408
Administratīvās nodaļas vadītājs/-a (uz nenoteiktu laiku)
Administratīvās nodaļas vadītājs/-a (uz nenoteiktu laiku)
Jaunsardzes centrs
Administratīvās nodaļas vadītājs/-a (uz nenoteiktu laiku)

Administratīvās nodaļas vadītājs/-a (uz nenoteiktu laiku)Jaunsardzes centrs

Jaunsardzes centrs izsludina konkursu uz
Jaunsardzes centra Administratīvā un nodrošinājuma departamenta
Administratīvās nodaļas vadītāja amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt personāla kvalifikācijas sistēmas ieviešanas un īstenošanas procesus.
 • Organizēt iekšējās kontroles un kvalitātes vadības sistēmu ieviešanas un īstenošanas procesus.
 • Kompetences ietvaros piedalīties iekšējo normatīvo aktu izstrādes un ieviešanas procesos.
 • Kompetences ietvaros piedalīties iestādes attīstības stratēģijas izstrādāšanas procesā.
 • Kontrolēt Jaunsardzes centra personāla novērtēšanas procesu.
 • Koordinēt dokumentu pārvaldību, veicināt dokumentu pārvaldības metožu pilnveidošanu.
 • Sagatavot Jaunsardzes centra publiskā gada pārskata projektu.
 • Koordinēt Jaunsardzes centra lietu nomenklatūras izstrādi un nodrošināt tās saskaņošanu ar Latvijas Valsts arhīvu.
 • Organizēt amatu klasificēšanas un pretendentu atlases komisiju darbu.
 • Sagatavot priekšlikumus departamenta direktoram par nodaļas amatpersonu un darbinieku kvalifikācijas celšanu.
 • Organizēt uzdevumu izpildes kontroles procesu Jaunsardzes centrā.
 • Izstrādāt Jaunsardzes centra personāla stratēģijas politiku un kontrolēt tās īstenošanu.
 • Organizēt trauksmes celšanas mehānisma darbību Jaunsardzes centrā, nodrošināt tā pieejamību jebkuram darbiniekam.
 • Nodrošināt kontroli darba laika uzskaites tabelēs iekļauto datu atbilstību prombūtnes dokumentiem un atbilstošam stundu skaitam.
 • Sniegt konsultācijas Jaunsardzes centra struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem par dažādiem darba tiesiskiem jautājumiem.
 • Sagatavot priekšlikumus par racionālas struktūras izveidošanu nodaļas funkciju izpildei, tajā skaitā priekšlikumus par nodaļas amatu sarakstu un darbinieku pienākumiem un atbildību. Sagatavot nodaļas darbinieku amatu aprakstus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • nozarei atbilstoša otrā līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām speciālajām mācībām, maģistra grāds (humanitārajās vai sociālajās zinātnēs);
 • atbilstoša profesionālā pieredze valsts pārvaldē vadošā amatā (ne mazāk kā trīs gadi);
 • pieredze normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādē;
 • prasme strādāt ar resursu vadības programmu Horizon, HOP un datu bāzi APUS;
 • prasme strādāt ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;
 • svešvalodu zināšanas (angļu valoda vismaz 70 punkti ALCPT);
 • B kategorijas transportlīdzekļa apliecība;
 • izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā.

Amats ir amatpersonas amats, klasificēts 35. saimes IV B līmenī (12.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 1253 līdz 1647 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei, un kvalifikācijas).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2022.gada 07.jūnijam. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu - Jaunsardzes centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai sadaļā "pieteikties". Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā

Pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.

Tālruņi uzziņām: 29139639; 67335399.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Tev varētu interesēt arī:

Mārketinga komandas līderis Baltijā
Albert Berner SIA
Latvija
€ 2500 – 3000
Beigu termiņš: 24.07.2022
PEOPLE & CAREER SPECIALIST
ECOMMPAY LIMITED Latvijas filiāle
Rīga
€ 1500 – 1900
Beigu termiņš: 09.07.2022
MĀRKETINGA PROJEKTU VADĪTĀJS/-A BALTIJĀ
Sixt
Rīga
€ 1700 – 2500
Beigu termiņš: 20.07.2022