1019
LAWYER / JURISTS/-E
MS Konsultanti SIA

LAWYER / JURISTS/-EMS Konsultanti SIA

International Legal Consultants with strong involvement in business in Latvia are looking for an experienced

LAWYER
Please ensure you meet the following criteria.

What is required:
• Higher education in law
• Practical work experience (at least 2 years) in commercial and civil law matters (with emphasis on contract and property law). Experience in real estate field will be considered as an advantage.
• Practical work experience in preparation of different legal documents (complaints, agreements, claims etc.)
• Excellent English and Latvian language skills
• Good computer skills (Apple)
• Ability to express and defend the opinion on issues within his competence
• High sense of responsibility, initiative, good communication and cooperation skills, as well as the ability to work in a team

Your tasks:
• Prepare different legal documents (complaints, agreements, claims, reports etc.)
• Prepare response letters to applications and correspondence and other issues within his competence
• Review the lawfulness of agreements and other documents
• Prepare legal opinions and reports
• Independently organize corporate formations and other company formalities
• Provide legal support to the company’s clients, management and colleagues
• Organize, systemize and coordinate the flow of documents
• Prepare dual language documents (in Latvian and English)
• Your main working language will be English
• Regular travel abroad is required

What we offer:
• Challenging work tasks
• Health insurance (after probation period)
• Experience and new knowledge
• Regular contact with international law firms
• Professional growth
• Nice working environment

Juridisko konsultāciju birojs ar izteiktu starptautisku vidi, kas darbojas komercdarbības jomā Latvijā, meklē

JURISTU/-I

kurš atbilst zemāk minētajiem kritērijiem:

Prasības:
• Augstākā izglītība tiesību zinātnēs
• Praktiska darba pieredze (vismaz 2 gadi) komerctiesību un civiltiesību jomā (ar uzsvaru uz saistību un lietu tiesībām). Pieredze nekustamo īpašumu jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.
• Praktiska darba pieredze dažādu juridisku dokumentu (sūdzību, līgumu, prasību u.c. dokumentu) sagatavošanā
• Teicamas valsts valodas un angļu valodas zināšanas
• Labas prasmes darbā ar datoru (Apple)
• Prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem
• Augsta atbildības izjūta, iniciatīva, labas komunikācijas un sadarbības spējas, kā arī prasme strādāt komandā

Galvenie pienākumi:
• Izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (sūdzības, līgumus, prasības, ziņojumus u.c. dokumentus)
• Sagatavot atbildes uz iesniegumiem un korespondenci un citiem kompetencē esošajiem jautājumiem
• Veikt līgumu un citu dokumentu tiesiskuma pārbaudi
• Sagatavot juridiskus atzinumus un pārskatus
• Sniegt juridisko atbalstu uzņēmuma klientiem, vadībai un kolēģiem
• Organizēt, sistematizēt un koordinēt savā pārvaldībā esošo dokumentu plūsmu
• Sagatavot dokumentus divās valodās (latviešu un angļu valodā), ja nepieciešams
• Lietot angļu valodu pildot ikdienas darbu pienākumus
• Regulāri braukt komandējumos

Piedāvājam:
• Izaicinošus darba uzdevumus
• Konkurētspējīgu, zināšanām, izglītībai un pieredzei atbilstošu atalgojumu, sākot no 1500 EUR līdz 3000 EUR
• Veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes laika)
• Iespēju iegūt pieredzi un jaunas zināšanas
• Iespēju iegūt pieredzi ikdienas saziņā ar starptautiskajiem advokātu birojiem
• Izaugsmes iespējas
• Labiekārtotu darba vidi

Tev varētu interesēt arī:

Tiesību aktu piemērošanas departamenta jurists(-e)
Iepirkumu uzraudzības birojs
Rīga
€ 1399 – 1673
Beigu termiņš: 06.02.2023
Jurists
PATA SIA
Rīga
€ 2500 – 3000
Beigu termiņš: 26.02.2023
JURISTS/-E
UPB AS
Rīga
€ 2000 – 2850
Beigu termiņš: 10.02.2023