486
Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas VADĪTĀJS/-A
Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas VADĪTĀJS/-A
Rīgas domes Satiksmes departaments
Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas VADĪTĀJS/-A

Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas VADĪTĀJS/-ARīgas domes Satiksmes departaments

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

• Augstākā profesionālā izglītība vai līdzvērtīga profesionālā izglītība inženierzinātnē ar specializāciju transportbūvē.
• Amata kompetencei atbilstoša profesionālā pieredze.
• Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
• Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas un dokumentu sagatavošanas prasmes.
• Labas komunikācijas, lietišķās saskarsmes un organizatoriskās prasmes.
• Prasme strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi.
• B kategorijas autovadītāja apliecība, teicamas ceļu satiksmes noteikumu zināšanas.
• Vēlama pieredze ceļu (ielu) projektēšanā vai ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu projektēšanā, uzstādīšanā.
• Vēlama pieredze vadītāja darbā.

Galvenie darba pienākumi

• Plānot, vadīt un organizēt nodaļas darbu, lai Rīgas valstspilsētā nodrošinātu:
- ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecības un uzturēšanas, satiksmes drošības un satiksmes kontroles uzlabošanai paredzēto sistēmu un iekārtu uzstādīšanas un uzturēšanas organizēšanu;
- optimālu satiksmes organizāciju pilsētas ielu tīklā;
- ceļu satiksmes negadījumu un ceļu satiksmes statistikas datu analīzi;
- vienotu, ar citām atbildīgajām institūcijām saskaņotu, politiku satiksmes organizācijas un satiksmes drošības pasākumu īstenošanā.
• Piedalīties apstiprināto stratēģisko dokumentu un programmu izpildes organizēšanā:
- organizēt informācijas apkopošanu datu bāzu izveidei par satiksmes organizēšanas tehniskajiem līdzekļiem;
- organizēt pasažieru sabiedriskā transporta joslu un prioritātes, tīkla plānošanu, izveidošanu un uzturēšanu.
- plānot optimālu, pieprasījumam atbilstošu, centra apvedceļu tīkla attīstību.

• Izskatīt un saskaņot satiksmes organizācijas shēmas, tehnisko līdzekļu izvietojumu un remontdarbu vietu aprīkojuma shēmas Rīgas administratīvajā teritorijā.
• Sastādīt nodaļas atbildībā esošo uzdevumu finansējuma (budžeta un investīciju) aprēķinus.
• Organizēt iknedēļas konsultatīvās sanāksmes "Par satiksmes koordināciju Rīgā", kurā piedalās valsts un sabiedrisko organizāciju pārstāvji, kas saistīti ar satiksmes organizēšanu.
• Izskatīt fizisku un juridisku personu iesniegumus, sagatavot atbildes un amata kompetences ietvaros organizēt nepieciešamo darbu izpildi.
• Sagatavot un pārbaudīt ar nodaļas darbības sfēru saistītu līgumu projektus, kontrolēt noslēgto līgumu izpildi.
• Piedalīties ar nodaļu saistīto iepirkumu procedūrās.

Mēs piedāvājam

• Dinamisku un atbildīgu darbu mūsdienīgā darba vidē.
• Iespēju papildināt profesionālās zināšanas un prasmes.
• Veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas.
• Papildatvaļinājuma dienas.
• Prasīgus, bet vienlaikus atbalstošus, atsaucīgus un draudzīgus kolēģus.
• Atalgojums bruto – 1640,00 EUR.

Cita informācija

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “SATORG NODAĻAS VADĪTĀJS/-A” lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 3.jūlijam uz solvita.hirsfelde@riga.lv vai pa pastu, adresējot Rīgas domes Satiksmes departamenta Administratīvās pārvaldes Personāla un iekšējās kontroles nodaļai, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV- 1011. Kontakttālrunis: 67012737.
Pateicamies visiem par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz nākamo atlases kārtu!
Informācija par personas datu apstrādi iestādē - https://www.rdsd.lv/informacija/informacija-par-personas-datu-apstradi

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Rīgas valstspilsētas pašvaldība informē, ka:
1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīga domes Satiksmes departaments Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011; elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;
3) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā divpadsmit mēnešus par amata pretendentiem, lai nodrošinātu Rīgas domes Satiksmes departamenta tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Rīgas domes Satiksmes departaments saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;
4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;
5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Tev varētu interesēt arī:

TEHNISKAIS PROJEKTU VADĪTĀJS /-A
EVA-SAT SIA
Rīga
€ 2000 – 2500
Beigu termiņš: 19.08.2022
PROJEKTU VADĪTAJS/-A
ANCOR LATVIA
Rīga
€ 2110
Beigu termiņš: 17.08.2022
DAĻAS "DĀRZI UN PARKI "VADĪTĀJS/-A
Rīgas meži
Rīga
€ 3000 – 3500
Beigu termiņš: 19.08.2022