558
Partnerships manager/Partnerattiecību vadītājs
Partnerships manager/Partnerattiecību vadītājs
SoftGamings | SIA SOCRATES
Partnerships manager/Partnerattiecību vadītājs

Partnerships manager/Partnerattiecību vadītājsSoftGamings | SIA SOCRATES

Duties/Pienākumi:

 • Perform market research to select new potential partners for providing corporate services for iGaming companies (company registration, management services, obtaining gaming licence);
 • Manage daily communication with existing partners to ensure smooth operations, issues solving, and identification of growth opportunities;
 • Provide day to day support to the management team and maintain accurate administrative task performance and tracking;
 • Demonstrate initiative in the role by identifying opportunities to improve processes and overall efficiency.

 • Veikt tirgus izpēti, atlasīt jaunus potenciālos partnerus korporatīvo pakalpojumu sniegšanai iGaming uzņēmumiem (reģistrācija, menedžmenta pakalpojumi, spēļu licences iegūšana);
 • Pārvaldīt ikdienas komunikāciju ar esošajiem partneriem, lai nodrošinātu nepārtrauktu procesu darbību, risināt jautājumus un noteikt attīstības iespējas;
 • Sniegt ikdienas atbalstu komandai un nodrošināt precīzu administratīvo uzdevumu izpildi;
 • Uzlabot procesus un optimizēt laiku ikdienas darbu veikšanā.

Requirements/Prasības:

 • Bachelor’s degree, Business Management/Economics preferred–MBA a plus;
 • In details understand and be up to date on gaming licencing requirements, management service policies and market trends;
 • At least 2+ years of Customer related experience/ Business Development / Partnership Management/ Corporate Service management. Online Gaming experience is an advantage;
 • Excellent command of the English and Russian language, both spoken and written;
 • Strong presentation, communication, negotiation, and problem-solving skills;
 • Ability to work as part of a team;
 • In order to become successful and achieve high professional results you have to establish relationship with your partner network as your own team, have always be eager to learn, have focus on details, understand legal basics.
 • Augstākā izglītība finanšu vai ekonomikas sfērā (priekšroka MBA);
 • Izprast un būt informētam par spēļu licencēšanas prasībām, menedžmenta pakalpojumu politiku un tirgus tendencēm;
 • Vismaz divu gadu pieredze darbā ar klientiem, uzņēmējdarbības attīstības, partnerattiecību vadībā vai korporatīvo pakalpojumu vadība (iGaming pieredze tiek uzskatīta par priekšrocību);
 • Teicamas angļu un krievu valodas zināšanas rakstiski un mutiski;
 • Augstas komunikācijas, prezentācijas, sarunu un problēmu risināšanas prasmes;
 • Spēja un vēlme strādāt komandā;
 • Vēlme mācīties un koncentrēties uz detaļām, jāizprot katra partnera juridiskie aspekti.

We offer/Mēs piedāvājam:

 • Great opportunity to work for one of the leaders in the online gaming industry;
 • Challenging and interesting work tasks;
 • Training and 360° support starting from the first day;
 • Competitive pay and real growth opportunities;
 • Modern office, flexible start of the working day;
 • Friendly team and cool teambuilding events;
 • Paid lunch every working day;
 • Health insurance after the probationary period.

 • Lielisku iespēju strādāt viena no tiešsaistes spēļu industrijas līderiem labā;
 • Izaicinoši un interesanti darba uzdevumi;
 • Apmācība un 360° atbalsts, sākot no pirmās dienas;
 • Konkurētspējīga alga un reālas izaugsmes iespējas;
 • Moderns birojs, elastīgs darba dienas sākums;
 • Draudzīga komanda un aizraujoši komandas pasākumi;
 • Apmaksātas pusdienas katru darba dienu;
 • Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.

Tev varētu interesēt arī:

RAŽOŠANAS INŽENIERIS/-E
CV-Online Recruitment
Rīga
€ 1800 – 2400
Beigu termiņš: 27.12.2022
Korporatīvo klientu attiecību vadītājs/-a
Sadales tīkls A/S
Rīga
€ 1750 – 1950
Beigu termiņš: 04.12.2022
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU ATTIECĪBU VADĪTĀJS/-A
LPB Bank AS
Rīga
€ 1700 – 1900
Beigu termiņš: 07.12.2022