
✓ spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
✓ vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (SARS-CoV-2).
priekšroka pretendentiem ar pieredzi darbā ar
✓ resursu vadības sistēmu "Horizon";
✓ Microstrategy;
✓ e-kasi.

Galvenie amata pienākumi:

✓ sagatavot Ieslodzījuma vietu pārvaldes budžeta programmu bāzes izdevumu, gadskārtējā un vidēja termiņa budžeta ietvara sagatavošanai nepieciešamo informāciju;
✓ izvērtēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes valsts budžeta izpildi un sagatavot nepieciešamos pārskatus
✓ izvērtēt papildu finanšu līdzekļu pieprasījumus
✓ tāmju sagatavošana.

Iestāde piedāvā:

✓ stabilu atalgojumu;
✓ profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
✓ kvalifikācijas pilnveidošanas kursi amata pienākumu veikšanai;
✓ sociālās garantijas:

  • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
  • papildatvaļinājums atbilstoši novērtējuma rezultātiem – līdz 5 darba dienām;
  • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
  • papildatvaļinājums - ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu;
  • veselības apdrošināšana;
  • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
  • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
  • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā.

✓ elastīgu darba laiku vai iespēju strādāt attālināti.

Pieteikuma dokumentus - motivētu pieteikuma vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) sūtīt elektroniski sadaļā “Pieteikties”. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) datu pārzinis ir Ieslodzījuma vietu pārvalde, kontaktinformācija: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.

Tev varētu interesēt arī:

Koordinators/-e
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Rīga
€ 1052 – 1382
Beigu termiņš: 13.12.2021
GRĀMATVEDIS - KASIERIS
VENDEN SIA
Rīga
€ 1000
Beigu termiņš: 25.12.2021
ACCOUNTING AND BILLING SPECIALIST
ECOMMPAY LIMITED Latvijas filiāle
Rīga
€ 2000 – 3100
Beigu termiņš: 16.12.2021