Vecākais referents/-e
Vecākais referents/-e
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Vecākais referents/-e

Vecākais referents/-eIeslodzījuma vietu pārvalde

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Darbinieku darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums.

Amata mērķis –uzraudzīt iestādes Informāciju tehnoloģiju (turpmāk – IT) attīstības projektus un piedalīties IT sistēmas pilnveidošanas procesos.

Vakance: vecākais referents/-e, 2422 03

Slodze: pilna
Atalgojums: no 1458 EUR līdz 1917 EUR, atbilstoši 19.4. amata saimei, V līmenis un 13. mēnešalgu grupa.
Darbavieta un kontaktinformācija:

Ieslodzījuma vietu pārvalde – Adrese: Stabu iela 89, Rīga, kontaktinformācija – Stabu iela 89, Rīga, tālr. 67290338; 67290148.

Prasības kandidātiem:

✓ Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
✓ latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
✓ Izpratne par valsts pārvaldes darbu;
✓ Veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumi Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
✓ Pieredze programmatūru (lietojumu) izstrādē un attīstībā;
✓ Zināšanas un pieredze informācijas sistēmu izstrādes projektu vadībā;
✓ Padziļinātas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, MS Team, Outlook, Internet Explorer un citas pārlūkprogrammas);
✓ Vismaz divu gadu profesionālā pieredze;
✓ Labas komunikācijas prasmes;
✓ Spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
✓ Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
✓ Plānošanas un darba organizēšanas prasmes;
✓ vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (SARS-CoV-2).

Amata pienākumi:

✓ Analizēt iestādes biznesa procesus ar mērķi attīstīt tos, izmantojot jaunus informācijas tehnoloģiju risinājumus;
✓ Novērtēt esošo sistēmu funkcionalitāti;
✓ Piedalīties sarežģītāku sistēmu arhitektūras veidošanā iestādē un ārpus tās;
✓ Izstrādāt jaunas IT sistēmas iestādē un ārpus tās;
✓ Novērtēt nepieciešamos resursus un vajadzību pēc tiem;
✓ Konsultē iestādes vadību jautājumos par IT izstrādi, lietošanu un uzturēšanu;
✓ Uzraudzīt iestādes IT attīstības projektus;
✓ Piedalīties projektu īstenošanā, kas saistīti ar iestādes IT sistēmas pilnveidošanu.

Iestāde piedāvā:

✓ stabilu atalgojumu;
✓ profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
✓ kvalifikācijas pilnveidošanas kursi amata pienākumu veikšanai;
✓ sociālās garantijas:

  • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
  • papildatvaļinājums atbilstoši novērtējuma rezultātiem – līdz 5 darba dienām;
  • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
  • papildatvaļinājums - ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu;
  • veselības apdrošināšana;
  • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
  • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
  • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā.

✓ elastīgu darba laiku vai iespēju strādāt attālināti.

Pieteikuma dokumentus - motivētu pieteikuma vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) sūtīt elektroniski sadaļā “Pieteikties”. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) datu pārzinis ir Ieslodzījuma vietu pārvalde, kontaktinformācija: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.

Tev varētu interesēt arī:

DevOps Engineer
Printful Latvia AS
Rīga
€ 3000 – 4500
Beigu termiņš: 20.12.2021
Jr. Risk Controller in Life and Asset Management Risk Oversight Team
SEB Global Services
Rīga
€ 1160 – 1740
Beigu termiņš: 06.01.2022
SISTĒMU ADMINISTRATORS/-E
Karavela SIA
Rīga
€ 1900 – 2200
Beigu termiņš: 24.12.2021