832
JUNIOR IT PROJECT MANAGER/JAUNĀKAIS IT PROJEKTU VADĪTĀJS
JUNIOR IT PROJECT MANAGER/JAUNĀKAIS IT PROJEKTU VADĪTĀJS
SoftGamings | SIA SOCRATES
JUNIOR IT PROJECT MANAGER/JAUNĀKAIS IT PROJEKTU VADĪTĀJS

JUNIOR IT PROJECT MANAGER/JAUNĀKAIS IT PROJEKTU VADĪTĀJSSoftGamings | SIA SOCRATES

Responsibilities/Pienākumi:

 • Assistance to Project manager in IT projects and development of i-Gaming projects;
 • Administrative guidance on project execution;
 • Supervision on project stages and coordination activities of the team;
 • Development of project scopes and objectives;
 • Assistance in management of the project team, consisting of programmers, HTML layout designers, designers and testers;
 • Communication with customers and the project team;
 • Estimation of man-hours required for a project (with a help of the project team members);
 • Quality management of the final product (work with testers);
 • Palīdzība Projektu vadītājam IT projektos un i-gaming projektu izstrādē;
 • Projektu izpildes administratīvā vešana;
 • Projekta stadiju pārraudzība un komanda darbību koordinēšana;
 • Projekta vispārējo uzdevumu un mērķu izstrāde;
 • Palīdzība komandas vadībā, kas ietver programmētājus, HTML izvietojuma dizainerus, dizainerus un testētājus;
 • Komunikācija ar klientiem un projekta komandu;
 • Projektam nepieciešamo cilvēkstundu aprēķins (ar projekta komandas locekļu palīdzību);
 • Galaprodukta kvalitātes nodrošināšana (darbs ar testētājiem).

Requirements/Prasības:

 • Knowledge of technologies behind web projects;
 • Knowledge of contemporary methodologies for managing development (SCRUM, KANBAN etc.) and actual experience in applying said methodologies will be an advantage;
 • Understanding of principles of the work with web apps and fundamental web technologies;
 • Command of programming languages, LAMP, HTML/CSS, MySQL etc. is considered an advantage;
 • Analytic mind-set and preciseness in work;
 • Free command of English and Russian languages both written and oral.

 • Interneta lietotņu projektu izstrādes tehnoloģiju zināšana;
 • Izstrādes vadības mūsdienu tehnoloģiju zināšana (SCRUM, KANBAN u.tml.) un faktiska pieredze minēto tehnoloģiju pielietošanā tiks uzskatīta kā priekšrocība;
 • Izpratne par darba principiem ar tīmekļa lietotnēm un fundamentālajām tīmekļa tehnoloģijām;
 • Programmēšanas valodu zināšana, LAMP, HTML/CSS, MySQL u.tml. tiks uzskatīta kā priekšrocība;
 • Analītisks domāšanas veids un precizitāte darbā;
 • Brīva angļu un krievu valodas pārvaldīšana rakstiski un mutiski.

We offer/Mēs piedāvājam

 • Great opportunity to work for one of the leaders in the online gaming industry;
 • Challenging and interesting work tasks;
 • Training and 360° support starting from the first day;
 • Competitive pay and real growth opportunities;
 • Modern office, flexible start of the working day;
 • Friendly team and cool teambuilding events;
 • Paid lunch every working day;
 • Health insurance after the probationary period.
 • Lielisku iespēju strādāt viena no tiešsaistes spēļu industrijas līderiem labā;
 • Izaicinoši un interesanti darba uzdevumi;
 • Apmācība un 360° atbalsts, sākot no pirmās dienas;
 • Konkurētspējīga alga un reālas izaugsmes iespējas;
 • Moderns birojs, elastīgs darba dienas sākums;
 • Draudzīga komanda un aizraujoši komandas pasākumi;
 • Apmaksātas pusdienas katru darba dienu;
 • Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.

Tev varētu interesēt arī:

IT Support Specialist
PionPay OU
Rīga
€ 1500 – 2200
Beigu termiņš: 01.12.2022
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A TEHNISKO IEPIRKUMU DEPARTAMENTĀ
Lidl
Rīga
€ 2000 – 2300
Beigu termiņš: 11.12.2022
SENIOR SOCIAL MEDIA MANAGER
ECOMMPAY LIMITED Latvijas filiāle
Rīga
€ 2700 – 3250
Beigu termiņš: 25.12.2022