1060
Руководитель HR департамента/HR departamenta vadītājs
Руководитель HR департамента/HR departamenta vadītājs
SoftGamings | SIA SOCRATES
Руководитель HR департамента/HR departamenta vadītājs

Руководитель HR департамента/HR departamenta vadītājsSoftGamings | SIA SOCRATES

Обязанности/Pienākumi:

 • Формирование HR-стратегии в соответствии со стратегией компании;
 • Разработка, регламентация и автоматизация всех HR-процессов;
 • Организация работы HR-департамента, постановка задач и контроль их выполнения;
 • Построение системы эффективной коммуникации между HR-департаментом и другими отделами;
 • Консультирование менеджеров и сотрудников по вопросам подбора, оценки, обучения и управления персонала;
 • Работа над развитием внутреннего и внешнего HR-бренда компании;
 • Поддержание высокого уровня корпоративной культуры.

 • HR stratēģijas izveide atbilstoši uzņēmuma stratēģijai;
 • Visu HR procesu, reglamentu izstrāde un automatizācija;
 • HR departamenta darba organizēšana, uzdevumu uzstādīšana un to izpildes kontrole;
 • Efektīvas komunikāciju sistēmas izveidošana starp HR departamentu un citām nodaļām;
 • Darbinieku konsultēšana personāla atlases, novērtēšanas, apmācības un vadības jautājumos;
 • Uzņēmuma iekšējā un ārējā darba devēja tēla veidošana;
 • Augsta līmeņa korporatīvās kultūras uzturēšana.

Мы ждем коллегу/Mēs gaidam kolēģi:

 • С высшим образованием (предпочтительно в сфере управления персоналом или права или дополнительного профессионального образования в этой сфере);
 • С успешным опытом управления проектами в сфере HR от 2-х лет;
 • С опытом управления командой от 2 человек;
 • С развитыми лидерскими и управленческими компетенциями;
 • Хорошие навыки владения MS Office (Exel, Word);
 • Отличное знание русского языка (устно и письменно), желательно знание английского языка;
 • Отличными коммуникативными навыками и умеющих выстраивать доверительные отношения с руководителями подразделений;
 • С опытом развития и поддержки внутренних коммуникаций и активностей внутри компании;
 • Умеющего быстро ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях;
 • Готового работать в условиях быстро растущей компании.

 • Ar augstāko izglītību (vēlams personālvadības jomā vai tiesību zinātnēs vai kā papildus profesionālā izglītība šajā sfērā);
 • Ar sekmīgu projektu vadības pieredzi HR sfērā no 2 gadiem;
 • Ar pieredzi komandas vadīšanā no 2 cilvēkiem;
 • Ar attīstītām līdera un vadības kompetencēm;
 • Ar labām prasmēm MS Office (Exel, Word) lietojumprogrammatūrās;
 • Ar labām latviešu un krievu valodas zināšanām (mutvārdos un rakstos), vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • Ar zināšanām un/vai pieredzi personāllietu vadībā (tiks uzskatīts par priekšrocību);
 • Teicamām saskarsmes iemaņām un prasmi veidot uzticības pilnas attiecības ar apakšnodaļu vadītājiem;
 • Ātri orientēties un pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās;
 • Gatavam darbam strauji augošā uzņēmumā.

Мы предлагаем/Mēs piedāvājam:

 • Отличная возможность работать у одного из лидеров в онлайн-игровой индустрии;
 • Разнообразные и интересные рабочие задания;
 • Обучение и поддержка на 360 ° с первого дня работы;
 • Конкурентоспособная заработная плата и реальные возможности карьерного роста;
 • Современный офис, гибкое начало рабочего дня;
 • Дружный коллектив и увлекательные тимбилдинги;
 • Оплачиваемый обед каждый рабочий день;
 • Медицинская страховка после испытательного срока.

 • Lielisku iespēju strādāt viena no tiešsaistes spēļu industrijas līderiem labā;
 • Izaicinošus un interesantus darba uzdevumus;
 • Apmācību un 360° atbalstu, sākot no pirmās dienas;
 • Konkurētspējīgu algu un reālas izaugsmes iespējas;
 • Modernu biroju, elastīgu darba dienas sākumu;
 • Draudzīgu komandu un aizraujošus komandas pasākumus;
 • Apmaksātas pusdienas katru darba dienu;
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Tev varētu interesēt arī:

COUNTRY OPERATIONS MANAGER
Manpower
Rīga
€ 2800 – 2800
Beigu termiņš: 23.12.2022
Biznesa attīstības analītiķis/-e
Printful Latvia AS
Rīga
€ 2000 – 3000
Beigu termiņš: 21.12.2022
HR Generalist
Clarity Labs SIA
Rīga
€ 2000 – 3000
Beigu termiņš: 07.12.2022