Jurists – iepirkumu jomā
Jurists – iepirkumu jomā
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Jurists – iepirkumu jomā

Jurists – iepirkumu jomāIeslodzījuma vietu pārvalde

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.
Darbinieku darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums.

Vakance: jurists, 2611 01 – iepirkumu jomā

Slodze: pilna
Atalgojums: no 835 EUR līdz 1190 EUR

Darbavieta un kontaktinformācija:
Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļa
– Adrese: Stabu iela 89, Rīga, kontaktinformācija – Stabu iela 89, Rīga, tālr. 67290280; 67290148

CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski sadaļā “Pieteikties”.

Prasības kandidātam:

✓ amatam nepieciešama akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
✓ latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
✓ veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
✓ nav piemērots administratīvais sods par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā — aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana, kā arī pieņemt attiecīgus lēmumus un slēgt attiecīgus līgumus, — vai šā soda izpilde ir beigusies;
✓ vismaz 3 gadu praktiska pieredze iepirkumu procedūru dokumentu sagatavošanā, iepirkumu procedūras organizēšanā, tajā skaitā pieredze līgumu un vienošanās projektu izstrādē;
✓ pieredze administratīvo tiesību jautājumu risināšanā;
✓ pieredze strīdu risināšanā Iepirkumu uzraudzības birojā;
✓ izpratne par publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;
✓ teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
✓ labas komunikācijas prasmes;
✓ spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
✓ augsta atbildības sajūta, precizitāte, analītiska domāšana, prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
✓ vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (SARS-CoV-2).

Pienākumi:

✓ nodrošināt publisko iepirkuma procedūru dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībā;
✓ iepirkuma komisiju protokolēšana;
✓ paziņojumu publicēšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
✓ dokumentācijas sagatavošana un datu ievietošana EIS sistēmā;
✓ vēstuļu ar iepirkuma komisiju lēmumiem sagatavošana;
✓ iepirkuma līgumu sagatavošana un saskaņošana;
✓ piedalīties iestādes iepirkumu komisijās un darba grupās;
✓ kontrolēt iepirkuma līgumu noteikumu izpildi;
✓ izstrādāt dokumentu projektus un sniegt atzinumus, kas saistīti ar publisko iepirkumu un privāto tiesību jautājumiem;
✓ nodrošina iestādes pārstāvību Iepirkumu uzraudzības birojā;
✓ konsultēt struktūrvienības kompetences ietvaros.
✓ izvērtēt un saskaņot citu struktūrvienību sagatavotos iepirkumu dokumentus atbilstoši iekšējiem normatīvajiem aktiem.
✓ izstrādā metodiskos materiālus par iepirkuma procedūras organizēšanu

Iestāde piedāvā:

✓ stabilu atalgojumu;
✓ profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
✓ kvalifikācijas pilnveidošanas kursi amata pienākumu veikšanai;
✓ sociālās garantijas:

  • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
  • papildatvaļinājums atbilstoši novērtējuma rezultātiem – līdz 5 darba dienām;
  • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
  • papildatvaļinājums - ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu;
  • veselības apdrošināšana;
  • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
  • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
  • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā.

✓ elastīgu darba laiku vai iespēju strādāt attālināti.

Pieteikuma dokumentus - motivētu pieteikuma vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) sūtīt elektroniski sadaļā “Pieteikties”. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) datu pārzinis ir Ieslodzījuma vietu pārvalde, kontaktinformācija: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.

Tev varētu interesēt arī:

PĀRDEVĒJS/-A -KONSULTANTS/-E DAUGAVPILS FILIĀLĒ
FN-Serviss SIA
Daugavpils
€ 750 – 1300
Beigu termiņš: 10.12.2021
Koordinators/-e
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Rīga
€ 1052 – 1382
Beigu termiņš: 13.12.2021
GALVENAIS INSPEKTORS
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rīga
€ 842 – 1190
Beigu termiņš: 10.12.2021