864
HR personāla partneris/HR People Partner
HR personāla partneris/HR People Partner
SoftGamings | SIA SOCRATES
HR personāla partneris/HR People Partner

HR personāla partneris/HR People PartnerSoftGamings | SIA SOCRATES

Обязанности/Pienākumi:

 • Организация мероприятий, направленных на повышение эффективности,
  вовлеченности и удержание персонала;
 • Проведение интервью и оценки персонала;
 • Участие в регулярных встречах с сотрудниками и руководителями для мониторинга
  адаптации, мотивации;
 • Контроль психологического климата сотрудников и команд;
 • Поддержка сотрудников, контроль выгорания на работе;
 • Помощь в определении потребности в персонале, поддержка руководства в
  управлении численностью;
 • Помощь в разработке системы нематериального стимулирования сотрудников;
 • Курирование процесса адаптации персонала и аттестация по итогам испытательного
  срока;
 • Организация и разработка системы обучения и развития персонала;
 • Контроль за состоянием трудовой дисциплины в структурных подразделениях
  организации и соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка;
 • Формирование кадрового резерва;
 • Работа с увольняющимися сотрудниками (анкетирование, беседа, обходной лист);
 • Помощь в организации и проведении мероприятий, направленных на сплочение
  команды;
 • Развитие корпоративной культуры и внутреннего бренда компании;
 • Развитие методов и процессов эффективного управления удаленной командой.

 • Pasākumu organizēšana, kas vērsti uz efektivitātes un personāla noturēšanas paaugstināšanu;
 • Darba interviju vadīšana un kandidātu vērtēšana;
 • Piedalīšanās regulārās tikšanās ar darbiniekiem un vadītājiem adaptācijas, motivācijas monitoringa nolūkā;
 • Veikt darbinieku un komandu psiholoģisko darba vides kontroli;
 • Nodrošināt darbiniekiem atbalstu, kontrolēt izdegšanas pazīmes darba procesos;
 • Palīdzība personāla nepieciešamības noteikšanā, atbalsts vadībai personāla skaita pārvaldībā;
 • Efektīvas vadības metožu un procesu izstrāde darbam ar komandām, kuras strādā attālināti;
 • Palīdzība darbinieku nemateriālās motivācijas sistēmas izstrādē;
 • Personāla adaptācijas procesa pārraudzība un atestācija pēc pārbaudes laika galarezultātiem;
 • Personāla apmācības un attīstības sistēmas izstrāde un realizēšana;
 • Sekot darba disciplīnas stāvoklim uzņēmuma struktūrvienībās un nodrošināt iekšējās darba kārtības noteikumu ievērošanu no darbinieku puses;
 • Nodrošināt personāla pēctecības un rezerves formēšanu;
 • Exit interviju vadīšana (anketēšana, apgaitas lapas aizpildīšana);
 • Uzņēmuma korporatīvās kultūras un iekšējā zīmola attīstība.

Требования/Prasības:

 • Высшее образование (предпочтительно в сфере управления персоналом или в
  области психологии);
 • Образование и/или опыт работы в сфере организационной психологии, психологии
  менеджмента (Industrial psychology) будет преимуществом;
 • Хорошие навыки владения MS Office (Exel, Word);
 • Отличное знание русского языка (устно и письменно), желательно знание английского языка;
 • Отличные коммуникативные навыки, умение выстраивать доверительные отношения с руководителями подразделений и служб;
 • Практические навыки оценки и развития персонала, умение определять
  компетенции, находить сильных сотрудников;
 • Опыт использования различных техник проведения интервью;
 • Умение структурировать информацию и выделять главное;
 • Способность нестандартно мыслить и подходить творчески к решению стандартных
  задач;
 • Развитые лидерские и управленческие компетенции.

 • Augstākā izglītība personāla vadības vai psiholoģijas jomā;
 • Kā papildus tiek uzskatīta priekšrocība izglītība un/vai darba pieredze organizāciju psiholoģijas, menedžmenta psiholoģijas (Industrial psychology) jomā;
 • Labas prasmes MS Office (Exel, Word) lietojumprogrammatūrās;
 • Teicamas krievu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstos), vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • Praktiskas personāla novērtēšanas un attīstības iemaņas, prasme noteikt kompetences, spēja saskatīt spēcīgus darbiniekus;
 • Dažādu interviju noturēšanas tehniku izmantošanas iemaņas;
  Izcilas saskarsmes iemaņas un prasme veidot uzticības pilnas attiecības ar nodaļu un apakšnodaļu vadītājiem;
 • Prasme strukturēt informāciju un izcelt galveno;
 • Radoša pieeja standarta uzdevumu risināšanai;
 • Attīstītas līdera un vadības kompetences.

Мы предлагаем/Mēs piedāvājam

 • Отличная возможность работать у одного из лидеров в онлайн-игровой индустрии;
 • Разнообразные и интересные рабочие задания;
 • Обучение и поддержка на 360 ° с первого дня работы;
 • Конкурентоспособная заработная плата и реальные возможности карьерного роста;
 • Современный офис, гибкое начало рабочего дня;
 • Дружный коллектив и увлекательные тимбилдинги;
 • Оплачиваемый обед каждый рабочий день;
 • Медицинская страховка после испытательного срока.

 • Lielisku iespēju strādāt viena no tiešsaistes spēļu industrijas līderiem labā;
 • Izaicinošus un interesantus darba uzdevumus;
 • Apmācību un 360° atbalstu, sākot no pirmās dienas;
 • Konkurētspējīgu algu un reālas izaugsmes iespējas;
 • Modernu biroju, elastīgu darba dienas sākumu;
 • Draudzīgu komandu un aizraujošus komandas pasākumus;
 • Apmaksātas pusdienas katru darba dienu;
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Tev varētu interesēt arī:

PERSONĀLA VADĪBAS SPECIĀLISTE/-S
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs VAS
Rīga
€ 1800 – 2000
Beigu termiņš: 02.12.2022
HR support specialist
Tietoevry (Tieto Latvia SIA)
Rīga
€ 1250 – 1350
Beigu termiņš: 02.12.2022
TRANSPORTA DISPEČERS
KREISS SIA
Rīgas rajons
€ 1200 – 1650
Beigu termiņš: 13.12.2022