Jurists
Jurists
Ieslodzījuma vietu pārvalde

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.
Darbinieku darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums.

Vakance: jurists, 2611 01

Slodze: pilna
Atalgojums: no 835 EUR līdz 1190 EUR 

Darbavieta un kontaktinformācija:
Centrālais aparāts
– Adrese: Stabu iela 89, Rīga, kontaktinformācija – Stabu iela 89, Rīga, tālr. 67290148

Prasības kandidātiem:

✓ amatam nepieciešama vismaz 2. līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
✓ latviešu valodu zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
✓ veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
✓ vismaz viena gada darba pieredze jurista amatā valsts pārvaldes iestādēs;
✓ vēlama pieredze iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādē;
✓ pieredze juridisko dokumentu sagatavošanā;
✓ zināšanas par valsts pārvaldi un tās darbības pamatprincipiem;
✓ zināšanas administratīvā procesa, civiltiesību jomā;
✓ datorprasmes;
✓ labas komunikācijas prasmes;
✓ augsta atbildības izjūta, spēja strādāt kā komandā tā arī individuāli;
✓ spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
✓ vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (SARS-CoV-2).

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

✓ sagatavot spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus tiesību aktu projektus, konsultēt un sniegt juridisko palīdzību juridiskajos jautājumos, sagatavot juridiskos dokumentus, pārstāvēt Ieslodzījuma vietu pārvaldi valsts pārvaldes iestādēs;
✓ veikt līgumu (izņemot publisko iepirkumu ietvaros sagatavoto līgumu) projektu, starpresoru vienošanās projektu saskaņošanas procedūru;
✓ veikt iekšējo normatīvo aktu projektu saskaņošanas procedūru;
✓ sagatavot atzinumus par citu iestāžu izstrādātājiem tiesību aktu projektiem;
✓ veikt Ieslodzījuma vietu pārvaldē izstrādāto tiesību aktu projektu saskaņošanas procedūru ar Tieslietu ministriju;
✓ sagatavot nepieciešamos dokumentus tiesvedību procesos, tajā skaitā, prasības pieteikumus, paskaidrojumus, apelācijas un kasācijas sūdzības, izpildu dokumentus u.c., kā arī pārstāvēt iestādi tiesvedību procesos administratīvajās lietās un civillietās;
✓ izskatīt iesniegumus un sagatavot atbildes projektus uz tiem.

Iestāde piedāvā:

✓ stabilu atalgojumu;
✓ profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
✓ kvalifikācijas pilnveidošanas kursi amata pienākumu veikšanai;
✓ sociālās garantijas:

  • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
  • papildatvaļinājums atbilstoši novērtējuma rezultātiem – līdz 5 darba dienām;
  • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
  • papildatvaļinājums - ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu;
  • veselības apdrošināšana;
  • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
  • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
  • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā.

✓ elastīgu darba laiku vai iespēju strādāt attālināti.

Pieteikuma dokumentus - motivētu pieteikuma vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) sūtīt elektroniski sadaļā “Pieteikties”. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) datu pārzinis ir Ieslodzījuma vietu pārvalde, kontaktinformācija: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.

Tev varētu interesēt arī:

TIESNEŠA PALĪGS (-DZE) RĪGAS APGABALTIESĀ
Tiesu Administrācija
Rīga
€ 1030 – 1287
Beigu termiņš: 20.01.2022
JURISTS
Grindeks AS
Rīga
€ 1850 – 2000
Beigu termiņš: 23.12.2022
JURISKONSULTS/-E
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
Rīga
€ 1100 – 1287
Beigu termiņš: 01.02.2022