Vecākais referents/-e
Vecākais referents/-e
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Vecākais referents/-e

Vecākais referents/-eIeslodzījuma vietu pārvalde

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Darbinieku darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums.

Amata mērķis – Uzturēt un pilnveidot Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) procesus un procedūras, piedalīties Pārvaldes darbības plānošanā un analīzē, gatavot nepieciešamos analītiskos un statistiskos pārskatus.

Vakance: vecākais referents/-e, 2422 03 (18.6 amata saimei, IIIA līmenis)

Slodze: pilna
Atalgojums: no 835 EUR līdz 1190 EUR
Darbavieta un kontaktinformācija: 

Ieslodzījuma vietu pārvalde – Adrese: Stabu iela 89, Rīga, kontaktinformācija – Stabu iela 89, Rīga, tālr. 67290338; 67290148

Prasības kandidātiem:

✓ Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
✓ Latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
✓ Izpratne par valsts pārvaldes darbu;
✓ Veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumi Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
✓ Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, MS Team, Outlook, Internet Explorer un citas pārlūkprogrammas), prasme strādāt ar biroja tehniku;
✓ Vismaz divu gadu profesionālā pieredze;
✓ Spēja orientēties Latvijas Republikas normatīvajos aktos un starptautiskajās tiesību normās Pārvaldes darbības jomā;
✓ Spēja nodrošināt sava darba precizitāti un kvalitāti, kā arī uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
✓ Labas komunikācijas prasmes;
✓ Spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
✓ Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
✓ Plānošanas un darba organizēšanas prasmes;
✓ Vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (SARS-CoV-2).

Amata pienākumi:

✓ Izstrādāt Pārvaldes darba plānu un kontrolēt darba plānā un citos dokumentos noteikto pasākumu izpildi;
✓ Apkopot un sagatavot informāciju Tieslietu ministrijai par ikgadējā Tieslietu ministrijas darba plāna aktualizāciju, kā arī kontrolēt Pārvaldei noteiktos pasākumus un uzdevumus;
✓ Kontrolēt Tieslietu ministrijas rīkojumos uzdoto iekšējā audita un Valsts kontroles ieteikumu izpildes termiņus.
✓ Izstrādāt Pārvaldes publisko pārskatu;
✓ Veikt Pārvaldes procesu statistisko datu apkopošanu un analīzi, sagatavot statistiskos pārskatus;
✓ Apkopot informāciju un sagatavot atbildes uz Tieslietu ministrijas, citu valsts pārvaldes iestāžu un starptautisko institūciju informācijas pieprasījumiem;
✓ Izstrādāt rīkojuma projektu par Pārvaldes ieslodzījuma vietu darba pārbaudi un apkopot pārbaužu rezultātus, kā arī piedalīties pārbaudes ieteikumu izpildes kontrolē;
✓ Piedalīties Pārvaldes procesu uzturēšanā un pilnveidošanā;
✓ Izstrādāt Pārvaldes reglamentu un kontrolēt ieslodzījuma vietu reglamentu saskaņošanas procesu;
✓ Piedalīties un apkopot priekšlikumus Pārvaldes stratēģijas izstrādes procesā;
✓ Sagatavot dokumentu projektus atbilstoši dotajam uzdevumam.

Iestāde piedāvā:

✓ stabilu atalgojumu;
✓ profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
✓ kvalifikācijas pilnveidošanas kursi amata pienākumu veikšanai;
✓ sociālās garantijas:

  • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
  • papildatvaļinājums atbilstoši novērtējuma rezultātiem – līdz 5 darba dienām;
  • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
  • papildatvaļinājums - ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu;
  • veselības apdrošināšana;
  • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
  • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
  • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā.

✓ elastīgu darba laiku vai iespēju strādāt attālināti.

Pieteikuma dokumentus - motivētu pieteikuma vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) sūtīt elektroniski sadaļā “Pieteikties”. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) datu pārzinis ir Ieslodzījuma vietu pārvalde, kontaktinformācija: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.

Tev varētu interesēt arī:

JURISTS/-E / JURISTA PALĪGS/-DZE uz noteiktu laiku
CV-Online Recruitment
Rīga
€ 1687
Beigu termiņš: 23.12.2021
APGAISMOJUMA TIRDZNIECĪBAS VADĪTĀJS/-A
DEPO
Rīga
€ 1500 – 1800
Beigu termiņš: 12.12.2021
Bank Operations Specialist in Private Banking Foundations Services Team
SEB Global Services
Rīga
€ 1160 – 1740
Beigu termiņš: 06.01.2022