610
TECHNICAL SPECIALIST
TECHNICAL SPECIALIST
TECHNICAL SPECIALIST
ITELVO SIA
TECHNICAL SPECIALIST
TECHNICAL SPECIALIST

TECHNICAL SPECIALISTITELVO SIA

OUR EXPECTATIONS

• English and Russian at B2-C2 level (negotiation, business correspondence), other languages are considered an advantage
• Ability to work autonomously and to tight deadlines, effectively prioritize and deliver to a high standard whilst under pressure

YOUR RESPONSIBILITIES

• Development and control of the plan of work
• Sort and select e-mails, and mailing lists
• Daily communication with a key account managers
• Technical tasks, manual and technical work
• Perform customer application processing unified system

WE OFFER

• 100% paid for gym and pool membership or any other sports activity (including billiards, darts, and bowling)
• A fun, young, friendly, international team
• A chance to develop both as a professional and as a human being
• A great, laid-back office environment in Riga
• Free snacks and coffee
• Free parking spaces near the office

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, SIA “ITELVO” informē, ka: 1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “ITELVO”, reģistrācijas numurs 40203360844, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, LV-1005; 2) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.
Papildus informāciju Jūs variet uzzināt mūsu mājas lapā: https://itelvo.lv/privacy-policy/.

Tev varētu interesēt arī:

CUSTOMER RETENTION PROJECT MANAGER
Sun Finance Group AS
Rīga
€ 2500 – 3000
Beigu termiņš: 19.10.2022
BIZNESA PROCESU ATTĪSTĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
CV-Online Recruitment
Rīga
€ 3500
Beigu termiņš: 19.10.2022
Junior Data Analyst
Rocketship SIA
Rīga
€ 1400
Beigu termiņš: 27.10.2022