250
Administratīvās nodaļas personāla speciālists (uz noteiktu laiku līdz vienam gadam)
Administratīvās nodaļas personāla speciālists (uz noteiktu laiku līdz vienam gadam)
Jaunsardzes centrs
Administratīvās nodaļas personāla speciālists (uz noteiktu laiku līdz vienam gadam)

Administratīvās nodaļas personāla speciālists (uz noteiktu laiku līdz vienam gadam)Jaunsardzes centrs

Jaunsardzes centrs izsludina konkursu uz
Jaunsardzes centra Administratīvā un nodrošinājuma departamenta
Administratīvās nodaļas personāla speciālista amatu
(uz noteiktu laiku līdz vienam gadam)

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt personāla lietvedības un darba tiesisko attiecību procesu.
 • Nodrošināt un veikt Jaunsardzes centra personāla darba tiesisko (civiltiesisko, militārā dienesta) attiecību administrēšanu.
 • Izstrādāt darba tiesisko (civiltiesisko, militārā dienesta) attiecību un personāla tipveida dokumentus un nodrošināt atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Nodrošināt un kārtot personāla lietvedību atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Jaunsardzes centra nolikumam, iekšējiem normatīvajiem aktiem.
 • Uzturēt un aktualizēt personāla datu bāzes Horizon un APUS, dokumentu reģistrēšana un saglabāšana elektronisko dokumentu vadības sistēmā Namejs (DVS).
 • Nodrošināt Jaunsardzes centra nodarbināto (darbinieku un ierēdņu) atlases procesu, darba attiecību noformēšanu un atbrīvošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Organizēt Jaunsardzes centra darbinieku un ierēdņu novērtēšanas procesu un administrēt novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmā (NEVIS).
 • Kontrolēt darba laika uzskaites tabelēs iekļauto datu atbilstību prombūtnes dokumentiem un atbilstošam stundu apjomam.
 • Izstrādāt un sagatavot atskaites par personāla jautājumiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • nozarei atbilstoša otrā līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība;
 • darba pieredze līdzīgā amatā ne mazāk kā trīs gadi, pieredze darbā valsts pārvaldē ne mazāk kā divi gadi; 
 • pieredze normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādē;
 • prasme strādāt ar resursu vadības programmu Horizon un datu bāzi APUS;
 • prasme strādāt ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;
 • B kategorijas transportlīdzekļa apliecība;
 • izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā.

Amats ir amatpersonas amats, klasificēts 30. saime III līmenī (9.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 835 līdz 1190 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei, un kvalifikācijas).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2022.gada 23.maijam. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu - Jaunsardzes centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai sadaļā "pieteikties". Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.

Tālruņi uzziņām: 67335381, 67335399.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Tev varētu interesēt arī:

Personāla speciālists (-e)
Medicīnas sabiedrība ARS SIA
Rīga
€ 1400
Beigu termiņš: 05.09.2022
Ēdienu un dzērienu nodaļas koordinators
Baltic Beach Hotel & SPA
Jūrmala
€ 1675 – 1970
Beigu termiņš: 02.09.2022
Personāla speciālists/-e (uz noteiktu laiku)
MAXIMA Latvija SIA
Rīga

Beigu termiņš: 09.09.2022